Detail horké zprávy

ČNB vydala opatření obecné povahy, kterým zakazuje uvádět na trh, distribuovat nebo prodávat binární opce jiným než profesionálním zákazníkům. Tímto krokem ČNB navazuje na dočasné rozhodnutí týkající se binárních opcí, které bylo s celoevropskou platností vydáno Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v květnu loňského roku (ČNB)

(Patria)