Patria - Investiční doporučení - ČR 
Poslední aktualizace: 8.11.2016
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
ProdatProdat70,9548,21Ano-32,05NeNeNeNeNe
V reviziAkumulovat439,90-Ano-AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit794,90716,03Ano-9,92NeNeNeNeNe
V reviziProdat95,45-Ano-NeNeNeNeNe
ProdatDržet5,156,0016,50NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit960,00820,00Ano-14,58NeNeNeNeNe
Koupit 84,7083,00Ano-2,01NeNeNeNeNe
KoupitKoupit278,00265,00-4,68NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat833,90800,00Ano-4,07NeNeNeNeNe
DržetDržet13 444,0011 850,00Ano-11,86NeNeNeNeNe
KoupitV revizi199,00223,00Ano12,06NeNeNeNeNe
DržetDržet615,00499,87Ano-18,72NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:25,00%16,67%16,67%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu