Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
Investiční strategie - úvod

Mezi základní pravidla dobrého investora patří tvorba investiční strategie. V této kapitole se pokusíme zmapovat nejběžnější techniky investování, a to jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém horizontu.

Investiční strategii lze definovat jako soubor pravidel, chování, procesů a metod, které aktivnímu investorovi umožňují efektivní výběr investičních instrumentů. Volba konkrétní investiční strategie potom závisí především na požadované výnosnosti při určité investorem akceptovatelné míře rizika. Pasivní strategie typu „kup a drž“ se vyznačují nižším očekávaným výnosem, nižším rizikem a minimalizací transakčních nákladů (poplatků za obchodování apod.). Pasivní investování se hodí do podmínek, kdy trhy fungují efektivně (teorie efektivních trhů), a tudíž nelze najít podhodnocené či nadhodnocené akcie. Všechny akcie jsou v daný okamžik správně ohodnocené a poroste-li ekonomika, pravděpodbně poroste stejným tempem i jejich cena na burze.

V případě, že trhy nefungují efektivně, lze teoreticky zvýšit výnos z investice aktivním obchodním přístupem. Aktivní investiční strategie se zaměřuje na výběr a načasování investice za účelem maximalizace výnosu. Tyto strategie mohou být dlouhodobé i krátkodobé (denní obchodování).

Hned v úvodu je ale nutné zmínit, že žádná strategie není garancí na úspěch, i sebelepší strategie může v určitém okamžiku selhat. Nicméně dosahování zisků bez jakékoliv strategie obvykle přináší ještě horší výsledky. Při výběru vhodného investičního instrumentu bereme v úvahu celou řadu různých kritérií a navíc těmto kritériím dáváme různou váhu. Mnoho kritérií má kvalitativní povahu, takže je téměř nemožné jejich vliv na investici změřit. Můžeme znát velikost zisku společnosti, ale problémy nastávají například při ocenění hodnoty značky nebo kvality managementu. Trhy jsou rovněž často pod vlivem emocí a sentimentů investorů a akcie tak nereflektují fundamentální faktory.

Hlavní investiční strategie využívají nástroje a techniky fundamentální analýzy s cílem odhalit vnitřní nebo-li správnou hodnotu akcie. Pro odhad vnitřní hodnoty se používá řada modelů, jako je dividendový diskontní model nebo EVA. Poté, co vybereme podhodnocené akcie vzhledem k jejich vnitřní hodnotě, přichází fáze načasování investice, kdy se hojně používá technická analýza. Většina lidí investuje, protože hledá hodnoturůst nebo stabilní příjem