Rozšířený treasury servis
V rámci rozšířeného treasury servisu klient Patria Plus získává přístup k detailním informacím z finančních trhů - měnám a sazbám.

 • Fixingy peněžního trhu (Pribor, Libor, Wibor atd.) historicky
 • Global benchmarks výnosy 1 - 50 let historicky za každý zvolený den
 • Historický vývoj každého instrumentu (FRA, IRS, MM, FX forwardy) dle konkrétní měny
 • Komodity online, včetně detailního grafu
 • další informace...

Speciální nástroje a kalkulátory v rámci Patria Plus jsou užitečné pro finační analýzu a investiční rozhodování společnosti. Součástí jsou grafické prvky například v podobě výnosových křivek. Mezi nejdůležitější kalkulátory a nástroje patří:

 • Komparátor výnosů - srovnání výnosů instrumentů kapitálového a peněžního trhu s využitím online kotací
 • Křížová tabulka kurzů - křížové přepočty devizových kurzů s využitím online kotací
 • Výkonnost koruny - komparace změny kurzu koruny k ostatním měnám
 • Křížová tabulka sazeb - křížové zobrazení úrokových diferenciálů při různých splatnostech a u různých zemí (měn) s využitím online kotací
 • Krátkodobé výnosové křivky - grafický nástroj
 • Kalkulátor FRA sazeb - kalkulované CZK FRA ze sazeb peněžního trhu s využitím online kotací
 • Kalkulátor termínových sazeb - kalkuluje termínové sazby pro nestandardizované (FRA) splatnosti z online sazeb peněžního trhu a kotací FRA
 • Dluhopisy vs. swapy - Přepočet rozdílu ve výnosech dluhopisů a swapové křivky a další...
 • Volatilita kurzů
 • Spread kotací
 • Křížové přepočty