Patria - Investiční doporučení - ČR
Poslední aktualizace: 26.4.2017
EmitentAktuální dop.Předchozí dop.Cena (lokální)Cena (12M cíl)Analýza Potenciál (%)Smlouva1Významný
finanční zájem2
Tvůrce trhu /
zajišťovatel likvidity3
(Spolu)vedoucí manažer
(posl. 12M)4
Odměna5Notifikace emitenta6
V reviziProdat94,95-Ano-NeNeNeNeNe
RedukovatV revizi402,40395,00Ano-1,84AnoNeNeNeNeNe
AkumulovatKoupit890,50690,06Ano-22,51NeNeNeNeNe
V reviziProdat140,00-Ano-NeNeNeNeNe
ProdatDržet5,156,0016,50NeNeNeNeNe
RedukovatKoupit955,30820,00Ano-14,16NeNeNeNeNe
Koupit 78,8083,00Ano5,33NeNeNeNeNe
KoupitKoupit279,80286,002,22NeNeNeNeNe
AkumulovatAkumulovat1 010,00800,00Ano-20,79NeNeNeNeNe
DržetDržet15 449,0011 850,00Ano-23,30NeNeNeNeNe
KoupitKoupit304,00304,00Ano0,00NeNeNeNeNe
DržetDržet659,90481,74Ano-27,00NeNeNeNeNe
KoupitDržetProdat
Dop. celkem:25,00%16,67%8,33%
Dop. smlouva s emitentem:0,00%0,00%0,00%

1 Patria nebo s ní propojená osoba má s emitentem uzavřenu jakoukoli smlouvu týkající se (i) poskytování služeb investičního bankovnictví nebo (ii) tvorby a rozšiřování investičních doporučení

2 Znamená (i) více než 5% podíl na základním kapitálu emitenta ve vlastnictví Patrie nebo s ní propojené osoby, nebo (ii) více než 5% podíl na základním kapitálu Patrie nebo s ní propojené osoby ve vlastnictví emitenta, nebo (iii) jakýkoli jiný významný finanční zájem Patrie nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi

3 Aktuální seznam tvůrců trhu na Burze cenných papírů Praha je k dispozici na: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Market-Making/Default.aspx?language=czech

4 Patria nebo s ní propojená osoba byla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem

5 Patrii byla za poskytnutí služeb investičního bankovnictví poskytnuta emitentem odměna

6Patria upozornila emitenta na analýzu před jejím rozšířením

7Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení u emitentů, jimž Patria poskytla v posledních 12 měsících služby investičního bankovnictví významného rozsahu