pop up description layer
Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Daně

Jak účtovat dohadné položky na odměny zaměstnanců

16.5.2011
Autor:
Náklady na roční odměny zaměstnanců se mají uplatnit jako daňově uznatelný náklad až ve zdaňovacím období, ve kterém je odměna zaměstnancům přiznána a vznikl na ni právní nárok. V březnu o tom rozhodl Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší správní soud (NSS) konstatoval, že jedná-li se o odměny, které představují nenárokovou část mzdy, nelze o nich účtovat jako o dohadných položkách pasivních, a snížit si tak v předmětném zdaňovacím období základ daně, pokud nevznikl na přiznání odměny zaměstnancům v příslušném zdaňovacím období nárok. Podle stanoviska NSS se o nenárokovou část mzdy jedná v případě, kdy její výše a vůbec faktické poskytnutí závisí až na zvláštním rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání (např. schválení odměn určenou osobou apod.).

Soud ve svém rozhodnutí připomněl, že o dohadných položkách pasivních lze obecně účtovat pouze za situace, kdy účetní jednotka ví o existenci nákladů vzniklých v souvislosti s již poskytnutým plněním, o němž není sporu a není sporu ani o daňových nákladech za takové plnění. Účetní jednotka nemá pouze k dispozici doklad, který by zaúčtování příslušné částky závazku vyplývajícího z daňově uznatelného nákladu umožňoval. Pokud však nejsou splněny podmínky pro tvorbu dohadné položky, je možné na výplatu odměn tvořit rezervu. Ta však nebude daňově uznatelným nákladem.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria Online, a.s. a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria Online, a.s. odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Quo vadis, česká energetická legislativo?

8.9.2014
Legislativní rada vlády není právě orgán, o jehož existenci a činnosti by nutně věděl každý smrtelník. Poslední jednání této tajuplné instituce však bylo v energetické obci očekáváno s neskrývaným zájmem a leckdy i nemalými nadějemi. Když se pak v pozdních čtvrtečních hodinách předminulého týdne začala v mediálním prostoru šířit zpráva, že LRV odložila projednání poslední navrhované novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, a to z důvodu její faktické neprojednatelnosti, bylo z mnoha alternativně-energetických luhů a hájů slyšet úlevné „uf“.Více
Zdroje