FAQ
 

FAQ

 

 1. Co musím udělat, pokud se rozhodnu účastnit primární emise?

V první řadě by se měl investor podrobně seznámit s podmínkami  emise, které jsou definovány v prospektu. Pak si musí  vybrat obchodníka  s CP/sběrného agenta, přes  kterého bude podávat pokyn  v rámci úpisu.

 

2. Jak mohu podat pokyn a jaké parametry je nutné zadat?

Pokyn může retailový investor zpravidla zadat 3 kanály - přes internet, telefonicky nebo faxem. Záleží na nabídce konkrétního obchodníka /sběrného agenta  Do pokynu klient uvádí počet kusů, které si chce v rámci IPO objednat za cenu v rámci cenového rozpětí. U některých emisí může mít retailová tranše speciální podmínky a zadává se cena maximální, která reflektuje nabídku a poptávku institucionálních investorů. Pohybuje se samozřejmě v rámci cenového rozpětí, které je specifikováno v příloze prospektu.

 

3. Co si mám představit pod pojmem "přeupsání emise"?

Přeupsání emise je známkou úspěchu IPO. Znamená, že poptávka investorů přesáhla nabídku akcií. 

 

4. Co znamená míra alokace?

Míra alokace je procentní míra uspokojených objednávek podaných za cenu rovnou ceně úpisu.

 

5. Kdy se dozvím, kolik akcií mi bude přiděleno?

Po skončení upisovacího období, ve kterém dochází ke sběru objednávek, management společnosti stanoví cenu úpisu a alokaci.

 

6. Jak je stanovena upisovací cena?

Tato cena je stanovena na základě analýz manažera emise, aktuální situace na trzích a zájmu investorů.

 

 7. Co se stane s penězi, pokud akcie neupíšu?

Peníze jsou  investorovi vráceny na účet u obchodníka a může si je kdykoliv převést na svůj bankovní účet . Pro zadání platné objednávky je ale nezbytně nutné, aby pokyn byl plně krytý penězi.