15.03.2019
13:36Adaptační zákon ke GDPR konečně schválen
07.03.2019
12:24Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů? - druhá část
06.03.2019
14:33Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů jako fyzická osoba?
28.02.2019
13:57Manažerské smlouvy v režimu pracovního práva – K rozsudku Nejvyššího soudu ČR 31 Cdo 4831/2017
11:40O nabytí podílu v dobré víře od nevlastníka
16.01.2019
14:42Je libo multimediální, hologramovou nebo pohybovou ochrannou známku? Nově není problém. Pozor však i na úskalí nové právní úpravy!
04.12.2018
14:27K výpočtu výše peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky
12.11.2018
13:11K některým případům možné konkurence škody a bezdůvodného obohacení
29.10.2018
9:37Promlčení práva na dlužné odstupné při skončení pracovního poměru
01.10.2018
13:41Sankce za neustanovení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
24.09.2018
10:35Pozor na zvláštní promlčecí lhůtu v pracovním právu
10:26Náhrada škody dle Vídeňské úmluvy ve světle Nejvyššího soudu České republiky
26.07.2018
9:32Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine
18.06.2018
9:40Nad některými otázkami zápisu změn do obchodního rejstříku
11.06.2018
9:41Doručování při rozhodování společníků per rollam
16.04.2018
5:46Technické normy v oblasti veřejného osvětlení jako součást právního řádu ČR
09.04.2018
5:36Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu k manažerským opčním programům
02.04.2018
5:34Další judikaturní střípek do insolvenčně-korporační skládačky: potěší spíše věřitele než manažery dlužníka
05.03.2018
5:21Je streaming protiprávně zveřejněných autorských děl nelegální?
22.02.2018
5:30Forma smlouvy o převodu podílu ve stanovách družstva a důsledky jejího nedodržení