Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 04.06.2020
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
Koupit 161,0095,00Ano-40,99NeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit161,00143,70Ano-10,75NeNeNeNeNe
DržetRedukovat89,90105,30Ano17,13NeNeNeNeNe
KoupitV revizi485,00545,00Ano12,37AnoNeNeNeNeNe
V reviziKoupit580,00-Ano-NeNeNeNeNe
NepokrývánoV revizi194,50-Ano-NeNeNeNeNe
V revizi 230,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitV revizi577,00715,00Ano23,92NeNeNeNeNe
KoupitV revizi55,1072,00Ano30,67NeNeNeNeNe
KoupitAkumulovat218,50259,0018,54NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno686,00--NeNeNeNeNe
AkumulovatV revizi13 400,0015 200,00Ano13,43NeNeNeNeNe
V revizi 68,50--NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno382,50-Ano-NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno535,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:33,33%6,67%0,00%
Dop. smlouva s emitentem:100,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu