Patria - Investiční doporučení - ČR 
Poslední aktualizace: 21.10.2016
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
ProdatProdat56,2047,16Ano-16,09NeNeNeNeNe
V reviziAkumulovat468,50-Ano-AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit763,80716,03Ano-6,25NeNeNeNeNe
V reviziProdat89,20-Ano-NeNeNeNeNe
ProdatDržet5,156,0016,50NeNeNeNeNe
KoupitKoupit921,901 140,00Ano23,66NeNeNeNeNe
Koupit 88,5083,00Ano-6,21NeNeNeNeNe
KoupitKoupit235,00265,0012,77NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat760,00800,00Ano5,26NeNeNeNeNe
DržetDržet12 528,0011 850,00Ano-5,41NeNeNeNeNe
KoupitV revizi184,50223,00Ano20,87NeNeNeNeNe
DržetDržet495,70499,87Ano0,84NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:33,33%16,67%16,67%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu