Hledání v detailu akcií
Moje portfolio
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ395,4395,8-3,34
KB496497,2-4,11
PKN52,252,24-1,81
Msft-4,11
Nokia2,682,701-5,06
IBM-4,31
Daimler AG27,2527,275-8,06
PFE-2,68
28.03.2020 1:00:00
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

  • 26.03.2020
Abengoa -B- (Madrid CATS)
Závěr k 26.3.2020 Změna (%) Změna (EUR) Objem obchodů (EUR)
0,0053 -3,64 0,00 -
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.

 
  • Účetní období do: 31.12.2018
Základní ukazatele hospodaření
Tržní kapitalizace 197,36 mil. EUR Hrubá marže (poslední rok) 55,26%
Celkové tržby (poslední rok) 1 302,73 mil. EUR Návratnost vlastního jmění (ROE, poslední rok) -
EBITDA (poslední rok) 188,44 mil. EUR Cena/tržby na akcii (poslední rok) 0,15
Čistý zisk pro akcionáře (poslední rok) -1 444,83 mil. EUR P/E bez mimořádných položek (poslední rok) -
Zisk na akcii (EPS, poslední rok) -0,08 P/BV (poslední rok) -
Tržby na akcii (poslední rok) 0,07 Enterprise Value 4 636,39 mil. EUR
Účetní hodnota na akcii (BV, poslední rok) -0,23 Cash-flow na akcii (poslední rok) -0,07
Hotovost na akcii (poslední rok) 0,02 Dividenda na akcii (poslední rok) -
Zdroj: Reuters
Měna: EUR
Najeďte myší na název ukazatele pro legendu.
  • Poslední aktualizace: 28.03.2020
Hospodářské výsledky 
select
select
Odeslat
 2018/32018/42019/12019/22019/3
Hotovost a ekviv.prostředky175205196195228
Krátkodobé investice17921352131
Hotovost a krátkodobé investice354206331197359
Obchodní pohledávky, netto675354576358592
Pohledávky celkem, netto675731576732592
Zásoby celkem7760575552
Ostatní běžná aktiva celkem2 5562 1172 1332 1412 177
Běžná aktiva celkem3 6623 1143 0973 1243 180
Nemovitosti, budovy,zařízení celkem - brutto-368-366-
Oprávky celkem--223--215-
Nemovitosti, budovy, zařízení celkem - netto164145346151369
Goodwill, netto-0-0-
Nehmotný majetek, netto205231191226185
Dlouhodobé investice631763718039
Dlouhodobé úvěry-26-19-
Ostatní dlouhodobá aktiva celkem384138137135134
Aktiva celkem4 4783 8303 8083 8363 907
Závazky z obchodních vztahů-1 127-1 073-
Dohadné účty pasivní1 400-1 357-1 367
Výdaje příštích období-25-21-
Závazky ze směnek / krátkodobé výpůjčky00000
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku1 8444 4324 5571 2181 294
Ostatní běžná pasiva, celkem1 7941 8901 6822 2071 994
Běžná pasiva, celkem5 0387 4747 5964 5184 655
Dlouhodobý dluh1228896869183
Závazky z pronajatého majetku-7-11-
Dlouhodobý dluh celkem1229596880183
Dluh celkem1 8564 7274 6532 0981 477
Odložená daň z příjmu517125138145155
Minoritní podíly116128137239243
Ostatní pasiva, celkem1 819187390226936
Pasiva celkem7 5028 2088 3576 0076 172
Základní kapitál celkem-36-36-
Nerozdělený zisk (akumulovaný)-3 024-4 414-4 549-2 207-2 265
Vlastní kapitál celkem-3 024-4 379-4 549-2 171-2 265
Pasiva celkem a vlastní kapitál4 4783 8303 8083 8363 907
Kmenové akcie nesplacené, celkem18 83118 83119 20318 83118 831
Poslední známé roční výsledky 31.12.2018
Poslední známé čtvrtletní výsledky 30.09.2019
 
Fiskální období: Annual Fiskální období: Interim
Poslední fiskální rok: 2018 Fiskálního roku: 2019
Konec fiskálního roku: 31.12.2018 Konec fiskálního čtvrtletí: 30.09.2019
Poslední auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Délka fiskálního čtvrtletí: -
Délka fiskálního roku: -
Zdroj: Reuters
Měna: EUR
  • Poslední aktualizace: -
Detailní přehled ukazatelů hospodaření, valuace
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.
Odhady výsledků hospodaření
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.