Detail horké zprávy

GEVORKYAN k přesunu výroby od polského konkurenta: Společnost GEVORKYAN 26.4.2024 uveřejnila tiskovou zprávu s názvem „GEVORKYAN pokračuje v expanzii“, která pojednávala o expanzi v Polsku a přesunu výroby koncernu SKF ze Švédska do výrobního závodu společnosti GEVORKYAN ve Vlkanové na Slovensku. Pro vyloučení pochybností společnost GEVORKYAN uvádí, že v případě expanze a zmíněné společnosti v Polsku se nejednalo o nákup jakéhokoliv podílu společnosti spadající do skupiny Altha Group, avšak se jednalo o převzetí jejích perspektivních zákazníků, u kterých již tato společnost nedokázala plnit jejich požadavky. Jednalo se tedy jen o majoritní část zákazníků polské společnosti, kteří jsou pro společnost GEVORKYAN perspektivní. S těmito zákazníky pak společnost GEVORKYAN vyjednala nové a výhodnější podmínky spolupráce. Někteří z těchto zákazníků navíc již dříve byli zákazníky společnosti GEVORKYAN, která jim dodávala a bude dodávat i jiné výrobky. Společnost GEVORKAN tak převzala část portfolia těchto zákazníků od společnosti spadající do skupiny Altha Group a přesouvá výrobu souvisejících výrobků do svého výrobního závodu ve Vlkanové na Slovensku. Společnost GEVORKYAN je aktuálně dále v jednání s touto polskou společností ohle dně odkupu některých aktiv (strojů apod.), které by, v případě dohody s touto společností či jejími jinými zástupci, rovněž přemístila do svého závodu ve Vlkanové, patřičně si je upravila a navýšila tím tak dále svou výrobní kapacitu

(Patria)