Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 26.4.2017
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
V reviziProdat92,90-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi420,00395,00Ano-5,95AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit940,00689,26Ano-26,67NeNeNeNeNe
V reviziProdat149,50-Ano-NeNeNeNeNe
ProdatDržet5,156,0016,50NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit1 006,00820,00Ano-18,49NeNeNeNeNe
Koupit 76,4583,00Ano8,57NeNeNeNeNe
KoupitKoupit278,40286,002,73NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat1 020,00800,00Ano-21,57NeNeNeNeNe
DržetDržet15 303,0011 850,00Ano-22,56NeNeNeNeNe
KoupitKoupit293,00304,00Ano3,75NeNeNeNeNe
DržetDržet650,50481,19Ano-26,03NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:25,00%16,67%8,33%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu