Časté dotazy

Proces IPO den po dni...

Poznámka: Podle uvedeného schématu probíhá typické IPO od zveřejnění tzv. intention to float - záměru vstoupit na burzu, což je de facto vydání oficiální tiskové zprávy, zhruba 28 dní (zveřejnění intention to float ale může přijít až v době T-13). Dnem T je první den obchodování s novými akciemi na burze. Samozřejmě dnu T-28 předchází relativně dlouhá doba neoficiálních příprav na IPO na korporátní úrovni (viz zde).

Stručně o IPO - primární emisi akcií
ringing bell IPO - zkratka z anglického Initial Public Offering. Představuje termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh. Jde vlastně o vstup firmy na burzu, díky kterému se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů.

Důvodem k provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků, nebo kombinace obou uvedených procesů. Investoři získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné.

Veškeré záležitosti související s úpisem jsou definovány v tzv. prospektu. Prospekt je kombinací právního popisu emise a představení firmy potenciálním investorům. Jedná se velmi obsáhlý dokument, který bývá schválen a uveřejněn zpravidla den nebo dva před začátkem tzv. upisovacího období. Upisovací období trvá zpravidla 7-14 dní a během něj mohou zájemci o akcie emitenta podávat své objednávky.

Vlastní IPO začíná oznámením emitenta, že se IPO uskuteční (tzv. Intention to Float). ITF předchází mnoho kroků, které emitent musí provést, aby uměl zhodnotit, zda IPO může splnit jeho představy. Objemově větší část poptávky tvoří institucionální investoři, emise je ale obvykle nabízena i retailu.

Dokud není vydaný prospekt, investoři o úpisu nemají v podstatě žádné konkrétní informace. Zájemci z řad retailu by si tuto skutečnost měli uvědomit zejména v souvislosti s různými "nabídkami" , které se před úpisem objevují. V průběhu upisovacího období probíhají pro retailové investory tzv. roadshow, za účasti managementu a manažera emise, které představují vybraným zájemcům parametry IPO.

V poslední den upisovacího období se uzavírá objednávková kniha. Na základě poptávky se pak určuje cena a míra alokace. Následně akcie vstupuje na sekundární burzovní trh.

Podrobnější informace o IPO naleznete také na stránce IPO pro firmy.
Příklad - IPO NWR
IPO_NWR

Emitent New World Resources NV 
Upisovací období 24.4. - 2.5. 2008 (instituce)
24.4. - 5.5. 2008 (retail)
Počet akcií 1,407 mil. EUR
Struktura nabídky 16 % nové / 84 % stávající 
Využití finančních prostředků částečný exit hlavního akcionáře, investiční náklady CAPEX
Nabídková cena 13,25 GBP / 425,83 Kč
Trhy LSE, WSE a BCPP 
Syndikát GS, MS, JPMC, Citigroup, Barclays Capital, Unicredit, Erste, Wood&Co a Patria
Sběrní agenti Patria Finance, ČSOB a Brokerjet

Vysvětlující komentář:

Jednalo se o emisi stávajících a nových akcií společnosti New World Resources NV.

Upisovací období bylo rozdílné pro institucionální a retailové klienty.

Nabídková cena byla stanovena 425,83 CZK.

Celková hodnota nabídky dosahovala 1,407 mil. EUR a finanční prostředky získané v IPO měly být použity na financování nákupu a rozvoje dolů v Polsku a na Ukrajině.

Akcie byla následně uvedena na pražskou, varšavskou a londýnskou burzu.

Příjem objednávek zajišťovaly společnosti Patria Finance, ČSOB a Brokerjet ČS.


Můžete si přečíst o IPO NWR krok za krokem: