Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 12.10.2017
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
V reviziProdat94,60-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi509,50395,00Ano-22,47AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat1 001,50989,04Ano-1,24NeNeNeNeNe
V reviziProdat178,50-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit928,00820,00Ano-11,64NeNeNeNeNe
Koupit 82,4083,00Ano0,73NeNeNeNeNe
KoupitKoupit273,00286,004,76NeNeNeNeNe
DržetAkumulovat914,00-Ano-NeNeNeNeNe
DržetDržet16 900,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitKoupit379,00415,00Ano9,50NeNeNeNeNe
DržetDržet695,00-Ano-NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:27,27%27,27%0,00%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu