Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 03.06.2021
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
Koupit 144,2095,00Ano-34,12NeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit144,20143,70Ano-0,35NeNeNeNeNe
KoupitKoupit626,50689,00Ano9,98AnoNeNeNeNeNe
KoupitV revizi856,80683,00Ano-20,28NeNeNeNeNe
V revizi 283,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitKoupit781,50833,00Ano6,59NeNeNeNeNe
KoupitV revizi78,1072,00Ano-7,81NeNeNeNeNe
KoupitKoupit283,00336,0018,73NeNeNeNeNe
V reviziAkumulovat14 460,00-Ano-NeNeNeNeNe
V revizi 81,90--NeNeNeNeNe
V reviziNepokrýváno595,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:54,55%0,00%0,00%
Dop. smlouva s emitentem:100,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu