13.09.2019
13:37Nové nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb: Necelý rok do účinnosti
29.07.2019
11:49Nejvyšší soud vydal zásadní rozhodnutí na téma nutnosti souhlasu valné hromady s převodem podstatné části závodu
12.06.2019
11:03Nové nařízení EU o opatřeních proti kybernetickým útokům
10.06.2019
10:54Kdo může být dle SDEU žalován o náhradu škody z porušení soutěžního práva
07.06.2019
14:19Nová směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
25.04.2019
8:59Adaptační zákon ke GDPR je účinný
01.04.2019
10:16NS: K režimu zákazu postoupení pohledávky
26.03.2019
9:44Pojmy internetová stránka a internetové stránky. Jaký je rozdíl?
24.03.2019
17:24Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů? - druhá část
22.03.2019
10:32Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů jako fyzická osoba?
15.03.2019
13:36Adaptační zákon ke GDPR konečně schválen
28.02.2019
13:57Manažerské smlouvy v režimu pracovního práva – K rozsudku Nejvyššího soudu ČR 31 Cdo 4831/2017
11:40O nabytí podílu v dobré víře od nevlastníka
16.01.2019
14:42Je libo multimediální, hologramovou nebo pohybovou ochrannou známku? Nově není problém. Pozor však i na úskalí nové právní úpravy!
04.12.2018
14:27K výpočtu výše peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky
12.11.2018
13:11K některým případům možné konkurence škody a bezdůvodného obohacení
29.10.2018
9:37Promlčení práva na dlužné odstupné při skončení pracovního poměru
01.10.2018
13:41Sankce za neustanovení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
24.09.2018
10:35Pozor na zvláštní promlčecí lhůtu v pracovním právu
10:26Náhrada škody dle Vídeňské úmluvy ve světle Nejvyššího soudu České republiky