Pravidla pro online diskuzi
 

Pravidla pro online diskuzi na www.patria.cz

Redakce Patria.cz Pravidly pro online diskuzi nechce omezovat diskuzi, platí však pravidla, která by měl každý diskutující respektovat. Pro zjednodušení je lze shrnout do 3 zásadních bodů:

Diskutující musí dodržovat pravidla slušného chování, zákony České republiky a nesmí zneužívat diskuzi ke komerčním účelům.

Každý, kdo tato pravidla ctí a dodržuje, je v online diskuzi na www.patria.cz vítán. Redakce Patria.cz si nicméně vyhrazuje právo zasahovat do diskuze v případě porušení výše uvedených principů.

 

Každý, kdo se zapojí do diskuze na www.patria.cz, se zavazuje dodržovat výše shrnutá a níže uvedená pravidla:

Diskutující nebude vkládat příspěvky, které porušují zákony ČR, nebo k jejich porušování nabádají.

Diskutující nebude používat vulgarismy, urážky, pomluvy, ponižování či výhrůžky.

Diskutující nebude vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí, případně záměrně vyvolávat svými příspěvky nenávistné reakce vůči jiným uživatelům a vyvolávat cílenými útoky fanatické reakce, končící nadávkami a urážkami.

Diskutující nebude propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.

Diskutující nebude zveřejňovat osobní údaje, jako jsou telefonní čísla jiných osob, jejich adresy a jiné soukromé informace.

Diskutující nebude do diskuse vkládat texty a odkazy na produkty nebo firmy, které by mohly být považovány za reklamu, případně odkazy, které nejsou v souladu s "Pravidly pro online diskuzi". Rozhodnutí, jestli je příspěvek ještě součástí diskuze, nebo je už zneužit ke komerčním účelům, či jinak, náleží redakci Patria.cz.

Diskutující nebude diskusi zaplňovat spamem nebo záměrným nekolikanásobným zveřejňováním stejných příspěvků, tzv. „tapetováním“.

Diskutující se nebude vydávat za jinou osobu ani vědomě rozdmýchávat diskusi vystupováním pod různými nicky a faktickou diskusí sám se sebou.

Diskutující nebude diskusi používat k výrokům na téma nesouvisejícím s financemi a investicemi.

Redakce Patria.cz si vyhrazuje právo mazat příspěvky porušující některou z těchto zásad. Pokud diskutující poruší uvedená pravidla jednorázově, obdrží usměrnění v podobě smazání konkrétního diskusního příspěvku. Pokud bude diskutující pravidla porušovat opakovaně, může mu být přístup do diskuze zamezen zcela, na přechodnou dobu, případně mu může být zcela odstraněn profil uživatele na portálu. Je na rozhodnutí redakce Patria.cz jako správce portálu i diskuse, pro jakou formu se rozhodne. Redakce Patria.cz může ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskuzí i z jiných důvodů, než je porušení pravidel diskuze.

Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska, provozovatel serveru Patria.cz nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost. Poskytnutím údajů k registraci čtenář souhlasí s tím, aby je Patria Finance, a.s. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které Patria Finance, a.s. přímo či nepřímo ovládá, či které společnost Patria Finance, a.s. přímo či nepřímo ovládají či jinak do stejného majetkového společenství. Tento souhlas se nevztahuje na využívání zadaného telefonního čísla pro marketingové účely.