Detail horké zprávy

ČEZ: „Navyšujeme celoroční očekávaný čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úroveň 21 až 23 mld. . Zvýšení oproti předchozímu výhledu 19 až 22 mld. je dáno dodatečnými zisky z obchodování s komoditami, nižším negativním dopadem COVID-19, a navíc očekáváme výnos 1,5 mld. v důsledku rozhodnutí soudu ohledně nároku ČEZ na úrok z prodlení v souvislosti s vrácením části zaplacené darovací daně z emisních povolenek v letech 2011 a 2012. Skupina ČEZ si udržuje silnou likvidní pozici a přiměřenou míru zadlužení. Sledovaný ukazatel Čistý dluh / EBITDA dosáhl úrovně 2,4 ,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák

(Patria)