Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Telefónica O2 CR - Finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Telefónica O2 CR - Finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

26.04.2007 17:16
Autor: 

Následují vybrané body tiskové zprávy společnosti Telefónica O2 CR:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.

"Výsledky prvního čtvrtletí roku 2007 potvrdily naše očekávání v oblasti nárůstu výnosů. V mobilním segmentu nadále rostl počet smluvních zákazníků a hlasový provoz díky úspěšné strategii aktivního převádění zákazníků předplacených služeb na tarifní. V segmentu pevných linek jsme zaznamenali další nárůst výnosů v oblasti vysokorychlostního připojení a rostly také aktivity v oblasti ICT/Business Solutions. To vedlo k obratu trendu výnosů v pevném segmentu, které v prvním čtvrtletí 2007 poprvé dosáhly téměř stejné výše ve srovnání se stejným obdobím minulého roku," vyjadřuje se k finančním výsledkům Jaime Smith, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Konsolidované finanční výsledky

Výnosy, náklady a OIBDA

Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 15,2 mld. , meziročně o 2,4 % více. Klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment. Výnosy v segmentu pevných linek v prvním čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nepatrně poklesly a zaznamenaly změnu trendu z minulosti. Celkové konsolidované náklady se zvýšily meziročně o 5,8 % na 8,2 mld. . Růst externích nákladů a nákladů vyplývajících z aktivit skupiny na Slovensku byly hlavním důvodem zvýšení provozních nákladů v prvním čtvrtletí 2007. Konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 7 mld. , meziročně o 2,1 % méně. Marže OIBDA (OIBDA / Výnosy z podnikání) dosáhla v prvním čtvrtletí 2007 výše 46,6 % ve srovnání s 48,9 % ve stejném období roku 2006. Aktivity na Slovensku snížily konsolidovanou marži OIBDA v prvním čtvrtletí 2007 o zhruba 2 p.b.

Odpisy a amortizace

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly výše 3,9 mld. a potvrdily pokračující pokles meziročně o 7,6 %.

Provozní výsledek, výsledek před zdaněním a čistý zisk

Konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly meziročně o 5,5 % a 7 % na 3,2 mld. a 3,1 mld. ., na základě snížení konsolidovaných odpisů, amortizace a finančních nákladů. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 2,3 mld. , meziročně o 12,5 % více.

Investice

Celkové konsolidované investice dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2007 úrovně 814 mil. , meziročně o 16,3 % méně. Investice v segmentu pevných linek poklesly meziročně o 14,5 % na 400 mil. a byly vynaloženy především na rozvoj ADSL a IPTV. Investice v mobilním segmentu směřovaly převážně do rozvoje sítí CDMA a GSM a poklesly o 45,6 % na 273 mil. . Investice v ostatních dceřiných společnostech dosáhly výše 141 mil. a představovaly zejména investice spojené se zahájením provozu na Slovensku. Meziroční snížení investic je do značné míry výsledkem nižších investic do sítě UMTS ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a zpožděním některých investic, plánovaných na první čtvrtletí 2007. Proto úroveň investic v prvním čtvrtletí nereprezentuje očekávanou výši investic pro období do konce roku 2007 a společnost nadále potvrzuje svůj odhad investic pro rok 2007 ve výši přibližně 9 mld. .

Volné hotovostní toky

Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou dosáhl v prvním čtvrtletí 2007 výše 4,1 mld. , meziročně o 23,9% výše. Hotovostní toky z běžné činnosti poklesly meziročně o 2,2 % na 5,4 mld. díky poklesu OIBDA a výsledkem nižších investic byl pokles hotovostních toků použitých v investiční činnosti o 78,4 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2006.

Peníze a zadluženost

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) dosáhla 9,6 mld. k 31. březnu 2007, o 0,3 % méně ve srovnání se stavem ke konci března 2006. Objem peněz a peněžních ekvivalentů dosáhl ke stejnému datu výše 11,7 mld. . Výsledkem byla čistá zadluženost ve výši mínus 2,4 % a hrubá zadluženost na úrovni 10,5 % ve srovnání s 6,2 % a 9,9 % k 31. březnu 2006. 

Přehled mobilního segmentu

V mobilním segmentu se úsilí společnosti nadále soustředilo na nabídku datových, internetových a dalších služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Zároveň se společnost zaměřila na zvýšení atraktivity tradičních hlasových služeb s cílem zvýšit hlasový provoz a pokračovala v podpoře aktivní migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní služby s cílem zvýšit potenciál ARPU (průměrný výnos na jednoho zákazníka za měsíc) u těchto zákazníků a snížit celkovou míru odchodu zákazníků.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu v prvním čtvrtletí 2007 vzrostly meziročně o 4,8 % na 7,6 mld. .

Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady meziročně o 5,8 % na 5,6 mld. .

Celkový počet mobilních zákazníků vzrostl meziročně o 3,1% na 4 839 tisíc ke konci března 2007. Celkový počet tarifních zákazníků k 31. březnu 2007 dosáhl 1 966 tisíc, meziročně o 323 tisíc více. To představuje nárůst o 19,7 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Celkový čistý přírůstek tarifních zákazníků v prvním čtvrtletí 2007 dosáhl výše 91 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci prvního čtvrtletí 2007 úrovně 40,6 % ve srovnání s 35 % v předchozím roce.

Počet zákazníků předplacených služeb se snížil meziročně o 179 tisíc (o 116 tisíc v prvním čtvrtletí 2007) na 2 873 tisíc na konci března 2007, což představuje meziroční pokles o 5,9 %. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 31. březnu 2007 výše 2 614 tisíc, meziročně o 5,7 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním čtvrtletí 2007 výše 2 %, což je o 1,8 % více než v prvním čtvrtletí 2006.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 8,7 % na 1,7 mld. díky 19,7 % meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Přehled segmentu pevných linek

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 0,1 %. Pokračující zaměření na služby založené na vysokorychlostním připojení k internetu a nárůst aktivit společnosti v oblasti ICT/Business Solutions vedly ke změně trendu ve vývoji výnosů pevného segmentu. Výsledkem byl nárůst podílu výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikání na 28,6 % v prvním čtvrtletí 2007 oproti 26 % v prvním čtvrtletí roku 2006. V březnu a dubnu 2007 Telefónica 02 uvedla na trh první konvergentní nabídku (O2 Duo Mobile) a první balíček služeb kombinující tři služby v jedné (O2 Trio). Touto nabídkou potvrdila svoji strategii zaměřenou na zvýšení hodnoty pevných linek a snížení míry poklesu linek.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 0,1 % na 7,5 mld. . Tento vývoj byl způsoben nárůstem výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním přístupu k internetu a výnosů z IT služeb, který vyrovnal pokles výnosů z tradičních hlasových služeb.

Celkový počet pevných telefonních linek dosáhl na konci března 2007 výše 2 288 tisíc, což představuje meziroční pokles o 18,8 %, který byl způsoben především významným nahrazováním služeb pevných linek mobilními službami. V prvním čtvrtletí 2007 dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních linek výše 114 tisíc ve srovnání se 162 tisíci ve stejném období minulého roku. Výnosy z měsíčních poplatků však poklesly meziročně pouze o 1,5 % na 2,5 mld. v prvním čtvrtletí 2007 a potvrdily pozitivní vliv nárůstu měsíčních poplatků z dubna 2006, který jsme zaznamenali od třetího čtvrtletí 2006.

Aktivity na Slovensku

Telefónica O2 Slovakia úspěšně rozběhla svojí obchodní činnost na slovenském trhu v prvním čtvrtletí 2007. Společnost spustila svoji předregistrační kampaň pro O2 Jednotky 15. prosince 2006, která vyústila ve více než 600 tisíc registrovaných zájemců o služby. Tito zákazníci mohou uskutečnit telefonní hovory za 2 Sk za minutu v rámci sítě O2 Slovakia kdykoliv. Telefónica O2 Slovakia spustila svůj komerční provoz symbolicky 2. února 2007. Komplexní nabídku pro zákazníky předplacených služeb pod názvem O2 Narovinu představila v únoru. Zákazníci v ní mohou telefonovat do všech sítí na území Slovenska, v jakýkoli den a v jakoukoli hodinu za stejnou cenu 8,50 Sk za minutu. Ke konci března 2007 registrovala Telefónica O2 Slovakia 387 tisíc aktivních zákazníků a nedávno společnost oznámila, že počet zákazníků přesáhl 400 tisíc.

Konsolidované provozní náklady

Konsolidované provozní náklady skupiny (včetně Slovenska) vzrostly v prvním čtvrtletí 2007 meziročně o 5,8 % na 8,2 mld. . Tento nárůst byl do značné míry důsledkem vyšších nákladů na marketing a prodej a dalších externích služeb. Dalším důvodem byly provozní náklady spojené s aktivitami na Slovensku.

Výhled pro rok 2007

V roce 2007 bude Telefónica O2 i nadále aktivně reagovat na trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech širokopásmového přístupu k internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a konvergentních produktů.

Zavedení nových konvergentních služeb nabízejících kombinaci fixních a mobilních hlasových služeb, služeb vysokorychlostního připojení k internetu a televize po pevné lince (O2 TV) by mělo zvýšit hodnotu nabídky pevných linek a následně snížit úroveň míry odchodu zákazníků.Na začátku druhého čtvrtletí 2007 představila Telefónica O2 Czech Republic svůj první konvergentní produkt a balíček kombinující více služeb. Služba O2 Duo Mobile obsahuje O2 Internet ADSL a mobilní hovory za jeden měsíční poplatek, zatímco O2 Trio nabízí O2 Internet ADSL, multimediální televiziO2TV, neomezené národní a místní hovory do pevných sítí v jednom balíčku služeb za výhodnou cenu.Společnost bude rovněž pokračovat v rozvoji nové služby televize přes pevnou linku (O2 TV), zlepšení v oblasti poskytování této služeb a péče o zákazníka, zvýšení atraktivity produktu pomocí nabídky nových programů, filmů a interaktivních služeb. Silný potenciál růstu vidíme v oblasti IT a integrovaných zákaznických řešení určených především pro korporátní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy. V roce 2007 společnost ještě více zaměří své úsilí na tento druh služeb. Strategie v mobilním segmentu se nadále soustředí na udržení průměrného úrovně měsíčního výnosu na zákazníka (ARPU), a to především díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní a rostoucími výnosy z mobilních datových služeb a internetového připojení pomocí služeb založených na technologiích CDMA a HSDPA. Hlavním cílem nadále zůstává dosažení vysoké zákaznické spokojenosti, přičemž zákazník zůstává ve středu veškerého snažení společnosti.

Nadále bude pokračovat integrační proces fixní a mobilní části prostřednictvím realizace započatých integračních projektů. Jejich výsledkem bude dosažení významných synergií vedoucích k růstu výnosů a úsporám provozních a investičních nákladů. Zároveň bude společnost těžit z globální znalosti a úzké spolupráce se společnostmi Telefónica, O2 a dalšími společnostmi ze skupiny Telefónica, převážně v oblasti nákupu, zlepšování procesů a vývoje nových produktů.

Telefónica O2 bude nadále podporovat postupný rozvoj aktivit na Slovensku, včetně rozvoje systémů, procesů a sítí tak, aby byla dosažena kvalita a úroveň zákaznické zkušenosti srovnatelná s úrovní v České Republice s uvážlivým přístupem v oblasti vynakládání nákladů.

Potvrzujeme náš odhad výsledků za celý rok 2007. Očekáváme, že konsolidované výnosy vzrostou o 1 až 3 % a provozní zisk před opisy a amortizací (OIBDA) poklesne o 1 % nebo dosáhne stejné úrovně jako v roce 2006. V tomto odhadu vývoje OIBDA je již zahrnut očekávaný negativní vliv aktivit na Slovensku. Společnost očekává, že celkové konsolidované investice dosáhnou zhruba 9 mld. , z čehož asi 20 % budou představovat investice na Slovensku.

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.11.2019
22:01Obchodní válka nebere konce
17:29Série letošních pozoruhodných IPO asi skončí gigantickým paradoxem
17:21Exxon kvůli investicím chystá prodej větší části majetku
17:15Nejistota na trzích zatím nevede k úprku do bezpečí  
16:10Labouristé představili "nejradikálnější" volební program, zestátnit chtějí telekomunikace, železnice, vodu a poštu
14:18Evropské technologie jsou pro investory z USA a Asie novým přístavem
14:18EUC a.s. - zahájení výplaty pátého úrokového výnosu dluhopisu EUC VAR/22, ISIN CZ0003517724
14:03OPEC+ zřejmě prodlouží snížení těžby do června
12:21Stratég Morgan Stanley: První fáze čínsko-americké dohody bude, tím to možná skončí
12:10OECD: Růst české ekonomiky v příštím roce zpomalí, horší je i globální výhled
10:41Home Credit Group B.V. - zveřejnila vnitřní informaci
10:38Negativní spekulace o clech se roztáčejí, euro i koruna však odolávají  
10:24Bývalý šéf Avastu prodává akcie firmy, odpovídající několika dnům obchodování  
9:47Trump naznačil možné celní úlevy pro Apple
9:36Itálie má výhrady k chystané reformě evropského záchranného fondu
9:25Home Credit zastavil umístění svých akcií na burzu v Hongkongu kvůli tržním podmínkám
9:11Rozbřesk: Trhy se bojí nových cel, koruna ale přilepena na 25,50 k euru
9:01Erste vydala nový výhled, obchodní dohoda USA - Čína v nedohlednu  
8:59WTO brzkým terčem Trumpovy obchodní války?
8:06První fáze obchodní dohody USA a Číny možná letos nebude... a trhy zamířily do ztrát

Související komentáře
  Nejčtenější zprávy dne
  Nejčtenější zprávy týdne
  Nejdiskutovanější zprávy týdne
  Kalendář událostí
  ČasUdálost
  8:00DE - HDP, q/q
  9:30DE - PMI v průmyslu
  10:00EMU - PMI v průmyslu
  10:30UK - PMI v průmyslu
  16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university