Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 12.10.2017
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
V reviziProdat97,50-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi480,50395,00Ano-17,79AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat946,40996,84Ano5,33NeNeNeNeNe
V reviziProdat179,30-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit903,00820,00Ano-9,19NeNeNeNeNe
Koupit 77,6583,00Ano6,89NeNeNeNeNe
KoupitKoupit261,00286,009,58NeNeNeNeNe
DržetAkumulovat818,00-Ano-NeNeNeNeNe
DržetDržet16 200,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitKoupit381,00415,00Ano8,92NeNeNeNeNe
DržetDržet644,10-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:27,27%27,27%0,00%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu