Patria - Investiční doporučení - ČR 
Poslední aktualizace: 8.11.2016
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
ProdatProdat68,5047,75Ano-30,29NeNeNeNeNe
V reviziAkumulovat411,20-Ano-AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit759,50716,56Ano-5,65NeNeNeNeNe
V reviziProdat85,80-Ano-NeNeNeNeNe
ProdatDržet5,156,0016,50NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit874,00820,00Ano-6,18NeNeNeNeNe
Koupit 80,2083,00Ano3,49NeNeNeNeNe
KoupitKoupit235,00265,0012,77NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat787,00800,00Ano1,65NeNeNeNeNe
DržetDržet12 600,0011 850,00Ano-5,95NeNeNeNeNe
KoupitV revizi176,15223,00Ano26,60NeNeNeNeNe
DržetDržet560,00500,24Ano-10,67NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:25,00%16,67%16,67%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu