Ochrana osobních údajů
 

Informace o zpracování osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Margit Doležalová

Československá obchodní banka, a.s., IČO:00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis.zn. BXXXVI. 

E-mail: dataprotectionofficer@patria.cz

Adresa:

Patria Finance, a.s.
Jugmannova 24
110 00 Praha 1
K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů