Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
Money management - Obchodujte zodpovědně

Money management je nesmírně důležitá část obchodní strategie, kterou by žádný investor nejen na forexovém trhu neměl podceňovat. Velmi populární a známá poučka říká, že i pokud dva začínající investoři dostanou k dispozici solidní ziskovou obchodní strategii a budou do pozic vstupovat na opačné straně, tak stejně nejspíše oba dva investoři zanedlouho skončí s prázdným obchodním účtem. Tento paradox je způsoben právě nekvalitním money managementem.

V této části Akademie věnované money managementu si popíšeme jeho základní pravidla a koncepty, jejichž dodržování při obchodování nám značně zvýší pravděpodobnost dosažení kvalitních výsledků. 

V první kapitole se budeme věnovat důležitému konceptu, jehož dodržování nám zajistí, že ani po dlouhé sérii ztrátových obchodů nebude významněji ohrožena výše našeho obchodního kapitálu a potažmo naše existence na trhu. V druhé části se blíže zaměříme na další velmi důležitý koncept money managementu a to na problematiku průměrného očekávané zisku na jeden obchod. Třetí díl série podrobněji nastíní vazby mezi riskovaným obchodním kapitálem na jeden obchod, průměrným ziskem ze ziskového obchodu, úspěšností obchodní strategie a vlivem těchto proměnných na vývoj našeho obchodního kapitálu v čase. Čtvrtá kapitola ukončí seriál tzv. position sizingem, který nám říká, jak velká naše pozice v obchodovaném instrumentu může být, pokud vezmeme v potaz pravidla money managementu.

Hlavním cílem money managementu je ochránit obchodní kapitál investora a zajistit investorovi přežití na trhu i po dlouhé sérii ztrátových obchodů.