Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Seriál o behaviorálních financích – 11. díl

Seriál o behaviorálních financích – 11. díl

5.11.2014 17:45

Mentální účetnictví a dispoziční efekt – Drahoušku, vždyť je to pouze papírová ztráta

Dispoziční efekt (disposition effect) je pravděpodobně největší noční můrou všech investorů, aniž by pojem dispoziční efekt vůbec znali. Dispoziční efekt můžeme definovat jako vrozenou tendenci či vlastnost investorů prodávat ziskové pozice příliš brzy a držet ztrátové pozice příliš dlouho. Tímto efektem se zabývali Hersh Shefrin a Meir Statman v článku z roku 1985 The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence. Jejich analýza naznačuje, že člověk, který se nesmířil se svými ztrátami, pravděpodobně bude akceptovat rizikové spekulace, které by pro něj za jiných okolností nebyly akceptovatelné. Na rozdíl od finančního vědeckého „mainstreamu“, který je normativní (a říká, jaký by svět měl být) je teorie Shefrina a Statmana pozitivní (říká, jaký svět je).

Dispoziční efekt: Když jsme ve ztrátě, začínáme gamblovat

Příklad dispozičního efektu si můžeme představit následovně. Abychom viděli, jak dispozice prodávat vítěze a držet poražené funguje, uvažujme o investorovi, který před měsícem koupil akcii za 50 dolarů a nyní zjišťuje, že se tato akcie prodává za 40 dolarů. Investor se musí rozhodnout, zda realizovat ztrátu nebo akcii dále držet. Abychom si diskusi zjednodušili, předpokládejme, že neexistují daně ani transakční náklady. Navíc předpokládejme, že se v nadcházející periodě objeví jeden ze dvou stejně pravděpodobných výsledků: buď cena akcie vzroste o 10 dolarů anebo poklesne o dalších 10 dolarů. Podle naší teorie bude investor zvažovat svoji volbu jako volbu mezi následujícími dvěma možnostmi: A – prodá akcii nyní a tím pádem realizuje to, co byla „papírová ztráta“ ve výši 10 dolarů; B – bude akcii držet ještě jednu periodu a má tím pádem šanci jedna ku jedné, že ztratí dalších 10 dolarů nebo se dostane na nulu.

Užitková (hodnotová) funkce Kahnemana a Tverského

aa_stupavsky

Zdroj: Daniel Kahneman a Amos Tversky (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk.

Abychom si rozhodování investora zobrazili názorně, využijeme obrázek výše. Tento obrázek zobrazuje, jak se investoři v praxi rozhodují o svých uskutečněných investicích. Ve středu uvedeného grafu je takzvaný referenční bod. Ten si můžeme zjednodušeně představit jako okamžik, kdy jsme uzavřeli nějakou investici, resp. nákupní cenu. Pokud je investice v zisku, tak mají investoři velmi často takovou tendenci uzavírat. Proč? Protože další dodatečný zisk jim už tolik nezvýší jejich užitek (svislá osa grafu). Naopak - když jsou investoři ve ztrátě, tak mají tendenci nechávat takovou pozici dlouho otevřenou. Investování pak začíná připomínat spíše spekulování a gambling. Proč? Protože zlepšení této pozice (tedy snížení ztráty) jim přinese velký nárůst užitku. Jistě to znáte i z vlastní praxe. Když máte nějakou ztrátovou pozici, tak si v duchu říkáte: „To se přece vrátí“.

V našem případě tedy bude investor preferovat variantu B. To znamená, že investor bude svoji ztrátovou pozici dále držet. Investor bude dokonce ochotný akceptovat variantu B, i když bude šance, že se dostane na nulu menší než jedna ku jedné. Samozřejmě, pokud by byla pravděpodobnost varianty B již výrazně nepříznivá, pak by investor preferoval variantu A, tedy okamžitou realizaci ztráty. To znamená, že by například mohl ztratit 30 dolarů ale získat pouze 10 dolarů.

Uveďme si také opačný příklad pro ziskovou pozici s tím, že od minulého měsíce cena akcie vzrostla z 50 na 60 dolarů. Nyní má před sebou investor následující problém volby: varianta A – prodat akcii nyní a tím pádem realizovat papírový zisk ve výši 10 dolarů; a varianta B – držet akcii a mít šanci jedna ku jedné, že cena akcie vroste o dalších 10 dolarů nebo že o 10 dolarů poklesne a investor bude na nule. V tomto případě investor zvolí bezrizikovou variantu A, která spočívá v realizaci papírového zisku o velikosti 10 dolarů.

Dodejme, že výše uvedená užitková funkce se označuje za tzv. hodnotovou funkci (value function) a je základním pilířem teorie vyhlídek (prospect theory), kterou zformulovali v roce 1979 Kahneman a Tversky ve svém nejslavnějším článku. Této přelomové teorii jsme se přitom podrobně věnovali ve 2. díle našeho seriálu.

Mentální účetnictví izoluje rozhodování

S dispozičním efektem souvisí také problém takzvaného mentálního účetnictví (mental accounting). Hlavní ideou, která tvoří podstatu mentálního účetnictví, je to, že investoři mají sklon izolovat rozdílné typy svých investičních pozic do izolovaných či oddělených účtů a poté se rozhodovat o každém mentálním účtu zvlášť. Takovými účty mohou být například různé bankovní účty, zakládání kreditních karet či různé příkazy pro nákup akcií.

Když investor nakoupí zvolenou akcii, ve své mysli si otevře nový mentální účet. Přirozeným referenčním bodem je nákupní cena daného aktiva. Poté se v tomto mentálním účtu v reálném čase vytváří provozní skóre či hodnocení, které indikuje zisky a ztráty z této pozice. Jinými slovy, výše uvedený graf si v mysli malujeme pro každou svou investici zvlášť. To může mít fatální následky, neboť ziskové pozice rychle uzavíráme, ale ztrátové necháváme běžet dále. Proto nám makléři často formulují své nabídky ve smyslu „chcete přeskupit svá aktiva“ místo „uzavřeme tuto ztrátovou pozici a otevřeme novou“. V prvním případě nám totiž makléř spojí dvě investiční akce do jednoho referenčního bodu, a my si tedy v mysli neuzavřeme svůj předchozí mentální účet. Pouze k němu připojíme další operaci. V druhém případě si ale uzavíráme svůj (ztrátový) mentální účet. A to často nechceme dopustit a makléři bychom tedy v takovém případě zřejmě odporovali, a nechtěli tuto pozici uzavřít.

Jak uvádí Hersh Shefrin a Meir Statman, mnoho investorů neprodá nic se ztrátou. Nechtějí se vzdát naděje vydělání peněz na určité investici nebo se snad možná chtějí dostat na nulu, než ze své pozice vystoupí. Tato „nemoc“ – get-evenitis – pravděpodobně v investičních portfoliích způsobila více destrukce než cokoliv jiného. Místo toho, aby se uzdravily a dostaly se zpět na kupní cenu, spousta investic se nechutně potopí do ještě větších ztrát. Investoři se také vzpírají připustit a realizovat ztráty, jelikož pouhý fakt, že tak učiní, prokáže to, že jejich první úsudek byl mylný.

Problém investorů je, že jsou naprosto averzní ke ztrátám

Investoři, kteří ztráty akceptují, se už nemohou svými milovanými investicemi chlubit a chvástat, „Drahoušku, to je pouze papírová ztráta. Jenom počkej, ono se to obrátí.“ Kvůli těmto a dalším důvodům se investoři jako celek zdráhají své ztráty realizovat, přestože cítí, že by jejich realizace byla správnou akcí. Když makléř navrhne, aby klient uzavřel svou ztrátou transakci, kterou mu původně doporučil a získaný kapitál investoval do jiné pozice, kterou momentálně doporučuje, musí se uskutečnit skutečný čin poctivosti a upřímnosti. Čin poctivosti může být snadněji uskutečněn, pokud použije určitá „kouzelná prodávající slova.“

Slova, která mají magickou sílu v tom smyslu, že činí rozhodnutí realizace ztráty jednodušším, jsou tato: „Převeďte vaše aktiva.“ Dvě oddělené transakce musí být provedeny: realizace ztráty a vstup do nové pozice. Tyto dvě transakce splynou v jednu, pokud makléř použije právě magická slůvka „převeďte vaše aktiva.“ Klient si pak bude myslet, že činí jediné rozhodnutí, když mění jednu investici za jinou. Nebyl tedy žádán, aby uvažoval na základě prodeje XYZ, vybrání kapitálu a pak nutností uvažovat o spoustě možností, jak vybraný kapitál reinvestovat. Návrh o „převedení aktiv“ se snaží o překonání hlavní překážky, která realizaci ztráty stojí v cestě, a sice nutnost uzavření mentálního účtu. Klient, který převede svá aktiva, svůj původní mentální účet neuzavírá, a proto se tedy nemusí se svou ztrátou setkat tváří v tvář.

Investoři raději prodávají ziskové pozice než ztrátové

Velice důležitý článek Are Investors Reluctant to Realize thein Losses? publikoval v roce 1998 Terrance Odean. Jak už sám název článku napovídá, Odean se zabýval empirickou analýzou dispozičního efektu a to u individuálních investorů. Odean zkoumal dispoziční efekt, tedy tendenci investorů držet ztrátové pozice příliš dlouho a prodávat ziskové pozice příliš brzy, tím, že analyzoval obchodní záznamy 10 tisíc účtů u jedné velké diskontní makléřské společnosti. Tito investoři vykazují silnou preferenci pro realizování ziskových pozic oproti pozicím ztrátovým. Toto chování přitom není ospravedlněno následnou výkonností portfolia. Jinými slovy, ziskové investice, které se investoři rozhodnou prodat, pokračují i v následujících měsících v lepší výkonnosti než pozice ztrátové, které si ve svém portfoliu ponechají. Prodejními transakcemi si tak lidé pouze snižovali svůj výnos, neboť museli platit dodatečné poplatky.

Toto chování je konzistentní s teorií vyhlídek a je také konzistentní s (mylným) přesvědčením, že se jejich ziskové a ztrátové pozice budou vracet k nějakému průměru. Hlavním zjištěním Odeana je, že investoři své zisky realizují příliš brzy a drží své ztráty příliš dlouho. Pro ziskové pozice, které jsou prodány, platí, že jejich výnos je v průběhu následujícího roku o 3,4 % vyšší než u ztrátových pozic, které prodány nejsou. Kdyby tedy individuální investoři místo svých ziskových pozic prodávali svoje ztrátové pozice, neboli dokázali dispozičnímu efektu vzdorovat, byli by na tom mnohem lépe.

Z článku Odeana také vyplývá, že investoři většinou realizují spíše menší než větší zisky a ztráty. To můžeme vysvětlit tak, že kvůli averzi k lítosti investoři realizují své největší ztráty s největší nechutí, a kvůli daňovým dopadům investoři odkládají realizaci svých největších zisků. To samozřejmě nemění nic na tom, že investoři častěji uzavírají ziskové než ztrátové pozice. Pouze relativně častěji uzavírají ty s menšími zisky a ztrátami.

Rada pro investory: Investoři využívají v rámci svého racionálního „já“ nejrůznější techniky, aby dokázali emocionální část svého „já“ při neochotě realizovat ztráty kontrolovat. Nejznámější technikou jsou příkazy typu „stop-loss.“ Tyto příkazy se automaticky spustí, pokud investiční pozice dosáhne určité předem dané ztráty. Tyto příkazy nás tedy ochrání před ještě hrozbou ještě větších ztrát.

Sonny Kleinfeld ve své knize Traders z roku 1983 k tomu uvádí: „Mám tvrdá a rychlá pravidla, která zaručují, že moje ztráty z daného obchodu nepřesáhnout 10 procent. Řekněme, že nakoupím akcii za 10 dolarů. Jakmile se dostane na 9 dolarů, musím ji prodat a realizovat ztrátu. Někteří parťáci mají pravidlo 5 procent. Někteří mají 15 procent. Já jsem muž s desítkou. Obchodníci, kteří jsou rozdrceni, zoufale doufají. Oni jsou tvrdohlaví. Odmítají přijmout ztráty. Když se zaškolujete jako nový obchodník, nejtěžší věcí, kterou se musíte naučit, je naučit se připustit, že jste chyboval. Je to vskutku velice těžké. Musíte být dostatečný chlap na to, abyste připustil svým kolegům, že jste chyboval a opustil trh se ztrátou. Potom jste naživu a další den hrajete tuto hru znovu.“

Stop-loss příkazy jsou obvykle prosazovány jako prostředek na omezení rizika, ale jejich hlavní výhodou může být to, že investorovi dovolují provést realizaci ztráty automaticky a v předurčeném bodě. Sami dopředu si tak zamezí používat při rozhodování o uzavření ztráty své emoce. To nám ušetří nejenom naše nervy, ale také naše peněženky. Stop-lossům jsme se dále věnovali v 9. díle našeho seriálu, jenž byl věnován behaviorálnímu předsudku iluze kontroly.


A na co se můžete těšit příště? V příštím díle seriálu se budeme věnovat behaviorálnímu předsudku rámcování (framing bias), který zjednodušeně říká, že způsob, jakým jsou lidem informace poskytnuty, může mít na jejich konečně rozhodnutí podstatný vliv, neboli že forma má při rozhodování ekonomických subjektů větší vliv než substance (podstata).

V případě zájmu si lze knihu Michala Stupavského o behaviorálních financích Investor 21. století – Jak ovládnout vlastní emoce a uvažovat o zajištění na stáří (2013) objednat ZDE.


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
 •  
  5.11.2014 20:51

  Jen přidám - stop loss je na nic. Jednak jsou známé a lehce je váš broker prolétne. Na trhu vyhraje ten, kdo snese více bolesti. Komu nevadí ztráty, kdo umí zaměnit strach za odvahu a opačně. Vyhraje ten, kdo umí žít pod mostem a kašle na peníze. Kdo spí klidně prachy neprachy. Kdo utrácí zlomek svých příjmů. A pak ty zisky dá na charitu. Thank you. Good luck to all of you.
  Dan
 • Gratuluji
  5.11.2014 20:46

  Skvěle napsané.
  Dan
 • Spekulanti
  5.11.2014 18:23

  Pěkný a asi pravdivý článek, nicméně slovo investor bych nahradil slovem spekulant. Pokud opravdu investujete, tak by vás směr trhu směrem dolů neměl rozhodit. Se svou ženou se také hned nerozvedete, když se trochu pohádáte.
  rac
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
10:30UK - HDP, q/q
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Rozjednané prodeje domů, m/m