Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Výsledky hlavních dcer Unipetrolu za prvních devět měsíců

Výsledky hlavních dcer Unipetrolu za prvních devět měsíců

26.10.2004 15:41
Autor: 

Následuje tisková zpráva Unipetrolu
CHEMOPETROL, a.s.
Za tři čtvrtletí roku 2004 dosáhl Chemopetrol výsledku 1.032,7 mil. Kč před zdaněním. V loňském roce za stejné období dosáhl výsledku –210,6 mil. Kč. Meziročně došlo ke zlepšení výsledku o 1.243,3 mil. Kč. Výsledku bylo dosaženo při strmém nárůstu cen ropných produktů, kdy základní marže zůstaly pro Chemopetrol na příznivé úrovni. Tento vývoj umožnil dosažení tržeb za vlastní výrobky na úrovni 19,2 mld. Kč což proti stejnému období loňského roku představuje zvýšení o 5,3 mld. Kč. Druhým významným faktorem je plné vytížení nových výroben polyetylénu a polypropylénu. Značným způsobem se na výsledku podílí úsporná opatření v režijní oblasti. Všechny tyto faktory přispěly ke zvýšení meziročního provozního výsledku z 280 mil. Kč na 1 622 mil. Kč. V průběhu roku se podařilo zajistit stabilní financování firmy při nárůstu provozních prostředků v souvislosti s nárůstem cen a objemem výroby.

KAUČUK, a.s.
Ke 30. 9. 2004 vytvořil KAUČUK, a.s. zisk před zdaněním 158 mil. Kč, při provozním výsledku hospodaření ve výši 304 mil. Kč a finančním výsledku –147 mil. Kč. Za stejné období loňského roku činil zisk před zdaněním pouze 18 mil. Kč.

Tržby za vlastní výrobky a služby dosáhly výše 7 592 mil. Kč a jsou o 31,5% vyšší než za stejné období předchozího roku. Po celý letošní rok dochází oproti loňsku k vysokému růstu cen vstupních surovin, který se však díky vysoké poptávce zejména po gumárenských směsích daří postupně promítat do cen produktů. Díky této poptávce se společnosti daří plně vytěžovat disponibilní kapacity u obou hlavních výrobních programů (syntetické kaučuky a polystyrény), což má příznivý vliv na ekonomiku podniku.

I přes zvýšenou potřebu pracovního kapitálu vyvolanou zmiňovaným nárůstem cen se společnosti bez problémů daří pokrýt své finanční potřeby a řádně splácet investiční úvěry načerpané v minulých letech. Společnost současně dokončuje obnovu produktovodu spojujícího výrobní jednotky v Litvínově a Kralupech a předpokládá jeho opětné uvedení do provozu ve 4. čtvrtletí t.r.

SPOLANA a.s.
Za období od ledna do září roku 2004 Spolana Neratovice vykázala zisk před zdaněním ve výši 10,7 milionu Kč (srovnatelné období roku 2003 – ztráta 458,5 milionu Kč).

Pozitivní vliv na hospodářský výsledek mělo v tomto období zvýšení poptávky po základních komoditách podniku, zejména po PVC a síranu amonném. Negativně se ale na hospodaření podniku podílely ceny zpracovávaných surovin - cyklohexanonu, etylénu, čpavku a síry, které si zachovaly od minulých období rostoucí tendenci. Hospodářský výsledek v prvních třech čtvrtletích rovněž ovlivnil i výpadek tržeb zapříčiněný neplánovaným prodloužením odstávky technologického zařízení v závodě PVC.

Tržby za vlastní výrobky a služby Spolany za prvních devět měsíců 2004 se pohybují kolem hranice 3,7 miliardy Kč a jsou srovnatelné se stejným obdobím roku 2003.

Ve Spolaně i nadále pokračuje program vedoucí k maximálně efektivnímu vynakládání finančních prostředků. V oblasti externích služeb byla například ve sledovaném období vykázána úspora ve výši přibližně 50 milionů Kč.

BENZINA, a.s.
Společnost dosáhla za hodnocené období r. 2004 objemu tržeb 14,8 mld. Kč tj. v porovnání se stejným obdobím r. 2003 nárůst o 22%. I přes tento pozitivní vývoj ovlivnilo hospodaření společnosti několik důležitých faktorů extrémního světového růstu cen ropy a pohonných hmot a ostrého konkurenčního prostředí trhu čerpacích stanic.

Ztráta společnosti BENZINA,a.s.ve výši 243 mil. Kč za prvních devět měsíců roku 2004 byla ovlivněna zejména dvěma faktory. Prvním a nejdůležitějším vlivem je neustálý pokles jednotkových marží při prodeji pohonných hmot, protože se ve sledovaném období nepodařilo a v současně době stále ještě nedaří trvalý růst nákupních cen pohonných hmot přenášet do konečných spotřebitelských cen, a to zejména vlivem velmi silného konkurenčního prostředí v distribuci pohonných hmot. Druhým vlivem, specifickým pro společnost BENZINA a.s., je tvorba rezervy ve výši 98 mil. Kč na riziko probíhajícího správního řízení s ÚOHS, kdy společnost podala žalobu proti rozhodnutí o uložení pokuty za porušování pravidel hospodářské soutěže. I přes tyto negativní vlivy je EBIT společnosti (výsledek před započtením vlivu finančních nákladů a daní) v kladné hodnotě 71 mil Kč.

PARAMO, a.s.
Společnosti se i přes nepříznivý vývoj cen ropy podařilo dosáhnout dobrých hospodářských výsledků. Za devět měsíců roku 2004 vykázala zisk před zdaněním ve výši 206,1 mil. Kč. Obrat za toto období činil 4, 9 miliardy Kč. Ve stejném období roku 2003 společnost vykázala hospodářský výsledek ve výši 34,2 mil. Kč při tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb 3,5 miliardy Kč. Celková aktiva společnosti činila k 30. 9. 2004 více než 4,3 miliardy Kč.

Výsledek hospodaření Parama kladně ovlivnila značná obchodní činnost s vlastními výrobky i s nakoupeným zbožím. Dále relativně vysoké rozpětí cen mezi palivy a ropou na světových komoditních burzách a posilující směnný kurz CZK vůči USD. Naopak negativně výši zisku ovlivnily skutečnosti jako rostoucí cena ropy, omezená možnost zvyšovat ceny asfaltů, maziv a topných olejů a rostoucí exporty především ze zemí východní Evropy.

UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.
Unipetrol rafinérie a.s. dosáhla za sledované období hospodářského výsledku před zdaněním 358,4 mil. Kč při celkových tržbách 42,5 mld. Kč. Hrubá marže byla za sledované období v porovnání s podnikatelským plánem o 302 022 tis. Kč vyšší. Hlavní příčinou této skutečnosti byl nárůst stavu zásob v částce 619 719 tis. Kč a překročení plánované výše tržeb za vlastní výrobky o 372 776 tis. Kč (+2%) v důsledku dlouhodobě příznivého vývoje prodejních cen hlavních skupin výrobků. Dalším faktorem působícím na hrubou marži byly náklady na spotřebované suroviny. Překročení jejich plánované výše, ke kterému došlo v souvislosti s posilující cenou ropy Brent, bylo zmírněno zpracováním pouze 83% plánovaného objemu ropy (marketingová a kapacitní omezení).

Hospodářský výsledek před zdaněním byl dále ovlivněn kladným hospodářským výsledkem z finančních operací (+63 209 tis.Kč), neplánovanými výdaji na reklamu (-24 760 tis. Kč) a zápornou obchodní marží, která je výsledkem používání rozdílných kotovaných cen a kurzů pro kalkulaci prodejních a nákupních cen.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Česká rafinérská za tři čtvrtletí roku 2004 zpracovala více než 4,2 miliónu tun ropy. V porovnání s loňskem zvýšila výrobu surovin pro petrochemický průmysl. Produkce finálních produktů se snížila, s výjimkou leteckých pohonných hmot a topného oleje. Produkce společnosti byla v letošním roce ovlivněna plánovanou zhruba měsíční odstávkou obou jejích rafinérií. V Kralupech nad Vltavou byla odstávka spojena s údržbou technického zařízení, v Litvínově byla zaměřena na dokončení realizace projektu Čistých paliv, který umožní dodávat na trh nízkosirná motorová paliva dle specifikace EU.

Ve finančním hospodaření Česká rafinérská podle neauditovaných výsledků dosáhla za tři čtvrtletí roku 2004 zisku před zdaněním 36 miliónů Kč. Hospodářský výsledek byl ve třetím čtvrtletí letošního rok ovlivněn účetními operacemi souvisejícími s přehodnocením stavu zásob a s dopady vypořádání starých pohledávek. Obrat za devět měsíců letošního roku činil 6 441 miliónů Kč.

Ve stejném období roku 2003 společnost zaznamenala zisk 523 miliónů Kč při obratu 29,5 miliardy Kč.

Výsledky těchto dvou období však nejsou srovnatelné, neboť Česká rafinérská v jejich průběhu působila v rozdílných režimech – po většinu srovnávaného období roku 2003 (od ledna až do konce července) jako výrobně obchodní jednotka a v letošním roce jako přepracovací rafinérie. Česká rafinérská na tento nový režim fungování přešla k 1. srpnu roku 2003. Od tohoto data obchodní činnost - tzn. nákup ropy a prodej hotových produktů – od ní převzaly tuzemské obchodní společnosti jejích akcionářů. Tento změněný režim ovlivňuje jak úroveň zisku České rafinérské, tak výši obratu, ve kterém se již neodráží cena rafinérských produktů, ale pouze přepracovací poplatek za zpracování ropy.

UNIPETROL, a.s.
Mateřská společnost holdingu Unipetrol hospodařila v uvedeném období se ziskem před zdaněním ve výši 58,4 mil. Kč. Při dosažených tržbách přes 120 mil. Kč je vykázaný hospodářský výsledek zhruba o 20 mil. vyšší, nežli tomu bylo za srovnatelné období loňského roku.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.5.2018
22:05I přes úvodní pokles se dnes Wall Street podařilo zavřít v zelené barvě
18:13Kdy skončí ropní giganti?
17:38Evropské banky pod tlakem - v hlavní roli Itálie! ČEZ -1,6%, USA v červeném
17:33Po negativním ránu se řada trhů stabilizuje, koruně zůstávají ztráty. Trump stále na scéně  
17:01Rusnok: Pomalejší růst koruny může otevřít dveře k rychlejšímu zvyšování sazeb
16:56Hrozí útok investičních „čelistí“. Jak na něj reagovat?
16:17Jak to bude s výplatou dividendy banky Moneta?
16:15Akcionáři Lowe's čekali horší scénář. Akcie rostou  
16:09Pražská burza, finanční trhy: Diskutujte s analytikem a makléřem Patrie 4. června v Liberci!
15:45EUC a.s.: Dluhopis VAR/22 - úroková sazba na druhé výnosové období
15:33Roboti v polích mohou znamenat potíže pro agrochemické giganty
13:48Soros projevil Tesle důvěru? Možná mu šlo o něco úplně jiného
13:29EK varovala ČR, že penzijní systém může ohrozit veřejné finance
12:57Evropská komise: ČR plní dvě ze čtyř kritérií pro přijetí eura
12:22Jak Sephora vybudovala impérium a přežila apokalypsu
11:08Nálada v eurozóně na 15-ti měsíčních minimech, je čeho se bát?
10:38VIG táhne PX nahoru. Výsledky posílají akcie o 0,96 % výš  
10:21Trump není spokojený a odnáší to i koruna. Optimismus z úvodu týdne je pryč  
9:43Americký Kongres uvolnil pravidla pro dozor nad bankami
9:17Rozbřesk: Koruna opět ztrácí půdu pod nohama

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:30UK - Harmonizovaný CPI, y/y
16:00USA - Prodeje nových domů
20:00USA - Zápis z jednání FOMC