Detail horké zprávy

Barclays ve 3Q hospodařila s upraveným ziskem před zdaněním 1,59 mld. GBP při konsensu 1,1 mld. GBP.
(Patria)