Základní makroekonomický servis
V rámci základního makroekonomického servisu získají čtenáři stránek www.patria.cz informace o vývoji české ekonomiky (Polska, Slovenska a Maďarska) v podobě přehledu základních makroekonomických ukazatelů, grafů a dalších informací.