Detail horké zprávy

Rusko: Putin řekl, že Rusko nepředstavuje žádnou hrozbu pro nikoho a odolá snahám ostatních zavléci ho do geopolitických intrik.
(Reuters)