Detail horké zprávy

Rakouská ministryně pro oblast klimatu Leonore Gewesslerová (Strana zelených) v pondělí představila návrh reformy smlouvy o Euratomu. Gewesslerová podložila svůj návrh na základě odborného názoru německého právníka, podle kterého je třeba smlouvu reformovat, aby mohla chránit Evropu před možným jaderným rizikem. Gewesslerová současné podobě smlouvy vytýká, že nevěnuje dostatečnou pozornost nebezpečím spjatým s jadernou energií a značně znevýhodňuje obnovitelné zdroje energie (The Capitals)

(Patria)