Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články

ČNB: Důvody k zavedení nucené správy v IPB

22.6.2000 14:40
Autor: 

Následuje tisková zpráva ČNB:
-------------------------------------------------

Na četné dotazy médií znovu sumarizujeme, co bylo řečeno na tiskových konferencích během tohoto týdne ohledně důvodů o uvalení nucené správy na IPB.

Důvody, které vedly Českou národní banku k zavedení nucené správy v Investiční a Poštovní bance, a.s.

Podle ustanovení § 14 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, jsou banky povinny udržovat trvale svou platební schopnost v české měně i cizích měnách. Česká národní banka na základě dále uvedených zjištění vyhodnotila skutkový stav v Investiční a Poštovní bance, a.s. tak, že banka citované ustanovení porušovala.

Česká národní banka (ČNB) od měsíce března tohoto roku od banky vyžadovala denní předkládání údajů o likvidní situaci a platební schopnosti banky. Na základě požadavku ČNB předkládala banka:

každý den přehledy obsahující vývoj primárních depozit (vkladů klientů) za uplynulé dva týdny, vývoj sledovaných položek finančního trhu (tzv. likvidní polštář, který bance slouží k zajištění platební schopnosti) za uplynulé dva týdny
souhrnnou rekapitulaci vývoje primárních depozit (vkladů klientů) od 20.2.2000.
Podle předkládaných podkladů ČNB pravidelně monitorovala vývoj platební schopnosti banky, jejíž zhoršování vyplývalo z údajů za období od 20.2.2000 do 11.6.2000 a dále za období od 12.6.2000 do 14.6.2000. ČNB zjistila následující, že:

od 20.2.2000 do 11.6.2000 došlo k celkovému poklesu primárních depozit (vklady klientů) z 237 966 mil. Kč na 204 155 mil. Kč, tj. o 33 811 mil. Kč a dále, že vlivem poklesu primárních depozit (vkladů klientů) v tomto období došlo ke snížení salda finančních trhů (tzv. likvidní polštář) z 64 452 mil. Kč na 38 658 mil. Kč,
dne 12.6.2000 došlo k poklesu primárních depozit (vkladů klientů) z 204 153 mil. Kč na 199 628 mil. Kč, tj. o 4 525 mil. Kč, dne 13.6.2000 z 199 628 mil. Kč na 193 664 mil. Kč, tj o 5 964 mil. Kč, dne 14.6.2000 z 193 664 mil. Kč na 187 173 mil. Kč, tj. o 6 491 mil. Kč,
vlivem poklesu primárních depozit (vkladů klientů) v tomto období došlo ke snížení salda finančních trhů (tzv. likvidní polštář) dne 12.6.2000 z 39 385 mil. Kč na 34 926 mil. Kč, tj. o 4 459 mil. Kč, dne 13.6.2000 z 34 926 mil. Kč na 25 446 mil. Kč, tj. o 9 480 mil. Kč, dne 14.6.2000 z 25 446 mil. Kč na 16 625 mil. Kč, tj. o 8 821 mil. Kč.

Představenstvo banky, na základě ustanovení § 26b zákona o bankách, zaslalo dne 14.6.2000 ČNB dopis, ve kterém uvádí, že bance se vzhledem ke zvýšeným hotovostním a bezhotovostním výběrům v posledních dnech výrazně zhoršila likvidní situace a hrozí nebezpečí, že v případě pokračování stávajícího trendu se banka může dostat do situace, kdy nebude schopna dodržet výši povinných minimálních rezerv a následně nebude schopna dostát závazkům vyplývajícím z debetních transakcí v zúčtovacím centru ČNB, tzn., že nebude schopna plnit platební příkazy svých klientů.

Uvedený vývoj vkladů a likvidního polštáře banky představoval značné riziko z hlediska ohrožení její platební schopnosti. Současný a trvale se snižující objem likvidního polštáře nedostačoval stávajícím a stále se zvyšujícím požadavkům klientů na výplatu vkladů. Veškerá skutková zjištění svědčila pro to, že stávající trend bude přetrvávat.

ČNB může zavést nucenou správu podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. d) zákona o bankách, pouze zjistí-li v činnosti banky nedostatky. Podle ustanovení § 26 odst. 3 písm. b) zákona o bankách, se nedostatkem v činnosti banky rozumí mimo jiné porušení zákona o bankách. Na základě výše uvedených zjištění se jednoznačně prokázalo, že banka neplní povinnost stanovenou v ustanovení § 14 zákona o bankách a tudíž tento zákon porušuje a v její činnosti je tak zjištěn zásadní nedostatek, který přetrvává.

Podle ustanovení § 30 zákona o bankách může ČNB zavést nucenou správu v bance tehdy, kdy:

nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního systému

Dle zjištění ČNB je tato zákonná podmínka naplněna z následujících důvodů:

banka byla v roce 1999 na druhém místě v platebním mezibankovním systému České republiky z hlediska objemu zpracovaných plateb – banka přijala a odeslala 2,3 mil. transakcí v objemu 2 000 mld. Kč,
banka se ke dni 30. 4. 2000 podílela 22 % na objemu vkladů obyvatelstva v bankovním sektoru České republiky a její podíl na celkovém objemu aktiv bankovního sektoru v České republice dosahoval 13,2 % a počet klientů více než 2,9 mil.,
banka je rovněž významným akcionářem dvou dalších bank fungujících v České republice, a to Českomoravské stavební spořitelny, a.s., která je významnou stavební spořitelnou na trhu stavebního spoření v České republice a Českomoravské hypoteční banky, a.s., která má významné postavení na trhu hypotečních úvěrů v České republice. Tíživá finanční situace banky zpochybňovala její postavení významného, resp. rozhodujícího akcionáře výše uvedených bank a ohrožuje postavení uvedených bank.
Na základě výše uvedených skutečností měla ČNB za prokázané, že banka přímo ohrožovala stabilitu bankovního systému v České republice.

Banka byla významným dlužníkem ostatních bank, a tudíž její zhoršená platební schopnost mohla negativně ovlivnit platební schopnost bank, jež jsou jejími věřiteli. Dále banka spravovala prostředky mnoha subjektů, jejichž platební neschopnost způsobená bankou (její zhoršenou likviditou) by měla závažné dopady, ať již přímo či nepřímo na věřitele těchto subjektů, mezi něž patří především další banky tvořící součást bankovního systému. Banka s ohledem na výše uvedené se podílela významnou měrou na fungování celého bankovního systému. Skutečnost, že dle sdělení svého vlastního statutárního orgánu by nemusela být schopna trvale udržovat svou platební schopnost, pak ohrožovala stabilitu bankovního systému jako celku.

Všechny výše uvedené skutečnosti týkající se podílu banky na platebním mezibankovním systému, na objemu vkladů obyvatelstva v bankovním sektoru, její podíl na celkovém objemu aktiv bankovního sektoru, počet klientů a její významné postavení akcionáře dokládají, že vážné potíže v platební schopnosti banky výrazně ohrožovaly stabilitu bankovního systému v České republice.

akcionáři banky neučinili potřebné kroky k odstranění nedostatků. Účinnost těchto kroků se může měřit pouze výsledkem, tedy zlepšením platební schopnosti banky. Podle údajů zjištěných o platební schopnosti banky je zřejmé, že situace banky vyžadovala okamžité řešení. Skutečnost, že docházelo k neustálému zhoršování platební schopnosti banky dokládala, že akcionáři banky buď neučinili potřebné kroky, které by bance zajistily trvalou platební schopnost nebo tyto kroky byly nedostatečné a neúčinné, protože platební schopnost banky se výrazně zhoršovala. Na základě uvedených skutečností, má a měla ČNB za prokázané, že byly splněny podmínky k zavedení nucené správy v bance tak, jak stanoví ustanovení § 26 odst. 1 písm. d) a ustanovení § 30 zákona o bankách k zavedení nucené správy v bance.

Závěrem:

ČNB řídí podle ustanovení § 2 písm. c) a d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank a pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a vykonává dohled nad prováděním bankovních činností a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice.

ČNB odpovídá podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona o ČNB za výkon bankovní dohledu nad činností bank a nad bezpečným fungování bankovního systému. Vzhledem ke kritické finanční situaci banky a s ohledem na skutečnost, že uvedený nedostatek v činnosti banky, ohrožoval stabilitu bankovního systému a akcionáři neučinili potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků, musela ČNB zabránit situaci, kdy panika mezi vkladateli banky by vedla k trvalé destabilizaci její činnosti, a současně i k podlomení důvěry v bankovní systém jako celek. Zavedením nucené správy předešla ČNB vyhrocení situace.

ČNB má rozhodnout podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o bankách o zavedení nucené správy poté, co banka nezjednala nápravu na výzvu ČNB podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) zákona o bankách. Současně však podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o bankách, nesnese-li věc odkladu, může ČNB zavést nucenou správu bez vyžadování opatření k nápravě podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) zákona o bankách.

ČNB si k zavedení nucené správy vyžádala v souladu s ustanovením § 30 zákona o bankách stanovisko Ministerstva financí. Ministerstvo financí ve svém vyjádření ze dne 16. června 2000 se zavedením nucené správy v bance souhlasilo.

Bankovní rada v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona o bankách jmenovala správce vykonávajícího nucenou správu v bance pana Ing. Petra Staňka.

Na základě údajů, které ČNB zjistila, je nepochybné, že platební schopnost banky se rychle a výrazně zhoršovala, takže ČNB považuje zavedení nucené správy za věc, která nesnesla odkladu. Pouze nucená správa umožnila realizovat jediné možné efektivní opatření k minimalizaci ztrát hrozících v důsledku pádu banky.

Milan Tománek

mluvčí ČNB

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Denní kalendář hlavních událostí
    ČasUdálost
    14:00HU - Jednání MNB, základní sazba