16.1.2019
14:42Je libo multimediální, hologramovou nebo pohybovou ochrannou známku? Nově není problém. Pozor však i na úskalí nové právní úpravy!
4.12.2018
14:27K výpočtu výše peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky
12.11.2018
13:11K některým případům možné konkurence škody a bezdůvodného obohacení
29.10.2018
9:37Promlčení práva na dlužné odstupné při skončení pracovního poměru
1.10.2018
13:41Sankce za neustanovení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
24.9.2018
10:35Pozor na zvláštní promlčecí lhůtu v pracovním právu
10:26Náhrada škody dle Vídeňské úmluvy ve světle Nejvyššího soudu České republiky
26.7.2018
9:32Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine
18.6.2018
9:40Nad některými otázkami zápisu změn do obchodního rejstříku
11.6.2018
9:41Doručování při rozhodování společníků per rollam
16.4.2018
5:46Technické normy v oblasti veřejného osvětlení jako součást právního řádu ČR
9.4.2018
5:36Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu k manažerským opčním programům
2.4.2018
5:34Další judikaturní střípek do insolvenčně-korporační skládačky: potěší spíše věřitele než manažery dlužníka
28.3.2018
15:17Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů? - druhá část
15:16Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů jako fyzická osoba?
5.3.2018
5:21Je streaming protiprávně zveřejněných autorských děl nelegální?
22.2.2018
5:30Forma smlouvy o převodu podílu ve stanovách družstva a důsledky jejího nedodržení
5.2.2018
5:30Mohou cizozemští notáři sepisovat podkladové notářské zápisy vyžadované českým právem?
29.1.2018
5:30Může být člen správní rady prokuristou akciové společnosti?
18.12.2017
5:14Poskytujete někomu ubytování? Dejte si pozor na daně!