Patria - Investiční doporučení - ČR 
Poslední aktualizace: 8.11.2016
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
ProdatProdat65,4048,46Ano-25,90NeNeNeNeNe
V reviziAkumulovat424,40-Ano-AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit774,80716,03Ano-7,59NeNeNeNeNe
V reviziProdat88,40-Ano-NeNeNeNeNe
ProdatDržet5,156,0016,50NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit879,90820,00Ano-6,81NeNeNeNeNe
Koupit 80,5083,00Ano3,11NeNeNeNeNe
KoupitKoupit269,50265,00-1,67NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat796,00800,00Ano0,50NeNeNeNeNe
DržetDržet13 286,0011 850,00Ano-10,81NeNeNeNeNe
KoupitV revizi182,00223,00Ano22,53NeNeNeNeNe
DržetDržet609,00499,87Ano-17,92NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:25,00%16,67%16,67%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu