Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Předběžné neauditované hospodářské výsledky skupiny Unipetrol v roce 2005

Předběžné neauditované hospodářské výsledky skupiny Unipetrol v roce 2005

28.02.2006 15:03
Autor: 

Následuje tisková zpráva Unipetrolu:
V průběhu roku 2005 dosáhla společnost UNIPETROL, a.s. tržeb z prodeje ve výši 105 842 mil. Kč. Hodnota, která je o 22% vyšší v porovnání s rokem 2004, není jen důsledkem vysokých cen výrobků vyplývajících z rostoucích cen ropy, ale také důsledkem vyššího objemu prodaných rafinérských výrobků. Objem zpracované ropy ve skupině Unipetrol (100% PARAMO, a.s. a 51% ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.) dosáhl hodnoty 4 151 tis. tun a vzrostl tak o 11,6% v porovnání s rokem 2004. Konsolidovaný čistý zisk UNIPETROL, a.s. za rok 2005 dosáhl hodnoty 3 455 mil. Kč a byl nižší o 6% ve srovnání s rokem 2004. Ačkoli v roce 2005 existovala příznivá situace na českém trhu a přetrvávaly příznivé ceny a marže na petrochemické produkty vyráběné v rámci skupiny Unipetrol, byly konsolidované výsledky nižší nežli v roce 2004. Hlavním důvodem byl pokles finančních výsledků ve společnostech PARAMO, a.s. a BENZINA a.s. Negativní dopad měla také odstávka rafinérie FCC (Fluid Catalyst Cracker) v Kralupech. Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek dosáhl v roce 2005 úrovně 5 271 mil. Kč ve srovnání s hodnotou 5 878 dosaženou v roce 2004. Čisté zadlužení UNIPETROL, a.s. v konsolidovaných výkazech za rok 2005 dosáhlo úrovně 11 960 mil. Kč ve srovnání s 17 239 mil. Kč vykázanými v roce 2004. Společnost také snížila své finanční náklady na 948 mil. Kč oproti 995 mil. Kč vykázanými v roce předchozím.

Ve 4. čtvrtletí 2005 dosáhly tržby společnosti hodnoty 26 549 mil. Kč a čistý zisk činil 1 143 mil. Kč. Objem zpracované ropy ve skupině Unipetrol (100% PARAMO, a.s. a 51% ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.) dosáhl ve 4. čtvrtletí 2005 hodnoty 1 122 tis. tun a vzrostl tak o 8,5% ve srovnání se stejným obdobím roku 2004. Přepracovací koeficient (81%) byl udržován na vysoké úrovni ve srovnání se 3. čtvrtletím 2004. V roce 2005 společnost čelila velmi vážným problémům spojeným s majetkovými účastmi ve společnostech ALIACHEM a.s. a AGROBOHEMIE a.s., tj. společnostech, které jsou předmětem prodejních a kupních smluv mezi společnsotmi UNIPETROL, a.s. a DEZA a.s. S přihlédnutím k probíhajícímu soudnímu řízení týkajícího se výše zmíněných případů – UNIPETROL, a.s zpochybnil platnost uvedených smluv – představenstvo UNIPETROL, a.s. sleduje rizika spojená s případným nepříznivým soudním verdiktem pro UNIPETROL, a.s. Jelikož tato rizika prozatím nejsou kvantifikována, není z tohoto důvodu ve finančních výkazech společnosti UNIPETROL, a.s. vytvořena žádná rezerva. Hodnota aktiv ALIACHEM a.s. a AGROBOHEMIE a.s. vykazovaná v konsolidovaných výkazech UNIPETROL, a.s. činí 3 700 mil. Kč.

HOSPODÁŠKÉ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.

Společnost UNIPETROL RAFINÉRIE a.s., která řídí 51% výrobní kapacity ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. vykázala v roce 2005 čistý zisk ve výši 563 mil. Kč. Dosažený hospodářský výsledek byl nižší o 498 mil. Kč ve srovnání s rokem 2004. Hlavním důvodem byl pokles průměrných rafinérských marží společnosti způsobený specifickým složením výrobků, které závisí na potřebách společností skupiny Unipetrol (tj. vyšší úroveň dodávek pro etylénovou jednotku v Chemopetrolu ve výstupech společnosti Unipetrol Rafinérie). Díky této skutečnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. nemůže být přímo srovnávána s jinou více „typickou“ rafinérií. Negativní dopad na dosažený výsledek měla také odstávka rafinérie FCC (Fluid Catalyst Cracker) v Kralupech ve druhém čtvrtletí 2005 a 45 denní časový posun při tvorbě cen zahrnutý ve smlouvě pro dodávky surovin uzavřené mezi společnostmi UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. a CHEMOPETROL, a.s. Další negativní vliv v průběhu roku 2005 mělo přecenění první náplně ropovodu IKL v úrovni cca 300 mil. Kč. Objem zpracované ropy dosáhl v roce 2005 hodnoty 3 516,3 tisíc tun, což znamená nárůst o 15,6 % ve srovnání s rokem 2004. Nárůst objemu prodeje o 16,3 % byl dosažen díky těsnější spolupráci s mateřskou společností PKN ORLEN S.A.

PARAMO, a.s.

V roce 2005 vykázala společnost ztrátu po zdanění ve výši 267 mil. Kč (v roce 2004 zisk ve výši 157 mil. Kč). Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb vzrostly o 1 936 mil. Kč ve srovnání s rokem 2004 a dosáhly hodnoty 11 073 mil. Kč. Výsledky loňského roku byly ovlivněny skutečností, že PARAMO, a.s. je rafinérie, která nemá k dipsozici rafinérské zařízení pro vyšší stupně rafinace. Produkce společnosti je soustředěna na výrobu tmavých produktů: maziv a asfaltů, do jejichž cen se společnosti nepodařilo promítnout rostoucí ceny ropy. Objem zpracované ropy činil v roce 2005 635 tisíc tun ropy, což znamenalo pokles o 6,3 % ve srovnání s rokem 2004 a poklesl také objem prodeje o 6,6%.

BENZINA a.s.

V průběhu většiny roku 2005 byl zaznamenán vzrůstající trend nákupních a pomaleji rostoucích prodejních cen pohonných hmot, což negativně ovlivnilo hospodářské výsledky společnosti BENZINA, a.s. Společnost tak nebyla schopna dosáhnout plánovaných marží. V roce 2005 vykázala společnost ztrátu ve výši 499 mil. Kč..ve srovnání se ztrátou 1 mil. Kč v roce 2004. Negativní vliv na hospodářský výsledek byl způsoben zejména vytvořením opravné položky na neziskové čerpací stanice a rezervu na finanční investici v BENZINA Trade, a.s. ( celkem -338,8 mil. Kč) a propadem marže (-315 mil. Kč). Celkové tržby včetně tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2005 dosáhly úrovně 11 426 mil. Kč. V minulém roce se objem prodaných pohonných hmot (446 162 tis. litrů) na čerpacích stanicích pohyboval zhruba na úrovni hodnot dosažených v roce 2004 (446 010 tisíc litrů). V rámci restrukturalizace a reorganizace provozních aktivit v rámci skupiny Unipetrol prodala společnost BENZINA a.s. své velkoobchodní aktivity společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s., což pozitivně ovlivnilo její finanční výsledek (+268 mil. Kč). Ve druhé polovině roku 2005 zavedla BENZINA a.s. úsporný program a reorganizovala své “non-fuel” activity. Společnost připravila likvidaci své dceřiné společnosti BENZINA Trade, a.s. Na konci roku 2005 byl rozhodnutím jediného akcionáře navýšen základní capital o 1 299 mil. Kč. Zdroje z kapitálového navýšení posílily finanční pozici společnosti a umožnily jí restrukturalizovat své závazky.

CHEMOPETROL, a.s.

Podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhl Chemopetrol zisku po zdanění ve výši 2 642 mil. Kč, což je nejlepší hospodářský výsledek společnosti v posledních deseti letech. Jelikož vroce 2004 vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 1 952 mil. Kč, dosáhla v roce 2005 meziročního zlepšení o 35 %. Tento výsledek byl dosažen dokonce přes podstatné zvýšení cen vstupních surovin pro petrochemickou výrobu. Pozitivní dopad na dosažený výsledek měl časový posun při tvorbě cen zakotvený ve smlouvě pro rafinérské výrobky uzavřené mezi CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. (časový posun při tvorbě cen v období růstu cen surovin velmi pozitivně ovlivnil hospodářské výsledky společnosti). Současný růst cen petrochemických produktů umožnil udržet marže výrobků společnosti CHEMOPETROL, a.s. na příznivé úrovni, podobně jako tomu bylo v roce 2004. Výroba všech výrobních jednotek byla stabilní. Celkové tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb dosáhly úrovně 31 237 mil. Kč, což znamená nárůst o 2 337 mil. Kč ve srovnání s rokem 2004 (tj. 8 %). V oblasti financování přinesl rok 2005 další pozitivní výsledek: společnosti se podařilo zajistit levnější finanční zdroje a díky tomu snížit své finanční náklady.

KAUČUK, a.s.

V roce 2005 podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhla společnost čistého zisku ve výši 455 mil. Kč, což je hodnota o 64 % vyšší oproti loňskému roku. Tržby z prodeje ve výši 10 395 mil. Kč byly o 2 % vyšší nežli v roce 2004. Vzrůst tržeb byl způsoben zejména růstem cen petrochemických komodit v důsledku rostoucích cen ropy, které ovlivňovala vysoká poptávka na světových trzích. Podstatné zlepšení hospodářských výsledků ve srovnání s předchozím rokem nebylo ovlivněno pouze růstem cen a marží vyráběných komodit, ale také prodejem některých aktiv, redukcí nákladů a lepšími finančními výsledky dosaženými díky levnějším finančním zdrojům.

SPOLANA a.s.

V roce 2005 zaznamenala SPOLANA a.s. zisk po zdanění ve výši 183 mil. Kč, což je nejlepší výsledek společnosti v posledních deseti letech (pro srovnání – v roce 2004 vykázala společnost čistý zisk ve výši 118 mil. Kč a v roce 2003 výraznou ztrátu). Rostoucí poptávka po hlavních produktech Spolany - zejména kaprolaktamu a síranu amonném – pozitivně ovlivnila hospodářský výsledek společnosti. Vývoj marží na trhu a vyšší využití provozních kapacit rovněž podstatně přispělo k dobrým hospodářským výsledkům Spolany. Zlepšené výsledky společnosti v roce 2005 byly dále ovlivněny zajištěním levnějších finančních zdrojů společnosti.

UNIPETROL, a.s.

V roce 2005 společnost UNIPETROL, a.s. vytvořila nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 844 mil. Kč ve srovnání s hodnotou 186 mil. Kč dosaženou v roce 2004. Hlavní vliv na hospodářský výsledek společnosti měl finanční příjem, kterým byla dividenda obdržená od dceřiné společnosti Chemopetrol. V roce 2005 zaznamenala společnost UNIPETROL, a.s. vzestup administrativních a ostatních provozních nákladů. Nárůst těchto nákladových položek vyplýval z nových aktivit zaměřených na kordinaci činností v rámci skupiny Unipetrol a také z přípravy a zavádění nové strategie Skupiny. Čisté zadlužení společnosti UNIPETROL, a.s. v nekonsolidovaných finančních výkazech pro rok 2005 dosáhlo úrovně 1 175 mil. Kč ve srovnání s hodnotou 1 832 mil. Kč dosaženou v předchozím roce.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data