Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
Úvod do investování

Většinu života skoro každý člověk vydělává a utrácí své peníze. Ne vždy vystačuje objem vydělaných peněz aktuálním spotřebním potřebám, ne vždy dosahuje spotřeba takové výše jako váš příjem. Tyto nerovnováhy potom vedou k tomu, že si buď půjčujete nebo půjčujete někomu jinému nebo spoříte nebo se snažíte investovat, tzn. nějak lépe zhodnotit své volné peněžní prostředky.

Investování souvisí i s vaším věkem, resp. životním cyklem. Ve chvíli, kdy se člověk dostane do produktivního věku, tj. začne vydělávat vlastní peníze, začíná zprvu fází střádání získaných prostředků – lidé nakupují spotřební statky, auta, byty a mnohdy se spíše zadlužují, čímž odpadají jakékoliv myšlenky na investování. Po uspokojení svých spotřebních potřeb začíná fáze konsolidace kapitálu, což je fáze, kdy lidé nejvíce investují. V této prostřední životní fázi již máte alespoň polovinu všech velkých dluhů splacenou, vaše pravidelné příjmy jsou vyšší než „provozní“ výdaje včetně obsluhy dluhu, a tak se z vás stává člověk s přebytky. Navíc vzhledem k tomu, že váš investiční horizont je ještě poměrně dlouhý (20 – 30 let) jste ochotni přijmout vyšší investiční riziko a investovat v kratším horizontu. V poslední fázi – důchodovém věku – člověk spíše utrácí své peníze, části svého majetku daruje nebo spotřebuje, pravidelné příjmy klesají. Investoři v této fázi svého životního cyklu investují spíše opatrně a hlavním cílem investice je především zajištění se proti znehodnocení peněz inflací.

životní cyklus

Existuje několik typů investic. Investovat můžete do realit, do zboží, do komodit či cenných papírů. Firmy investují do svého rozvoje nákupem jiných firem, stavbou továren, nákupem strojů. Každopádně ve všech případech člověk nebo firma "odloží" část svých peněz do investice, místo aby je ihned spotřeboval, za účelem dosažení nejistého zisku z této investice. Výše takového zisku ale musí pokrýt výši očekávaného znehodnocení peněz inflací, musí dosáhnout výše nějaké alternativní investice a mělo by obsahovat odměnu za riziko. Vnímání faktorů jako je riziko investice a očekávaný zisk je silně subjektivní, zatímco spíše objektivními faktory je očekávaná výše inflace nebo i likvidita (tj. možnost předčasně ji ukončit) investice. Do rozhodování o investici tak vstupuje řada kritérií, na která bychom rádi upozornili.

Tuto část stránek Patria.cz jsme připravili z toho důvodu, abychom poskytli základní informace o investování jak začátečníkům, tak i pokročilým investorům (například kapitoly o analýze investice). V kapitole Investiční Tipy potom naleznete aktuální informace týkající se možností investování.