Hledání v detailu akcií
Moje portfolio
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ751753-0,13
KB651,5653,5-1,07
PKN64,6664,80,62
Msft-0,31
Nokia4,59354,664-1,03
IBM-0,16
Mercedes-Benz Group AG63,2463,27-1,03
PFE1,07
08.12.2022 0:37:58
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

  • 07.12.2022
Transgaz (ROTGN.BX, Bucharest)
Závěr k 7.12.2022 Změna (%) Změna (RON) Objem obchodů (RON)
265,50 -0,19 -0,50 131 268
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.

 
  • Účetní období do: 31.12.2021
Základní ukazatele hospodaření
Tržní kapitalizace 2 625,57 mil. RON Hrubá marže (poslední rok) 91,73%
Celkové tržby (poslední rok) 1 364,95 mil. RON Návratnost vlastního jmění (ROE, poslední rok) 4,68
EBITDA (poslední rok) 572,25 mil. RON Cena/tržby na akcii (poslední rok) 1,92
Čistý zisk pro akcionáře (poslední rok) 178,15 mil. RON P/E bez mimořádných položek (poslední rok) 14,74
Zisk na akcii (EPS, poslední rok) 15,13 P/BV (poslední rok) 0,68
Tržby na akcii (poslední rok) 115,93 Enterprise Value 4 241,91 mil. RON
Účetní hodnota na akcii (BV, poslední rok) 329,10 Cash-flow na akcii (poslední rok) 53,30
Hotovost na akcii (poslední rok) 35,24 Dividenda na akcii (poslední rok) 14,82
Zdroj: Reuters
Měna: RON
Najeďte myší na název ukazatele pro legendu.
  • Poslední aktualizace: 03.12.2022
Hospodářské výsledky 
select
select
Odeslat
 2021/32021/42022/12022/22022/3
Hotovost208415-217411
Hotovost a ekviv.prostředky270217100
Hotovost a krátkodobé investice236415217227411
Obchodní pohledávky, netto244522586336126
Pohledávky celkem, netto407612586407254
Zásoby celkem204312399470595
Náklady příštích období00-00
Běžná aktiva celkem8461 3391 2021 1031 261
Nemovitosti, budovy,zařízení celkem - brutto1 9772 055-2 0692 089
Oprávky celkem-1 167-1 183--1 219-1 240
Nemovitosti, budovy, zařízení celkem - netto810872852850849
Goodwill, netto910101010
Nehmotný majetek, netto4 0123 9973 9373 9123 876
Dlouhodobé úvěry1 6451 7891 8792 0032 060
Ostatní dlouhodobá aktiva celkem10-00
Aktiva celkem7 3238 0067 8797 8788 057
Závazky z obchodních vztahů138394-261328
Dohadné účty pasivní--500--
Výdaje příštích období634446951
Závazky ze směnek / krátkodobé výpůjčky00000
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku109132132130137
Ostatní běžná pasiva, celkem249375210543389
Běžná pasiva, celkem5599468461 003905
Dlouhodobý dluh1 7201 8991 6411 7731 973
Dlouhodobý dluh celkem1 7201 8991 6411 7731 973
Dluh celkem1 8292 0311 7731 9042 109
Odložená daň z příjmu--1621
Minoritní podíly9394908992
Ostatní pasiva, celkem1 1731 1931 1571 1281 099
Pasiva celkem3 5454 1313 7493 9954 070
Základní kapitál celkem559559559559559
Dodatečný splacený kapitál247247247247247
Nerozdělený zisk (akumulovaný)2 9723 0683 3233 0763 180
Vlastní kapitál celkem3 7783 8754 1303 8833 987
Pasiva celkem a vlastní kapitál7 3238 0067 8797 8788 057
Kmenové akcie nesplacené, celkem1212121212
Poslední známé roční výsledky 31.12.2021
Poslední známé čtvrtletní výsledky 30.09.2022
 
Fiskální období: Annual Fiskální období: Interim
Poslední fiskální rok: 2021 Fiskálního roku: 2022
Konec fiskálního roku: 31.12.2021 Konec fiskálního čtvrtletí: 30.09.2022
Poslední auditor: Deloitte Audit S.R.L Délka fiskálního čtvrtletí: -
Délka fiskálního roku: -
Zdroj: Reuters
Měna: RON
  • Poslední aktualizace: -
Detailní přehled ukazatelů hospodaření, valuace
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.
Odhady výsledků hospodaření
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.