Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 12.7.2018
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
V reviziProdat78,50-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi551,00526,00Ano-4,54AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatNepokrýváno900,601 001,91Ano11,25NeNeNeNeNe
V reviziProdat194,50-Ano-NeNeNeNeNe
AkumulovatV revizi940,00980,00Ano4,26NeNeNeNeNe
KoupitV revizi76,7086,80Ano13,17NeNeNeNeNe
DržetV revizi261,00250,00-4,21NeNeNeNeNe
NepokrývánoDržet890,00-Ano-NeNeNeNeNe
NepokrývánoDržet15 000,00-Ano-NeNeNeNeNe
NepokrývánoKoupit379,50-Ano-NeNeNeNeNe
NepokrývánoDržet612,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:9,09%9,09%0,00%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu