Detail horké zprávy

Španělská centrální banka se domnívá, že složité a nestabilní ekonomické prostředí v Evropě vyžaduje masivní reakci EU prostřednictvím „plně sdíleného evropského fondu pojištění vkladů“. Guvernér Pablo Hernández de Cos zdůraznil, že jeho banka musí jako nejvyšší španělský bankovní supervizor „pokračovat v pečlivém dohledu nad institucemi“ a „přijímat opatření ke zmírnění rizik“, která mohou finančnímu sektoru kvůli krizi vzniknout (The Capitals)

(Patria)