Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ČSOB vyzvala dopisem SOS k objasnění současné akce proti bance

ČSOB vyzvala dopisem SOS k objasnění současné akce proti bance

8.11.2005 18:23
Autor: 

ČSOB požaduje po Sdružení obrany spotřebitelů vysvětlení, proč se rozhodlo zahájit kampaň proti bance s cílem zažalovat ČSOB ve věci bankovních poplatků, zjistila ČIA. Banka proto zaslala předsedovi SOS Františku Lobovskému otevřený dopis s deseti dotazy, které by měly podle ČSOB objasnit důvody kroků SOS. Následuje úplné znění tohoto otevřeného dopisu:

Vážený pane předsedo,

Vámi vedené Sdružení obrany spotřebitelů („SOS“) zahájilo mediální kampaň, jejímž deklarovaným záměrem je získat co nejvíce klientů ČSOB, kteří podají proti bance žalobu ve věci poplatků. SOS se adekvátně nevyjádřilo, proč prezentuje žalobu výlučně proti ČSOB. Věřím, že celá tato aktivita není sankcí za odpověď ČSOB na Vaši květnovou výzvu ke zdržení se protiprávního jednání, v níž jste však, obdobně jako ani tentokrát, neuvedli žádnou relevantní právní kvalifikaci.

V souvislosti s informacemi, které svým jménem publikujete, a které jsou zavádějící a nepravdivé, se Vás veřejně ptáme:

1. Neexistuje zákon, který by zakazoval vybírat ve sféře služeb poplatky.V čem konkrétně spočívá protiprávnost účtování poplatků, které SOS ve své výzvě napadá?

2. Agentura GfK ve své studii uvedla, že 94 % klientů uvedlo, že je s ČSOB velmi nebo celkem spokojeno. Na škále od jedničky do pětky, kde jednička je nejhorší a pětka nejlepší uvedli klienti průměrnou známku 4,6. Kolik stížností obdrželo SOS na ČSOB v jednotlivých letech 2003, 2004 a 2005 a jakých oblastí se nejčastěji týkaly? Specifikujte např. vedení účtů, platební operace, platební karty, spotřebitelské úvěry, apod.

3. Každý námět, připomínku či stížnost klienta evidujeme a jejich rozbor nám slouží k vylepšování naší nabídky. Jakým způsobem SOS ověřilo, že stížnosti pocházejí skutečně od klientů ČSOB?

4. V zájmu zlepšení našich služeb bychom rádi s SOS sdíleli jeho analýzu reprezentativního vzorku názorů klientů na služby ČSOB. Průměrná výše poplatku za vedení účtu v ČSOB je 49,90 Kč (rok 2004) a cena všech služeb výrazně zaostává za průměrnou inflací (1996-2004). Zabývá se SOS vztahem ceny a kvality bankovních služeb?

5. Skupina ČSOB má přes 3,5 milionu klientů. V ČR působí několik organizací na ochranu spotřebitelů. Která z nich je největší počtem členů či nejreprezentativnější počtem finančních přispěvatelů. Jak poznat, které je autoritativním reprezentantem a tedy partnerem bank? Jak pozná klient, kam a proč se nejlépe obracet?

6. Jistě s námi budete souhlasit, že vyloučení předpojatosti či konfliktu zájmů představitelů SOS ve vztahu k ČSOB a jiným bankám je důležité. Mohli byste uvést, u které banky mají představitelé SOS (pan Lobovský, pan Šmejkal a paní Picková) své osobní účty? U které banky má své účty SOS jako Sdružení?

7. Jsme přesvědčeni, že soud, pokud k němu dojde, odmítne názor SOS. Hodlá SOS přesně a veřejně upozornit klienty ČSOB, kteří se připojí k její výzvě, na možné finanční důsledky pro tento případ?

8. Poplatky existují všeobecně v odvětví služeb. V energetice jde o paušální platbu za elektroměr, v telekomunikacích za pevnou linku, atd. Jak hájíte spotřebitele vůči těmto poplatkům, když jejich obdobu v bankovnictví pokládáte za protiprávní?

9. ČSOB pokládá každého svého klienta za osobnost a ctí jeho právo na volbu a svobodné rozhodnutí, které využívá i v ČSOB. Proč SOS podceňuje právo klienta postupovat v eventuální soudní při samostatně, když výslovně varuje před individuálními pokusy obrátit se na soud? Jak chráníte soukromí klienta a jeho data, když požadujete, aby zasílali podklady minimálně dvakrát, a současně uvádíte, že není třeba zaslat též plnou moc pro advokáta? Kde skončí jedna kopie klientských dat? Domníváte se, že máte ze zákona právo pořizovat takovou evidenci?

10. České soudy jsou bezesporu soudy nezávislými. Případy k projednání se jednotlivým soudcům přidělují nahodile. Jak chcete garantovat slibované projednání všech žalob klientů ČSOB v jednom procesu, a zejména jedním soudcem?

ČSOB si váží všech svých klientů, snaží se jim vyjít vstříc a nalézt řešení jejich finančních potřeb v každé specifické situaci. Proto do své nabídky zahrnula řadu možností, jak spravovat rodinné finance. Reagují na potřeby lidí s vyššími, průměrnými i nižšími příjmy a poplatky za ně jsou navrženy tak, aby patřily spíše k těm nižším, které najdete na českém trhu finančních služeb. Není strategií ČSOB být cenovým lídrem. Našim strategickým, dlouhodobým záměrem je být finančním poradcem klientů, který pomůže s řízením rodinného hospodaření. Již dnes takovou službu desetitisícům klientů úspěšně poskytujeme zdarma.

Vítáme názory spotřebitelů a klientů a jsme otevřeni diskusi s nimi o tom, jak rychleji, otevřeněji a vstřícněji reagovat. Ani dalšímu vysvětlování položkového sazebníku se nebráníme. Vaše odpovědi na deset předložených otázek nám také mohou pomoci lépe kalibrovat opatření zvyšující kvalitu nabídky. Klientům, kteří mají stížnost či připomínku k úrovni péče, kterou jim v ČSOB poskytujeme, navrhujeme řešit ji přímo s bankou. Ředitelé poboček, infoschránka na webové stránce ČSOB, call centrum anebo útvar provozní podpory pobočkové sítě v pražském ústředí – to všechno jsou místa, kam se mohou s podněty obrátit.

Jsme přesvědčeni, že ČSOB se protiprávního jednání v žádné obchodní oblasti nedopouští a je připravena toto tvrzení obhájit i v případném soudním sporu.

(zdroj: ČSOB)


Váš názor
 • Protiútok CSOB
  12.11.2005 13:06

  Otázky od ČSOB rozhodně nepovažuji za korektní. Copak může být dotaz na to, kde mají zástupci sdružení své osobní účty korektní? Je to jejich osobní záležitost, o které si sami rozhodují. Odpověd' na tyto otázky od banky jsem našla na www.spotrebite.info, kde sdružení vyvrací nepravdivé informace a velmi obratně se vyrovnává se zaslanými dotazy. Co mě u tohoto článku chybí je právě odpověď SOS, nebot takhle je to velmi nevyvážené. Pokud bych měla účet u csob, neváhala bych se do žaloby zapojit. Pokud SOS či jiné sdružení zorganizuje žalobu také proti bance, se kterou jsem sama nespokojena, určitě se přihlásím o svá práva a o neprávem účtované poplatky nazpět.
  Jana Novotná
 • Velmi korektní odpověď
  9.11.2005 13:41

  nechco se zastávat našich bankovních domů, najmě pak ČSOB, lale musím uznat, že se jedná o velmi korektní odpověď a doufám, že na položené otázky SOS, zejména pak p.Lobovský & kol. pravdivě a kvalifikovaně odpoví?
  traktorista
 • Odpovědi
  9.11.2005 13:32

  Nejsem předsedou SOS a nemám účet v ČSOB. Na otázky ČSOB bych však s radostí odpověděl asi takto: 1. Otázka je položena demagogicky. Nikdo netvrdí, že je vybíráním jakýchkoliv poplatků porušen zákon. Vybíráním některých poplatků to tak ale být může. 2. Opět demagogická otázka. Spokojenost klientů je jedna věc a protiprávní vybírání poplatků druhá. A Váš návrh na členění stížností klientů je neúplný - většina stížností se samozřejmě týkala poplatků (jejich nepřehlednosti, nehorázné výše, několikanásobného zpoplatnění jedné operace, zpoplatnění "operace", která by zpoplatněna být neměla apod.). 3. Opět demagogie. Proč ověřovat, zda je stěžovatel klientem ČSOB, když je věcná část stížnosti správně? 4. Nesmyslná otázka. Jak může cena všech služeb výrazně zaostávat za průměrnou inflací? Cena je v Kć, inflace v %, jak to chtějí porovnávat? Zřejmě má ČSOB na mysli růst ceny služeb. Ale nevěřím, že by růst ceny služeb zaostával za inflací. 5. Opět demagogie. Klient se může obrátit, kam chce, to je jeho věc, do toho ČSOB nic není. Podle toho kam se obrátí, tak mu bude pomoženo, každý má své postupy a metody. 6. Toto je vrchol demagogie. Na jednom místě ČSOB tvrdí, že má 3,5 mil. klientů, tedy třetinu všeho obyvatelstva a možná polovinu obyvatel, kteří mají nějaký účet. A na tomto místě chce obviňovat z podjatosti. Na toto bych úmyslně neodpovídal. Pokud mají uvedené osoby (nebo alespoň některá z nich) účet u ČSOB, budou obviněni z podjatosti, a pokud ho mají u konkurence, budou z ní obviněni také. 7. Ano. Pokud se někdo připojí k žalobě, zaplatí nějaký poplatek. Pokud ČSOB vyhraje, tyto poplatky propadnou. Soudní náklady ČSOB zaplatí sama ČSOB. V případě, že ČSOB prohraje, zaplatí i náklady protistrany (poplatky spolužalovatelům se vrátí), pokud ČSOB vyhraje, každá strana zaplatí své náklady (poplatky propadnou). Nevěřím, že by soud rozhodl jinak ve sporu mohutné arogantní banky proti občanům. 8. Co je Vám do toho. Toto není předmětem tohoto sporu. Navíc poplatky v energetice a telekomunikacích podléhají státní regulaci, Vaše ne. 9. Klienti mají větší šanci zvítězit nad ČSOB, je-li jich více a mají-li za zády renomovanou advokátní kancelář. Vždyť i ČSOB si k tomuto sporu určitě přizve významné advokáty. 10. Proč ne, bude li jedna žaloba, kde na straně žalobce bude více osob? 11. V úvodu jste se ptali, proč je žaloba namířena výlučně proti ČSOB. Je to proto, že ostatní banky své arogantní chování začaly korigovat dříve a jsou v tom důslednější. Například poplatek za zrušení účtu zrušila ČSOB až od minulého týdne (spořitelna to udělala už v létě a komerčka ještě dříve. Nikde není psáno, že žaloby proti ostatním bankám nebudou následovat, ale proti ČSOB je to nejjednodušší, protože ta má prohřešků nejvíce. A pokud SOS vyhraje, bude se jí s tímto precedentem lépe postupovat proti ostatním bankám.
  Jiří V.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
10:30UK - Maloobchodní tržby bez PHM, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů