Dokumenty a články
IPO ve světle českých právních předpisů - 1. část 

IPO ve světle českých právních předpisů - 2. část

Fortuna upsala 35 % akcií v objemu 78,3 mil. EUR na ceně 4,30 EUR/akcie

BCPP: KIT digital obchodován ve SPADu od 28. ledna

Modelový harmonogram IPO
Obvykle trvá proces emise od rozhodnutí o transakci do začátku obchodování 4-5 měsíců
 1. fáze IPO - Příprava
IPO krok za krokem. V 1. fázi dochází k vypracování Business plánu, úpravě organizační struktury a regulatorní a právní přípravě...
 2. fáze IPO - Pre-listing
Transakční tým, valná hromada, due dilligence, prospekt a žádost k přijetí CP k obchodování na burze...
 3. fáze IPO - Listing
Konečná valuace a cenové rozpětí, marketing a komunikace, Book-building, přijetí k obchodování na burze, vypořádání
 4. fáze IPO - Post-listing
Equity research, stabilizace a podpora obchodování, setkání s investory
 Stabilizace a podpora obchodování
Stabilizační mechanismus pro případ poklesu/růstu ceny akcie po IPO.
 Efekty duálního listingu: Erste, CME, Orco
BCPP byla svědkem několika dual listingů. Tyto procesy byly motivovány zejména silnou presencí emitenta na domácím trhu a také skutečností, že dual listing představuje levný a účinný způsob jak zvýšit obecné povědomí o společnosti...
 IPO brožura BCPP
Oficiální materiál BCPP k tématice IPO
Služby firemních financí
Patria Corporate Finance

Patria Finance jako největší obchodník s cennými papíry v ČR je nejvhodnějším partnerem pro transakce na kapitálovém trhu a v oblasti akvizic a divestic společností. Oddělení firemních financí poskytuje tyto poradenské služby.

 • Akvizice. Poradenství českým i zahraničním společnostem při akvizicích v zemích EU a střední Evropy.

 • Divestice. Poradenství při prodeji podniků je klíčovou službou oddělení firemních financí. Vyhledání partnera pro další rozvoj společnosti je hlavním mottem většiny transakcí.

 • Transakce na kapitálových trzích (IPO). Primární a sekundární nabídky akcií (IPO, resp. SPO) představují unikátní řešení pro získání nového kapitálu, vytváření hodnoty pro vlastníka a její dlouhodobý růst

 • Valuace. Tržní valuace společností umožňují klientům identifikovat rozhodující aspekty tvorby hodnoty ve společnosti.

 • Všeobecné finanční poradenství. Všeobecné finanční poradenství zahrnuje širokou paletu produktů, které pokrývají různé potřeby firemní klientely.

 • Private equity & mezaninové financování. Patria má výborné vztahy s řadou lokálních, regionálních i mezinárodních poskytovatelů soukromého rozvojového kapitálu (private equity) a mezaninového financování.

 • Přehled zpráv k IPO
  select
  Amazon investuje do AI. Za 4 miliardy dolarů kupuje startup Anthropic
  25.09.2023 11:33
  Americká internetová společnost Amazon investuje až čtyři miliardy do...
  Výrobce obuvi Birkenstock požádal v USA o IPO, ocenit by ho mohlo na 8 miliard eur
  13.09.2023 10:13
  Německý výrobce obuvi Birkenstock podal ve Spojených státech žádost o ...
  Sandály na burzu. Výrobce lifestylových a luxusních produktů Birkenstock chce na NYSE
  12.09.2023 8:35
  Německý výrobce sandálů Birkenstock tento týden zveřejní plán vstupu n...
  Nový letec uprostřed AI bitvy: Janko Hladký k IPO Arm
  11.09.2023 17:04
  Na trh míří dlouho očekávané IPO britského čipaře Arm, a to zrovna ve ...

  IPO - Možnosti primárních emisí v ČR
  IPO (Initial Public Offering) JE VŽITÝ TERMÍN PRO PRIMÁRNÍ VEŘEJNOU NABÍDKU AKCIÍ SPOJENOU SE VSTUPEM NA BURZOVNÍ TRHinvest20.jpg

  Jde o vstup firmy na burzu, díky kterému se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů. Důvodem k provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků, nebo, dokonce nejčastěji, kombinace obou uvedených procesů. Investoři zase získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné.

  Rozhodnutí o IPO je zásadní strategické rozhodnutí, na které je třeba nahlížet z několika úhlů pohledu. Na jednu stranu přináší do společnosti tolik potřebnou volnost při rozhodování o struktuře financování, na druhou stranu to ovšem znamená i jisté povinnosti, které jdou nad rámec požadavků na běžnou akciovou společnost, jejíž cenné papíry nejsou obchodovány na oficiálním trhu cenných papírů.

  PROČ EMITOVAT CENNÉ PAPÍRY

  • Vstup na kapitálový trh znamená neustálý přístup k velkému množství potenciálních investorů, kteří chtějí investovat své prostředky. To umožňuje získat i tak vysokou finanční částku, kterou není např. jedna banka schopna nebo ochotna v rámci úvěru poskytnout.
  • Možnost optimalizace kapitálové struktury mezi dluhem a vlastním kapitálem. Emisí akcií emitent navyšuje prostřednictvím stávajících či nových akcionářů svůj vlastní kapitál.
  • Při vydávání akcií získá emitent finanční prostředky v hotovosti na neurčito, bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Na druhou stranu je nutno pečlivě zvažovat budoucí dividendovou politiku firmy.
  • U kapitálu získaného emisí akcií má podnik větší volnost při jeho využití, což je značná výhoda oproti omezením, která jsou často spojena s úvěrovým financováním.
  • Proces vydávání emise cenných papírů je pro investory tou nejtransparentnější metodou. Navíc přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu je spojeno se značnou publicitou, což se příznivě odráží na celkovém povědomí o společnosti, na jejím dobrém jméně a důvěryhodnosti.
  • IPO ocení hodnotu společnosti pro stávající akcionáře, věřitele firmy a obchodní partnery. Denní kotace akcií společnosti na burze pak vyjadřují vývoj současné a budoucí očekáváné hodnoty společnosti tak, jak je vnímána investory.
  Většina uvedených výhod platí i v případě prodeje akcií stávajícími akcionáři společnosti. Proces IPO je v takovém případě ještě o několik kroků jednodušší, neboť odpadají některé statutární kroky spojené s navýšením kapitálu.


  IPO JE V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCENĚNÝ ZDROJ FINANCOVÁNÍ Z MNOHA HISTORICKÝCH DŮVODŮ:
   
  • Nedostatek důvěry v český kapitálový trh,
  • matoucí regulační a legislativní rámec,
  • obecné vnímání IPO jako méně praktického způsobu financování ve srovnání s alternativami (strategický partner, private equity, atd.),
  • nedostatek kvalitních kandidátů na IPO,
  • snaha o menší transparentnost,
  • nedostatečná poptávka ze strany investorů,
  • absence úspěšných precedentů.
  IPO - SITUACE NA KAPITÁLOVÉM TRHU V ČR:
  • Dnes je situace na kapitálovém trhu již jiná:
   • - Likvidita trhu (průměrný denní objem 1855,44 mil. Kč v roce 2009),
   • - V rozmezí let 2004 a 2008 vstoupilo na BCCP celkem devět nových akciových titulů, přičemž 6 společností tak učinilo formou primárního úpisu akcií,
   • - Na českém trhu ca 40 institucionálních investorů a cca 70 tis. retailových investorů.
  • Vlastníci společností, správci aktiv, obchodníci s CP, regulační orgány a stát nyní společně mohou podpořit využití této alternativní nabídky financování.
   HLAVNÍ MOTIVY PRO REALIZACI IPO:

   • Získání finančních zdrojů pro budoucí expanzi (emise nových akcií),
   • Exit (částečný) hlavního akcionáře (emise existujících akcií),
   • Snížení zadlužení společnosti a optimalizace kapitálové struktury, snížení finanční páky
   • Zvýšení povědomí o společnosti,
   • Růst hodnoty společnosti, tržní ocenění společnosti
   • Možnost motivovat klíčové zaměstnance na růstu hodnoty akcie
   PŘÍPRAVA NA IPO A ČASOVÝ PRŮBĚH
   • Příprava na transakci v průběhu 1 – 3 let
    • - Vhodná struktura společnosti, účetnictví, strategie, procesy, rozšíření povědomí
    • - Další „život“ firmy pod drobnohledem veřejnosti
   • Jak se připravit
    • - Znát pro a proti
    • - Porozumět cílům a procesu
    • - Správně naplánovat a načasovat emisi
    • - Optimalizovat manažerský tým emitenta
    • - Vybrat správnou „equity story“ pro umístění - detailní příprava obchodního plánu
   • Připravenost na příznivou tržní situaci
    • - Cca 3 – 6 měsíců na přípravu a umístění emise
    • - Příležitost může přijít nečekaně… a stejně tak na sebe může nechat čekat
   • Úspěšné řízení společnosti po emisi
    • - Cílem je zvýšit hodnotu pro akcionáře
    • - Čtvrtletní zprávy investorům
    • - Profesionální vedení Vztahů s investory
    • - Mezinárodní účetní standardy
    PROČ JÍT NA VEŘEJNÝ TRH? A PROČ MOŽNÁ NE?
     Výhody

    • + Alternativní zdroj externích vlastních zdrojů – dlouhodobý kapitál
    • + Zvýšení tržní hodnoty společnosti
    • + Optimalizace kapitálové struktury mezi dluhem a vlastním kapitálem
    • + Zvýšení povědomí na trhu a mezi investory – prestiž
    • + Zvýšení kredibility mezi partnery – demonstrace stabilní finanční situace
    • + Lepší likvidita společnosti pro akcionáře
    • + Motivace prostřednictvím nabídky akcií managementu a zaměstnancům
    • + Možnost emitovat minoritní podíl s postupným navyšováním
    • + PR a transparentnost společnosti
    • + Otevření trhu – cesty pro další emise
     Nevýhody

    • - Dražší zdroj kapitálu
    • - Delší procedura pro uvedení emise na trh
    • - Ztráta soukromí – společnost zůstane pod drobnohledem veřejnosti
    • - Snížení kontroly– široká skupina akcionářů
    • - Rozředění akcionářské struktury
    • - Nepřináší výhody strategického partnerství (know how, trhy, technologie)
    • - Možné snížení flexibility managementu – více rozhodovacích stupňů
    • - Pravidelné reportování - informační otevřenost (z pohledu konkurence)
    • - Volatilita trhu – závislost na poptávce investorů a „správném čase“ pro umístění
    • - Tlak na finanční výsledky - investoři chtějí čistý zisk

    CHARAKTERISTIKA IDEÁLNÍHO KANDIDÁTA

    IPO kandidát 


    PŘEHLED HLAVNÍCH NÁKLADŮ

    • Audit a účetní náklady
    • Právní náklady
    • Náklady mamagementu
    • Náklady emise
     - Účetní a daňoví poradci 0,5–1 mil. Kč dle objemu emise
     - Právní poradci cca 1% z objemu emise
     - Náklady aranžéra a manažerů emise cca 2–5% z objemu emise
     - Road show–prezentace pro investory, PR agentura cca 100 000 Kč
     - Reporting, marketing, komunikace s investory individuální
   • Kotace na BCPP
    Kotace na BCPP Hlavní trh Nový trh
    Minimální objem: 25% tržní kapitalizace určuje burzovní výbor
    Existence: min. 3 roky i méně než 3 roky
    Informační povinnost: čtvrtletně, pololetně, ročně čtvrtletně, pololetně, ročně
    Účetní standardy: IAS, ČÚS IAS, ČÚS
    Kotace: 50 000 Kč stanovuje burzovní výbor
    Roční poplatek: 0,05%, max. 300 000 Kč 0,05%, max. 300 000 Kč
    "Patron emise": - výběr ze 4 registrovaných obchodníků
    Kotující člen: - tzv. market maker - aktivní podpora obchodování emise
    Poplatek SCP: 10 000+0,6% z objemu emise -

     • Kontakty - firemní finance
      Patria Corporate Finance, a.s.
      Výmolova 353/3
      150 27 Praha 5
      Česká republika 
      tel: +420 221 424 111
      fax: +420 221 424 196
      e-mail: corpfin@patria.cz
       
      Zkušený tým profesionálů
       
      Patria firemní finance disponuje zkušeným týmem profesionálů s rozsáhlými domácími i mezinárodními zkušenostmi a hlubokou znalostí trhu.
       
      Tento tým poskytuje klientům poradenské služby na nejvyšší úrovni profesionality, kvality a osobní integrity, měřeno mezinárodními standardy.
       
      Více o poradenském týmu ZDE
      Široká síť partnerských společností
      Síť KBC Securities zahrnuje přes 100 zkušených poradců v oblasti poradenství, divestic a akvizic.

      Patria
      • Česká republika
      • Slovensko
      KBC Securities
      • Belgie, Francie, Polsko, Maďarsko, Rumonsko, Bulharsko, Německo, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Rusko, Ukrajina, Baltské země, Velká Británie
      Udržujeme úzkou komunikaci s investičními bankami a poradenskými společnostmi v dalších zemích, například:
      • Španělsko, Itálie, Skandinávie, Indie

      Celoevropská síť

      Přehled vybraných transakcí
      transakce

      Přehled všech transakcí zprostředkovaných oddělením Patria Corporate Finance naleznete ZDE.