Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 09.10.2019
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
Koupit 114,0095,00Ano-16,67NeNeNeNeNe
KoupitKoupit114,00127,30Ano11,67NeNeNeNeNe
RedukovatRedukovat105,0099,80Ano-4,95NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi513,00526,00Ano2,53AnoNeNeNeNeNe
KoupitKoupit771,20918,00Ano19,04NeNeNeNeNe
NepokrývánoV revizi194,50-Ano-NeNeNeNeNe
V revizi 288,00-Ano-NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat750,50990,00Ano31,91NeNeNeNeNe
KoupitKoupit74,7583,00Ano11,04NeNeNeNeNe
AkumulovatDržet215,00249,0015,81NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno700,00--NeNeNeNeNe
AkumulovatV revizi13 500,0015 200,00Ano12,59NeNeNeNeNe
V revizi 63,80--NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno382,50-Ano-NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno603,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:26,67%0,00%0,00%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu