Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 26.4.2017
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
V reviziProdat97,00-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi434,00395,00Ano-8,99AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit828,30696,82Ano-15,87NeNeNeNeNe
V reviziProdat125,50-Ano-NeNeNeNeNe
ProdatDržet5,156,0016,50NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit901,10820,00Ano-9,00NeNeNeNeNe
Koupit 76,0583,00Ano9,14NeNeNeNeNe
KoupitKoupit285,00286,000,35NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat914,90800,00Ano-12,56NeNeNeNeNe
DržetDržet14 550,0011 850,00Ano-18,56NeNeNeNeNe
KoupitKoupit283,00304,00Ano7,42NeNeNeNeNe
DržetDržet645,70486,46Ano-24,66NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:25,00%16,67%8,33%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu