Hledání v detailu akcií
Moje portfolio
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Oblíbené tituly
select
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

  • 18.09.2020
Hibbett Sports (HIBB.O, NASDAQ Cons)
Závěr k 18.9.2020 Změna (%) Změna (USD) Objem obchodů (ks)
40,03 1,32 0,52 868 798
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.

 
  • Účetní období do: 01.08.2020
Základní ukazatele hospodaření
Tržní kapitalizace 653,64 mil. USD Hrubá marže (12M klouzavě) 33,23%
Celkové tržby (12M klouzavě) 1 299,94 mil. USD Návratnost vlastního jmění (ROE, 12M klouzavě) 13,20
EBITDA (12M klouzavě) 133,29 mil. USD Cena/tržby na akcii (12M klouzavě) 0,50
Čistý zisk pro akcionáře (12M klouzavě) 45,24 mil. USD P/E bez mimořádných položek (12M klouzavě) 14,99
Zisk na akcii (EPS, 12M klouzavě) 2,64 P/BV (poslední čtvrtletí) 1,89
Tržby na akcii (12M klouzavě) 75,45 Enterprise Value 438,69 mil. USD
Účetní hodnota na akcii (BV, poslední čtvrtletí) 20,89 Cash-flow na akcii (12M klouzavě) 4,30
Hotovost na akcii (poslední čtvrtletí) 13,17 Dividenda na akcii (12M klouzavě) 0,00
Zdroj: Reuters
Měna: USD
Najeďte myší na název ukazatele pro legendu.
  • Poslední aktualizace: 19.09.2020
Hospodářské výsledky 
select
select
Odeslat
 2020/22020/32020/42021/12021/2
Hotovost a ekviv.prostředky987766106218
Hotovost a krátkodobé investice987766106218
Obchodní pohledávky, netto9782014
Pohledávky celkem, netto9782014
Zásoby celkem271289288242182
Ostatní běžná aktiva celkem6910126
Běžná aktiva celkem383382373380420
Nemovitosti, budovy,zařízení celkem - brutto482484497490496
Oprávky celkem-158-163-165-170-172
Nemovitosti, budovy, zařízení celkem - netto324321332320324
Goodwill, netto20202000
Nehmotný majetek, netto3232322424
Ostatní dlouhodobá aktiva celkem1111131520
Aktiva celkem770766770739787
Závazky z obchodních vztahů12513213298124
Výdaje příštích období909310195122
Závazky ze směnek / krátkodobé výpůjčky1780500
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku11111
Ostatní běžná pasiva, celkem000--
Běžná pasiva, celkem233235234244247
Závazky z pronajatého majetku11222
Dlouhodobý dluh celkem11222
Dluh celkem19103533
Ostatní pasiva, celkem196194205188192
Pasiva celkem430430441434441
Základní kapitál celkem00000
Dodatečný splacený kapitál187188189190191
Nerozdělený zisk (akumulovaný)777779785769810
Vlastní akcie-624-631-645-655-655
Vlastní kapitál celkem340336329305346
Pasiva celkem a vlastní kapitál770766770739787
Kmenové akcie nesplacené, celkem1817171717
Poslední známé roční výsledky 01.02.2020
Poslední známé čtvrtletní výsledky 01.08.2020
 
Fiskální období: Annual Fiskální období: Interim
Poslední fiskální rok: 2020 Fiskálního roku: 2021
Konec fiskálního roku: 01.02.2020 Konec fiskálního čtvrtletí: 01.08.2020
Poslední auditor: KPMG LLP Délka fiskálního čtvrtletí: -
Délka fiskálního roku: -
Zdroj: Reuters
Měna: USD
  • Poslední aktualizace: -
Detailní přehled ukazatelů hospodaření, valuace
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.
Odhady výsledků hospodaření
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.