Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 17.3.2017
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
ProdatProdat75,0047,59Ano-36,55NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi441,70395,00Ano-10,57AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit816,20716,03Ano-12,27NeNeNeNeNe
V reviziProdat107,00-Ano-NeNeNeNeNe
ProdatDržet5,156,0016,50NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit954,90820,00Ano-14,13NeNeNeNeNe
Koupit 85,1083,00Ano-2,47NeNeNeNeNe
KoupitKoupit282,00286,001,42NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat824,90800,00Ano-3,02NeNeNeNeNe
DržetDržet13 530,0011 850,00Ano-12,42NeNeNeNeNe
KoupitV revizi228,00223,00Ano-2,19NeNeNeNeNe
DržetDržet616,00499,87Ano-18,85NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:25,00%16,67%16,67%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu