Hledat v komentářích

Investiční doporučení

Výsledky společností - ČR

Výsledky společností - Svět

IPO, M&A

Týdenní přehledy

 

Detail - rozhovor
Online rozhovor o private equity a investičním prostředí v ČR

Online rozhovor o private equity a investičním prostředí v ČR

18.09.2013 16:01
Autor: Redakce

Střední a východní Evropa přitahuje pozornost investorů z oblasti private equity, stále však fondy plynoucí do vzniku a rozvoje společností v našem regionu tvoří jen zlomek prostředků investovaných na celém evropském kontinentu. 

Jak private equity fondy fungují a co mohou firmám nabídnout? Jaké oblibě se u nich těší české společnosti a co by mohla Česká republika zlepšit pro větší atraktivitu? Které sektory nyní přitahují nejvíce zájmu? 

Na tyto a další otázky jste se ptali přímo ženy stojící v čele organizace usilující o rozvoj private equity u nás. Silke Horáková, výkonná ředitelka Czech Private Equity and Venture Capital Association, odpovídala na Vaše dotazy dnes v online rozhovoru na Patria.cz od 14. do 16. hodiny.

Horáková
 
Silke Horáková vystudovala ekonomii v Berlíně, kde také získala doktorský titul. Převážnou část své kariéry působila v investičním bankovnictví a v oboru private equity/venture kapitál. V letech 1995-1996 pracovala ve fondu Czech American Enterprise Fund a poté až do roku 2000 jako bankéřka v EBRD. V letech 2002-2004 působila v E1CZ, venture kapitálovém fondu skupiny GIMV. Od roku 2005 je soukromou investorkou. Je členkou dozorčích rad společností Nej TV, a.s. a Albatros Media a.s. Kromě toho externě vyučovala od roku 2010 podnikatelské finance na podnikohospodářské fakultě VŠE. V roce 2012 se stala výkonnou ředitelkou České asociace private equity a venture kapitálu. Silke žije od roku 1989 v České republice, je vdaná a má tři děti. Podporuje aktivně sociální podnikání.


Rozhovor je uzavřený

Upozornění:
* Redakce Patria.cz si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem. Otázky mohou být redakčně kráceny.
* Při psaní otázek se prosím podívejte na již položené, vyvarujte se posílání stejných dotazů.
* Z technických důvodů mohou být vaše dotazy zobrazeny se zpožděním.
* Otázky a odpovědi jsou řazeny chronologicky v textu tohoto článku. Položené otázky se rovněž zobrazí pod článkem v diskusi.
* Host bude odpovídat na otázky v pořadí v jakém přišly, redakce Patria.cz si však vyhrazuje právo výjimečně provádět selekci otázek a cenzuru. Děkujeme za pochopení. 

Aktualizace rozhovoru
 • Otázka (Žehrová, 15:04) -
  Dobrý den, jaký podíl na trhu v ČR mají fondy zaměřující se na seed a start-up fázi podniku? Je o investici do takto rizikových projektů v současné době zájem? Děkuji, Žehrová
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:54) -
  Z našich členů je jen jeden fond jasně zaměřený na start-upy (výjimečně i seed), a to Credo Ventures. Ale jak jsem již zmínila dříve, jsou regionálně působící venture kapitálové fondy, které investují do projektů v ČR. Momentálně roste zájem o technologické start-upy a to i ze strany soukromých investorů. V minulém roce bylo v ČR 30 % investic (měřeno počtem firem) zaměřeno na tuto oblast, ale šlo jen o 5 % objemu investic. (Do toho se však počítají jen venture kapitálové fondy nikoliv soukromí investoři).

  S tím bych ukončila diskuzi. Chtěla bych všem účastníkům srdečně poděkovat za zajímavé otázky a přeji hodně úspěchů.
 • ---
 • Otázka (Investorka, 15:02) -
  Dobrý den. Dokážete v krátkosti zhodnotit, zda nás zahraniční investoři stále vnímají pod nálepkou "emerging markets"? Pokud ano, co za tím stojí a jaký je výhled změny přístupu do budoucna? Díky moc za odpověď
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:52) -
  Jak jsem již napsala, region byl zatím populární pod sloganem "výnos rozvojových trhů s rizikem rozvinutých trhů". Krize v tom něco změnila, některé západní země jsou na tom hůř než některé země regionu a tak se rizikovost (a očekávání návratnosti investic) pomalu sbližují. Čím dál tím více se pro investory stáváme součástí rizika EU, hlavně Česko a Polsko. Ale zatím jsme stále vedeni v kategorii "emerging markets" jako součást CEE regionu.
 • ---
 • Otázka (Investor, 14:55) -
  Jako soukromého investora disponujícího volnými prostředky do 10M CZK by mne zajímalo, jakými cestami je možné se dostat k zajímavým investičním příležitostem do menších a středních podniků?
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:49) -
  To bohužel není tak jednoduché. Zaleží také na tom, do jaké fáze rozvoje podniku (start-upy nebo již rozvinuté) a do jakého odvětví chcete investovat. Technologické start-upy se najdou jako potenciální spin-off na univerzitách, v inkubátorech nebo v tzv. akcelerátorech (doporučuji TechSquare, StartupYard, Node5 nebo StarCube). Pro více rozvinuté společnosti je lepší spolupracovat s M&A poradci specializovanými na menší společnosti.
 • ---
 • Otázka (Filip K., 14:46) -
  Investujete také na akciovém trhu? Jakou strategii investování zastáváte a jaké trhy a tituly se vám nyní líbí?
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:48) -
  Private equity fondy neinvestují do kotovaných společností. Jak jsem již zmínila, osobně také neinvestuji do akcií na burze jen do kapitálu nekotovaných firem.
 • ---
 • Otázka (Michal, 13:48) -
  Dobrý den. Dovolím si trochu odbočit a požádat o váš komentář, co podle vás zejména stojí za krachem snah o PPP projekty v ČR a jak se na tuto oblast díváte. Díky a zdravím
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:38) -
  Společné projekty se státní účastí nebyly pro private equity zajímavé a nevím přesně, co za krachem snah o ně stojí. Dokážu si představit formu státní podpory pro start-upy ve formě koinvestičního fondu (něco podobného jako připravený Seedfond). Mluvíme s MPO o přípravě podpory v dalším programovém období. Navrhovali jsme struktury, které v jiných zemích úspěšně fungovaly, např. již zmíněný německý " High-tech" Gruenderfond funguje jako koinvestiční fond mezi státními institucemi a soukromými korporacemi. Jinde fungují tzv. Jeremie fondy, kde soukromý fond investuje spolu se státními fondy podporovanými Evropským investičním fondem. Tam je podmínka, že min. 30 % zdrojů pochází od soukromých investorů.
 • ---
 • Otázka (David H., 13:40) -
  Dá se říci, jaké sektory jsou v ČR pro PE investice aktuálně nejatraktivnější? Dělá podle vás stát dost pro propagaci naší země a usnadnění investování? Co by nás mohlo posunout dále?
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:16) -
  Jenom stručně. Ohledně sektorů jsem již odpověděla. Co by nás mohlo posunout dále? Myslím si všeobecně transparence v ekonomice, omezení korupce a byrokracie. Z hlediska private equity platí, co jsem zmínila už na začátku: co nejméně regulace, vhodné právní struktury, stabilní a transparentní daňové prostředí. Propagaci nepotřebujeme, to za nás dělají úspěšné investice jako například AVG, první kotovaná společnost na NYSE.
 • ---
 • Otázka (Harp., 11:53) -
  Dobrý den, spadají Vaše "private eqiuty" fondy pod režim NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu? Pokud ne, jakým právem se řídí?
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:15) -
  Naše venture kapitálové fondy podléhají Vámi zmíněné regulaci vyplývající z nařízení pro venture kapitálové fondy EuVECA. Mnohem důležitější je ale nová evropská regulace tzv. alternativních fondů a manažerů fondů (AIFMD), která platí od 22. července 2013. Je to výsledek snahy evropských regulátorů vytvořit jednotný regulatorní rámec pro management a marketing tzv. alternativních investičních fondů, k nimž patří private equity fondy. Reguluje se registrace těchto fondů, povinnosti transparence vůči investorům, reporting vůči regulátorovi, depozitáři a dokonce se zavedla i pravidla pro odměňování manažerů.

  Výhodou je, že registrace v jednom členském státu EU umožňuje marketing přes tzv. "passport" ve všech zemích EU.

  V rámci Evropské private equity asociace, kde jsme aktivním členem, byl velmi důkladně, měsíčně sledován pokrok ve všech zemích ohledně transpozice směrnice do národní legislativy. CVCA na tom velmi úzce a efektivně spolupracovala s MF ČR. Nový zákon o investičních fondech a investičních společnostech, účinný od 13. 8. 2013 reflektuje tuto transpozici.
 • ---
 • Otázka (matrix, 10:44) -
  Dobrý den, jak se z pohledu soukromé investory díváte na stav, v kterém se nachází český akciový trh? Co by pomohlo jeho oživení? Věříte, že by mohlo být správným krokem spojení Prahy s Varšavou? Líbí se vám osobně nějaká česká akcie a proč?
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:08) -
  Akciový trh v Praze bohužel není moc likvidní, tím pádem není atraktivní jako cesta exitu pro naše fondy. I když můžu dodat, že ve fázi optimistického začátku zvolily dva významné private equity fondy, Pamplona Capital a Warburg Pincus, pro exit svých investic i pražskou burzu, jednalo se o Zentivu a Pegas.

  Český trh je relativně malý, ani penzijní fondy a pojišťovny moc do akcií neinvestují. V Polsku také stát podpořil burzu, když přes burzu privatizoval státní podniky. Chyba asi není v burze ale spíše ve velikosti trhu. Asi by dávala nějaká regionální burza větší smysl.

  Nemám žádnou oblíbenou akcii, investujeme naše soukromé prostředky zásadně do nekotovaných firem.
 • ---
 • Otázka (Vladimír, 10:33) -
  Dobrý den, jak se díváte na aktuální téma změn a nejistoty týkajicí se daňových podmínek pro investiční fondy? Přeji mnoho úspěchů.
 • Odpověď (Silke Horáková, 15:06) -
  Děkujeme za přání. Sledovali jsme samozřejmě aktuální vývoj daňové legislativy pro fondy. Už jsem zdůraznila v poslední otázce preferovaný princip daňové transparence, který je významný pro mezinárodní investory. Zároveň je důležitá existence bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění a o výměně informací.

  Důležitá je také daňová struktura, která se nedá zneužívat na běžnou podnikatelskou činnost, a byla platná delší období. To je důležité z hlediska stability, private equity fondy se zakládají na dobu min. 10 let. (K tomu také přispívá již zmíněný "ruling").

  Pro aktivity našich fondů je také důležité, že fond nevytváří statut takzvané stálé provozovny, který by vyústil ve zdanění fondu nebo jeho investorů v zemích, kde management nebo poradní tým působí či investuje. To by učinilo investování na těchto trzích pro investory neatraktivní a přestali by na nich investovat.

  Souhrnně řečeno nejde jen o nízké daně, ale o jejich strukturu a stabilitu.
 • ---
 • Otázka (Ondra, 10:20) -
  Dobrý den, můžete porovnávat prostředí v ČR a Německu. Vidíte z hlediska PE a VC, které investují de facto "do lidí", nějaký rozdíl mezi mentalitou českých a německých podnikatelů, a jejich přístupem k podnikání? Plus bych se také chtěl zeptat, jaké změny českého právního a daňového prostředí byste ocenila z pohledu PE nejvíce, třeba právě v porovnání se situací v Německu a ostatní EU? Děkuji.
 • Odpověď (, 15:02) -
  ěMoc se už nepohybuji v německém podnikatelském prostředí a nechci šířit klišé o německé povaze. Rozdíl je určitě v tom, že private equity má delší tradici, počet fondů které tam působí je mnohem vetší. Základem hospodářství je tradičně "Mittelstand". Německo je momentálně motorem růstu Evropy, má stejně jako ČR vysoký podíl zpracovatelského průmyslu a je světovým lídrem hlavně ve strojírenství. To se odráží i v investicích private equity.
   
  Německý stát velmi efektivně podporuje technologické start-upy. High-tech Grunderfonds už investovaly cca. 500 mil. EUR do začínajících podniků s vysokým růstovým potenciálem, a to hlavně do fáze seed, kdy se velice obtížně hledá soukromé financování. Připraví společnosti do další fáze, podporují je aktivně a přitáhnou potom soukromé investory.
   
  Z hlediska zdanění pro private equity není Německo obzvlášť atraktivní. V rámci Evropy jsou země jako Lucembursko, Holandsko nebo UK atraktivnější.
   
  Na druhou část mám delší odpověď:
   
  Private equity je naprosto mezinárodní business. To znamená, že investoři se rozhodují v globálním měřítku o nejlepších podmínkách pro investice a to jak z hlediska růstového potenciálu, rizikovosti investic, diverzifikace tak i atraktivity lokality pro private equity investice. Daně jsou jen jedním aspektem rozhodujícím o konkurenční schopnosti dané lokality, další jsou právní rámec, regulace a hlavně tzv. eko-systém.
   
  Nejefektivnější daňová struktura pro private equity a venture kapitálové investice je založena na daňové transparenci. Zjednodušeně řečeno je třeba zamezit dvojímu zdanění za prvé na úrovni fondu, když utrží zisk nebo realizuje investici, a za druhé, když investor obdrží zisk z realizovaných investic z fondu. Daňová transparence zaručí investorům, že podléhají zdanění pouze ve svých domácích jurisdikcích stejně tak, jako kdyby investovali přímo do akcií podniků. Investoři by neměli být v horší situaci, když investují do nekotovaných společností prostřednictvím fondů, než by byli, pokud by investovali přímo do veřejně obchodovaných akcií těchto společností.
   
  Určitá opatření jsou ve většině členských států EU všeobecně považovaná za daňově transparentní, např. „limited partnership“. S novým zákonem o investičních fondech a investičních společnostech vznikla v České republice nová právní struktura (komanditní společnost na investiční listy), která toto umožňuje. CVCA se intenzivně podílela na tvorbě této části zákona.
   
  Vzhledem k tomu, že private equity fondy představují investice na dlouhou dobu, je pro investory klíčová dlouhodobá stabilita, zejména daňová a právní.
   
  Takové podmínky v České republice zatím nemáme. V poslední době jsme spolupracovali intenzivně s MF ČR na vylepšení daňových podmínek pro private equity. Návrh, který vznikl a který by umožnil nulové zdanění na úrovni fondů (plus zdanění dividend a výplat zisků z prodeje firem z portfolia), se bohužel nedostal k vládě.
   
  Dále jsme navrhovali tzv. “ruling” (závazné individuální posouzení jednotlivých fondů, aby se vyloučilo zneužívání daňových struktur pro běžnou podnikatelskou činnost). Takové posouzení je naprosto běžné v zemích, které jsou atraktivní pro private equity a garantuje investorům stabilitu na celé investiční období fondu.
 • ---
 • Otázka (Lukáš, 9:54) -
  Dobrý den paní ředitelko, zajímalo by mě kdo investuje typicky do private equity v zahraničí? A jaká je situace v ČR a ve střední Evropě? Děkuji.
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:55) -
  Je to různé podle regionu. Daleko největšími investory do private equity v Evropě jsou penzijní fondy a tzv. “fondy fondů”, dále také banky, pojišťovny, velké rodinné majetky (tzv. “family offices”) a vládní agentury. V roce 2012 penzijní fondy a tzv. „fondy fondů“ představovaly téměř polovinu veškerých zdrojů kapitálu pro PE fondy (více než 20 % každý z těchto zdrojů). Přes makroekonomické problémy Evropy bylo 8,6 mld. EUR (40 %) prostředků pro PE fondy získáno od mimoevropských institucionálních investorů. V období krize od roku 2010 se výrazně zvýšil podíl vládních institucí, zejména Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropského investičního fondu, ale také národních vládních agentur, které hlavně podporují investice do venture kapitálu.

  V USA je podíl penzijních fondů ještě výraznější, dlouhodobě představuje skoro polovinu všech investovaných prostředků, potom následují nadace. Třetím největším investorem tam jsou banky a pojišťovny.

  U nás, stejně jako v celé CEE, dlouhodobě (až na výjimky) chybí domácí zdroje financování. Domácí penzijní fondy a pojišťovny zatím nevyužívají atraktivní dlouhodobé výnosnosti private equity. Doufáme, že dnešní prostředí velmi nízkých úrokových sazeb podpoří atraktivitu private equity pro institucionální portfolio manažery.
 • ---
 • Otázka (Katka, 9:52) -
  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jestli jsou private equity fondy nějak aktivní ve svých zainvestovaných firmách, je nějaká přidaná hodnota investic PE fondu?
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:51) -
  PE fondy se velmi aktivně (formálně z pozice členů statutárních orgánů zainvestované společnosti) podílejí na rozvoji společnosti – a to spíše ve strategickém smyslu než na každodenním řízení. To obsahuje oblasti formulace strategie a business plánu, výběr klíčového managementu, zprostředkování kontaktu a podporu při expanzi na nové trhy a zavedení efektivních mechanismů řízení společnosti (tzv. “corporate governance”), včetně reportingu atd.

  Velmi často sledují fondy tzv. strategii “buy and build”, to znamená, že cíleně pomáhají firmám růst i přes další akvizice.

  Například nedávno investoval Genesis Capital, fond, který míří na lower market segment, do společnosti S-Comp Centre (počítačové kvalifikační kurzy a IT business solutions) a doplnil tím svoji investici do Servodata, společnosti, která nabízí školení pro systémové integrátory.

  Credo Ventures, venture kapitálový fond, nedávno úspěšně prodal svůj podíl ve společnosti Cognitive Security americké IT společnosti Cisco, která se rozhodla pro akvizici po letech spolupráce, a vybuduje z této firmy svoje středoevropské rozvojové centrum, přímo nadřízené centrále v Americe.

  Mid Europa loni investovala do společnosti Walmark, největšího výrobce vitamínů, minerálů a dietologických přípravků ve východní a střední Evropě. Investiční strategie je zaměřena na doplnění managementu, zefektivnění řízení a marketing značek a modernizaci finanční a IT infrastruktury.

  Další příklad je FinCentrum. Arx Equity tam doplnil velmi zkušený ne-exekutivní management, podporuje rozvoj komplementárních business aktivit (např. expanzi do realitního poradenství) a aktivně vyhledává další akviziční cíle.
 • ---
 • Otázka (Monika Hubená, 9:51) -
  Dobrý den, mohu se zeptat v čem se liší private equity fondy od jiných investičních fondů?
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:48) -
  V principu patří private equity fondy do skupiny fondů kvalifikovaných investorů. To znamená, že nejsou otevřeny pro veřejnost. Private Equity fondy investují na rozdíl od jiných fondů zásadně do jedné třídy aktiv, a to do nekotovaných firem (případně delistovaných po získání podílu). V těchto firmách získávají většinové nebo minoritní podíly s kontrolními pravomocemi. Investici drží delší dobu (typicky 3-7 let) a snaží se v nich přidat hodnotu z pozic ve statutárních orgánech. Mají uzavřenou strukturu (tzv. “closed-end funds”) na dobu určitou – většinou na 10 let.

  Z právního hlediska jsou strukturovány podobně jako anglický Limited Partnership, který umožňuje provozovat private equity obchodní model, který znamená, že investoři (jako “Limited Partners”) investují do fondu řízeného manažerem fondu (tzv.“General Partner”).

  Tyto fondy zásadně spravují prostředky třetích osob, většinou institucionálních investorů. To je také garance pro transparentní a etické investice, jelikož takový investor spojuje svoji reputaci s fondem, do kterého investuje.

  Klíčoví manažeři fondu do něj zpravidla investují také vlastní peníze a jsou silně motivovaní podílem na prostředcích získaných při prodeji společností, do kterých fond investuje (tzv. “carried interest”). To vede k souladu zájmu mezi investory a správcem fondu.

  Pro získání prostředků do fondu („fundraising”) musí správce fondu přesvědčit cíleně investory jasnou investiční strategií (geografické zaměření, tržní segment – odvětví, fáze rozvoje a velikost cílových podniků), minulými dosaženými výnosy pro investory (tzv. “track record”) a kvalifikací manažerů fondu.

  Podle cílového segmentu trhu se rozdělují fondy v principu na venture kapitálové (seed a start-up fáze podniku), růstové fondy a buy-out fondy.

  PE fondy spravují investice aktivním způsobem („hands-on”), převážně z pozice zastoupení v řídících orgánech zainvestovaných firem.
 • ---
 • Otázka (Libor, 9:42) -
  Registrujete zájem Private Equity kolem aukce volných kmitočtů ČTÚ?
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:41) -
  Nevím, jestli private equity fondy podpoří nějakého zájemce. Regionální fond MidEuropa investoval dříve do Českých radiokomunikací nebo T-Mobilu, takže zájem o tento obor určitě je.
 • ---
 • Otázka (Tono, 9:41) -
  Dobrý den. Zajímalo by mne, jaké obory se nyní v ČR či regionu jeví pro private equity jako nejlákavější a proč. Pak prosím, zda byste mohla uvést "obvyklou" požadovanou výnosnost investice ze strany p e v porovnání se západní Evropou a USA. Děkuji.
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:39) -
  Už jsem poznamenala, že ČR má dobré základy v oblasti technických odvětvích, jak potvrzují i investice ze strany private equity. Dále probíhá v celém regionu ještě proces konvergence mezi zeměmi CEE a západní Evropou, je tam 42% rozdíl mezi HDP na hlavu. Jsou i sektory, ve kterých je průměrná spotřeba na osobu daleko nižší než v západní Evropě a kde se očekává nadprůměrný růst, protože chování spotřebitelů se rychle blíží standardům na Západě. To je hlavně zdravotnictví, spotřební zboží, služby a finanční služby.

  Velmi populární pro private equity v regionu je právě zdravotnictví. V roce 2012 bylo zdravotnictví sektorem, kde se nejvíce investovalo, v CEE to bylo 26 % celkových investovaných prostředků. S 259 mil. EUR investovanými v tomto sektoru se oproti r. 2011 objem více než zdvojnásobil, když správci fondů v CEE rozpoznali přetrvávající mezeru ve zdravotnických službách v porovnání se zbytkem Evropy. Navzdory 32% poklesu v r. 2012 zůstalo spotřební zboží a maloobchod silným sektorem s téměř 200 mil. investovaných EUR, což představovalo 20 % celkových investic v regionu. 18% nárůst objemu investic zaznamenaly finanční služby, které byly třetím nejvýznamnějším odvětvím (115 mil. EUR v r. 2012).

  V České republice jsme viděli kromě technologických investic i zájem o tyto obory: investice MidEuropy do Walmarku, největšího výrobce vitamínů, minerálů a dietologických přípravků v CEE a do laboratorní diagnostické společnosti Alpha Medical. Odkup FinCentra ze strany ArxEquity je dalším příkladem.
 • ---
 • Otázka (martin, 9:27) -
  Dobry den, ako vidite rok 2013 z pohladu vyvoja PE/VC na trhu CR? Dakujem,
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:29) -
  Už jsem asi částečně odpověděla, potrvá opatrnost, ale mírný optimismus z ekonomické situace se reflektuje i v private equity. Očekáváme lehký růst investic ve srovnání s minulým rokem. Už jsem jmenovala investice od začátku roku a vím, že se na jiných ještě pracuje. Je velká aktivita v oblasti fundraisingu v obtížném prostředí. Fondy, které byly na trhu pro získání peněz naposledy před krizí, potřebují nové investiční prostředky. Snad se také uskuteční exity, které byly kvůli krizi odloženy (strategičtí investoři - nejvýznamnější výstup pro private equity – se v období krize z velké části zdrželi akvizic). Tady je ještě jeden podstatný element. Je hodně likvidity v bankách a nízká úroveň úroků. Regionální fondy tedy někdy odloží prodej zainvestované společnosti a využívají možnost tzv. "recap". To znamená, že používají buď bankovní úvěry nebo vydají corporate bonds (obligace podniku) aby uspokojili požadavky investorů na nějakou návratnost.
 • ---
 • Otázka (Jana, 9:27) -
  Jsou investoři, s kterými jste v kontaktu nervózní z nadcházejících voleb? Co by podle vás znamenalo průzkumy předpovídané vítezství levice a nástup vlády ČSSD + KSČM pro ochotu investorů vynaložit svůj kapitál v naší zemi? Jaký výsledek voleb byste preferovala vy?
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:21) -
  Za prvé si myslím, že fundamentální ekonomické důvody pro investice v ČR zůstávají bez ohledu na výsledky voleb: ČR má stabilní hospodářství, je méně zadlužená než jiné státy v Evropě, je hodně obchodně propojená s bohatšími zeměmi EU, hlavně s Německem, a vyniká v technologické oblasti. 
   
  Na druhé straně o atraktivitě země pro private equity rozhodují i jiné faktory: hlavně stabilita, daňové prostředí (pro fondy samotné i pro zainvestované podniky), míra regulace a celkový eko-systém. Na to má samozřejmě vliv aktuální politika. To jsme nedávno zaznamenali např. ohledně zdanění fondů. Jestli si do budoucna private equity fond zvolí Českou republiku jako sídlo svého fondu nebo manažera fondu, bude ovlivněno těmito faktory. 

  Z tohoto hlediska preferuji vládu liberální, která všeobecně podporuje podnikatelské prostředí a speciálně stabilní, průhledné prostředí pro private equity fondy.
 • ---
 • Otázka (Koutný, 9:21) -
  Paní Horáková, jak dopadla krize na private equity? Cítíte v současnosti již opětovné oživení aktivity, nebo útlum investic do rizikovějších oblastí světa - jako jsme i my - pokračuje?
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:14) -
  Česká republika patří v regionu k nejatraktivnějším zemím z hlediska investic. Větší význam má asi jen Polsko kvůli velikosti trhu. Loni bylo 69% objemu exitů (v pořizovací ceně) celého regionu realizováno v České republice, přičemž IPO společnosti AVG a prodej Starbev, středoevropské pivovarnické skupiny zahrnující i pivovary Staropramen, potvrzují mezinárodní zájem o investice v ČR (nutno dodat, že velkou část objemu tvořil právě StarBev). Dalším příkladem velkého a úspěšného exitu byla transakce z roku 2012, kdy skupina Naspers koupila kontrolní podíl v Netretail Holding (internetové obchody Mall.cz) od private equity firem Intel Capital a MCI.

  Loni jsme také zaznamenali venture kapitálové investice ze strany zahraničních fondů jako například švýcarského Index Ventures, německého Earlybird nebo polského fondu MCI, které investovaly do českých technologických firem. V tom se odráží velký pokrok v oblasti technologických start-upů s velkým růstovým potenciálem v posledních letech.

  Zvýšený zájem ze zahraničí potvrzuje i prodej společnosti Cognitive Security od Credo Ventures americké IT společnosti Cisco, která z něj buduje svoje regionální vývojové centrum.

  Přes veškeré problémy v krizi jsme v roce 2012 viděli nové transakce ve všech segmentech trhu – od menších technologických firem jako SocialBakers , přes firmy střední velikosti jako investice fondu Genesis Capital do společnosti Game Czech až po segment větších transakcí, kde například private equity skupina Mid Europa Partners investovala do společnosti Walmark, významného výrobce vitaminů, minerálů a dietologických přípravků a do laboratorní diagnostické společnosti Alpha Medical nebo private equity skupina Riverside investovala do společnosti Bohemia Interactive Simulations, globálního hráče v oblasti technologie interaktivní simulace.

  Tento trend pokračuje i v tomto roce, máme dvě nové investice v technologické oblasti od Credo Ventures, dvě menší od Genesis Capital, ArxEquity měl významnou investici do poskytovatele finančních služeb FinCentrum a Accession Mezzanine Capital III investoval do Invia.cz.
 • ---
 • Otázka (Petr, 9:14) -
  Dobrý den, zajímalo by mě, jak se na ČR dívají zahraniční investoři? Jsme pro private equity zajímavým cílem, nebo začíná být atraktivnější dálnější východ Evropy nabízející levnější pracovní sílu? Díky za odpověď
 • Odpověď (Silke Horáková, 14:03) -
  Aktivita private equity v regionu byla samozřejmě velice ovlivněna krizí, volatilním ekonomickým prostředím, nejistotou ohledně dalšího vývoje v eurozóně a domácí fiskální konsolidací. V takových obdobích jsou investoři všeobecně opatrní a sází na větší jistotu.

  Odvětví private equity zažilo od roku 2009 v celé Evropě citelný pokles hlavně v oblasti fundraisingu, když celková částka získaných financí propadla z 80,5 mld. EUR v roce 2008 na 18,9 mld. EUR v roce 2009. Loni se objem získaných financí pohyboval na 23,6 mld. EUR. Citelný byl i propad investic, menší pak u exitů. Manažeři fondů se soustředili na rozvoj existujících portfoliových firem a často odložili exit.

  Regionálně očekáváme určité změny ve struktuře fondů. Fondy, které vznikly nebo získaly kapitál v letech 2006-2008, krátce po vstupu osmi středo- a východoevropských zemí do Evropské unie, získali investoři s argumentem „riziko rozvinutých zemí s návratností rozvojových trhů“ a přitahovaly mnoho investorů, kteří byli v regionu noví.

  Fundamentální důvody pro investice do regionu zůstávají platné a růst v zemích bude i po vstupu do EU pokračovat zřejmě ještě nějakou dobu (navzdory současné recesi). Platí pořád konvergence, potenciál nadprůměrného růstu v některých oborech. Ale ekonomické prostředí v Evropě se změnilo a region CEE je jeho součástí. Investice v regionu neměly horší výnosnost než v celé Evropě, ale region zůstal pod velkým očekáváním, někteří investoři pravděpodobně očekávali nějakou rizikovou prémii.

  Investoři, kteří dlouhodobě spolupracují s fondy v regionu, jsou přesvědčeni o tom, že region má dlouhodobě lepší návratnost než celá Evropa. V posledních deseti letech v regionu CEE dosáhl průměrný desetiletý čistý výnos (počítaný v EUR) téměř 10 % oproti 5,6 % pro celou Evropu.

  Nyní se ukáže, jestli region zůstane atraktivní i po krizi. Mnoho fondů je v procesu fundraisingu ve fundamentálně jiném prostředí než před krizí. Někteří už uspěli a uzavřeli první kolo, často ale pod úrovní předcházejícího fondu. Mezi nimi například Enterprise Investors, kteří získali 314 mil. EUR pro Fund VII, a 3TS, kteří úspěšně získali 103 mil. EUR pro svůj TCEE Fund III. Na druhé straně se Advent International rozhodl pro jinou strategii; jejich nový fond není už zaměřený na CEE, ale je panevropský, i když tým zkušených manažerů bude nadále hledat výjimečné příležitosti v regionu.

  Co se týče investiční aktivity v regionu, byl vidět citelný pokles od roku 2010, který pokračoval do roku 2012, novější data ještě nemáme. Subjektivně ale můžu říci, že PE fondy zůstávají zatím opatrné, starají se více o své portfolio, i když od začátku roku jsme zaznamenali v Česku několik významných investic.
Aktualizace rozhovoru
Offline rozhovory

Online rozhovory

Váš názor
 •  
  18.09.2013 15:06

  Dobrý den, 1) mohla byste napsat (či mne alespoň nasměrovat) na to, kdo jsou největší hráči v PE v našem regionu plus případně celosvětově 2) jakou očekáváte do nejbližších let dynamiku PE investic v ČR
  JoN
 •  
  18.09.2013 15:04

  Dobrý den, jaký podíl na trhu v ČR mají fondy zaměřující se na seed a start-up fázi podniku? Je o investici do takto rizikových projektů v současné době zájem? Děkuji, Žehrová
  Žehrová
 • EM?
  18.09.2013 15:02

  Dobrý den. Dokážete v krátkosti zhodnotit, zda nás zahraniční investoři stále vnímají pod nálepkou "emerging markets"? Pokud ano, co za tím stojí a jaký je výhled změny přístupu do budoucna? Díky moc za odpověď
  Investorka
 •  
  18.09.2013 14:55

  Jako soukromeho investora disponujiciho volnymi prostredky do 10M CZK by mne zajimalo, jakymi cestami je mozne se dostat k zajimavym investicnim prilezitostem do mensich a strednich podniku?
  Investor
 •  
  18.09.2013 14:46

  Investujete také na akciovém trhu? Jakou strategii investování zastáváte a jaké trhy a tituly se vám nyní líbí?
  Filip K.
 •  
  18.09.2013 13:48

  Dobrý den. Dovolím si trochu odbočit a požádat o váš komentář, co podle vás zejména stojí za krachem snah o PPP projekty v ČR a jak se na tuto oblast díváte. Díky a zdravím
  JoN
 • sektory a stát
  18.09.2013 13:40

  Dá se říci, jaké sektory jsou v ČR pro PE investice aktuálně nejatraktivnější? Dělá podle vás stát dost pro propagaci naší země a usnadnění investování? Co by nás mohlo posunout dále?
  David H.
 •  
  18.09.2013 11:53

  Dobrý den, spadají Vaše "private eqiuty" fondy pod režim NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu? Pokud ne, jakým právem se řídí?
  Harp.
 • BCPP
  18.09.2013 10:44

  Dobrý den, jak se z pohledu soukromé investory díváte na stav, v kterém se nachází český akciový trh? Co by pomohlo jeho oživení? Věříte, že by mohlo být správným krokem spojení Prahy s Varšavou? Líbí se vám osobně nějaká česká akcie a proč?
  matrix
 •  
  18.09.2013 10:33

  Dobrý den, jak se díváte na aktuální téma změn a nejistoty týkajicí se daňových podmínek pro investiční fondy? Přeji mnoho úspěchů.
  Vladimír
 • Porovnání s Německem/EU
  18.09.2013 10:20

  Dobrý den, můžete porovnávat prostředí v ČR a Německu. Vidíte z hlediska PE a VC, které investují de facto "do lidí", nějaký rozdíl mezi mentalitou českých a německých podnikatelů, a jejich přístupem k podnikání? Plus bych se taé chtěl zeptat, jaké změny českého právního a daňového prostředí byste ocenila z pohledu PE nejvíce, třeba právě v porovnání se situací v Německu a ostatní EU? Děkuji.
  Ondra
 •  
  18.09.2013 9:54

  Dobrý den paní ředitelko, zajímalo by mě kdo investuje typicky do private equity v zahraničí? A jaká je situace v ČR a ve střední Evropě? Děkuji.
  Lukáš
 •  
  18.09.2013 9:52

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jestli jsou private equity fondy nějak aktivní ve svých zainvestovaných firmách, je nějaká přidaná hodnota investic PE fondu?
  Katka
 •  
  18.09.2013 9:51

  Dobrý den, mohu se zeptat v čem se liší private equity fondy od jiných investičních fondů?
  Monika Hubená
 • LTE aukce
  18.09.2013 9:42

  Registrujete zájem Private Equity kolem aukce volných kmitočtů ČTÚ?
  JoN
 •  
  18.09.2013 9:41

  Dobrý den. Zajímalo by mne, jaké obory se nyní v ČR či regionu jeví pro private equity jako nejlákavější a proč. Pak prosím, zda byste mohla uvést "obvyklou" požadovanou výnostnost investice ze strany p e v porovnání se západní Evropou a USA. Děkuji.
  JoN
 •  
  18.09.2013 9:27

  Dobry den, ako vidite rok 2013 z pohladu vyvoja PE/VC na trhu CR? Dakujem,
  martin
 • volby
  18.09.2013 9:27

  Jsou investoři, s kterými jste v kontaktu nervózní z nadcházejících voleb? Co by podle vás znamenalo průzkumy předpovídané vítezství levice a nástup vlády ČSSD + KSČM pro ochotu investorů vynaložit svůj kapitál v naší zemi? Jaký výsledek voleb byste preferovala vy?
  Jana
 • krize
  18.09.2013 9:21

  Paní Horáková, jak dopadla krize na private equity? Cítíte v současnosti již opětovné oživení aktivity, nebo útlum investic do rizikovějších oblastí světa - jako jsme i my - pokračuje?
  Koutný
 • Táhnou Čechy?
  18.09.2013 9:14

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak se na ČR dívají zahraniční investoři? Jsme pro private equity zajímavým cílem, nebo začíná být atraktivnější dálnější východ Evropy nabízející levnější pracovní sílu? Díky za odpověď
  Petr

Nejčtenější zprávy týdne

Sledujte nás na sociálních sítích

Facebook X LinkedIn Instagram Youtube

Právě diskutujete

Nejčtenější zprávy dne

Nejdiskutovanější zprávy týdne

Analýza dne

Technická analýza S&P 500: Růstový trend vykazuje známky únavy
19.07.2024 15:41
Po více než dvouměsíční odmlce se zde opět vracím k technick...více
  Analýzy online