Detail horké zprávy

ČEZ: „Letos došlo k významnému posunu přípravy nového jaderného zdroje. Vše vyvrcholilo v červenci podpisem smluv upravujících rámcové podmínky o výstavbě nového zdroje v lokalitě Dukovany mezi Vládou České republiky, společností ČEZ a společností Elektrárna Dukovany II. Jak rámcová smlouva, tak prováděcí smlouva na první etapu dává ČEZ jistotu pro další přípravu projektu. Dalším krokem ze strany ČEZ je příprava výběrového řízení na dodavatele s cílem zahájit jej do konce roku. Vlastní výběr dodavatele se předpokládá do konce roku 2022,“ shrnul Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize strategie a obchod

(Patria)