26.7.2018
9:32Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine
18.6.2018
9:40Nad některými otázkami zápisu změn do obchodního rejstříku
11.6.2018
9:41Doručování při rozhodování společníků per rollam
16.4.2018
5:46Technické normy v oblasti veřejného osvětlení jako součást právního řádu ČR
9.4.2018
5:36Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu k manažerským opčním programům
2.4.2018
5:34Další judikaturní střípek do insolvenčně-korporační skládačky: potěší spíše věřitele než manažery dlužníka
28.3.2018
15:17Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů? - druhá část
15:16Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů jako fyzická osoba?
5.3.2018
5:21Je streaming protiprávně zveřejněných autorských děl nelegální?
22.2.2018
5:30Forma smlouvy o převodu podílu ve stanovách družstva a důsledky jejího nedodržení
5.2.2018
5:30Mohou cizozemští notáři sepisovat podkladové notářské zápisy vyžadované českým právem?
29.1.2018
5:30Může být člen správní rady prokuristou akciové společnosti?
18.12.2017
5:14Poskytujete někomu ubytování? Dejte si pozor na daně!
11.12.2017
5:57Máte v úmyslu zajistit pohledávku vůči svému zaměstnanci směnkou? Nedělejte to.
4.12.2017
5:55Jak je to s případnou náhradou škody podnájemcem na podnajatém nebytovém prostoru?
27.11.2017
5:17Ručení za nezaplacenou daň ve světle nedávné judikatury
13.11.2017
5:41Program Privacy Shield oslavil jeden rok: Čím je a co přinesl?
6.11.2017
5:38Hromadné žaloby – mají místo v českém právním systému?
16.10.2017
6:13Lze úraz na „zákaznickém teambuildingu“ považovat za pracovní?
9.10.2017
6:12I nepatrné porušení pracovních povinností může vést k výpovědi