Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně

Daňové doklady k DPH lze poslat i naskenované e-mailem

04.04.2011
Autor:
Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství je naskenovaný a elektronicky odeslaný daňový doklad považován za řádně doručený. Musí být však zachována pravost původu dokladu, úplnost jejího obsahu a čitelnost. Pokud tak správci daně shledají u odběratele a dodavatele shodnost příslušných daňových dokladů, neměli by zpochybňovat způsob jejich doručení e-mailem.

Naskenovaný daňový doklad není podle výkladu Generálního finančního ředitelství (GFŘ) tzv. elektronicky vystaveným dokladem, ale „dokladem vystaveným v listinné podobě a zaslaným prostřednictvím elektronických prostředků“. Elektronicky vystavený doklad totiž musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

Příjemce naskenovaného dokladu poslaného e-mailem by si jej měl vytisknout a archivovat jako běžný doklad v listinné podobě. Je přitom povinností dodavatele zajistit, aby doklad zaslaný mailem byl původní, obsahově úplný a čitelný. GFŘ doporučuje, aby strany obchodně právního vztahu uzavřely dohodu o způsobu a pravidlech zasílání dokladů a pravidlech pro využívání softwaru pro jejich čtení a tisk.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje