Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 27.9.2018
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
Koupit 79,0095,00Ano20,25NeNeNeNeNe
V reviziProdat73,50-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi550,00526,00Ano-4,36AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatNepokrýváno826,001 006,01Ano21,79NeNeNeNeNe
V reviziProdat194,50-Ano-NeNeNeNeNe
V revizi 283,00-Ano-NeNeNeNeNe
AkumulovatV revizi887,50980,00Ano10,42NeNeNeNeNe
KoupitV revizi75,2586,80Ano15,35NeNeNeNeNe
DržetV revizi242,50250,003,09NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno870,00--NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno14 400,00-Ano-NeNeNeNeNe
V revizi 62,50--NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno382,50-Ano-NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno538,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:14,29%7,14%0,00%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu