Hledání v detailu akcií
Moje portfolio
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Oblíbené tituly
select
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

  • 18.09.2020 17:45:00
Allg Bau Porr (ABGV.VI, Vienna)
Závěr k 18.9.2020 Změna (%) Změna (EUR) Objem obchodů (EUR)
11,50 -3,36 -0,40 291 180
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.

 
  • Účetní období do: 31.12.2019
Základní ukazatele hospodaření
Tržní kapitalizace 346,23 mil. EUR Hrubá marže (poslední rok) 32,74%
Celkové tržby (poslední rok) 4 880,41 mil. EUR Návratnost vlastního jmění (ROE, poslední rok) 2,38
EBITDA (poslední rok) 110,14 mil. EUR Cena/tržby na akcii (poslední rok) 0,07
Čistý zisk pro akcionáře (poslední rok) 14,31 mil. EUR P/E bez mimořádných položek (poslední rok) 24,01
Zisk na akcii (EPS, poslední rok) 0,50 P/BV (poslední rok) 0,59
Tržby na akcii (poslední rok) 169,00 Enterprise Value 603,38 mil. EUR
Účetní hodnota na akcii (BV, poslední rok) 20,33 Cash-flow na akcii (poslední rok) 6,66
Hotovost na akcii (poslední rok) 23,13 Dividenda na akcii (poslední rok) 0,40
Zdroj: Reuters
Měna: EUR
Najeďte myší na název ukazatele pro legendu.
  • Poslední aktualizace: 19.09.2020
Hospodářské výsledky 
select
select
Odeslat
 2019/22019/32019/42020/12020/2
Hotovost a ekviv.prostředky137187582406438
Krátkodobé investice1141288699107
Hotovost a krátkodobé investice251315668505545
Obchodní pohledávky, netto1 8161 8271 4811 5051 606
Pohledávky celkem, netto1 8631 8771 5281 5571 660
Zásoby celkem9783768390
Ostatní běžná aktiva celkem000-12
Běžná aktiva celkem2 2112 2762 2732 1452 307
Nemovitosti, budovy, zařízení celkem - netto917921941930931
Nehmotný majetek, netto158157149149149
Dlouhodobé investice190184177178179
Dlouhodobé úvěry5074838381
Ostatní dlouhodobá aktiva celkem4144424545
Aktiva celkem3 5673 6563 6653 5293 692
Závazky z obchodních vztahů1 1401 1901 1399951 091
Závazky ze směnek / krátkodobé výpůjčky00000
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku204199140143154
Ostatní běžná pasiva, celkem655679780711795
Běžná pasiva, celkem1 9992 0682 0591 8492 041
Dlouhodobý dluh762773788782754
Dlouhodobý dluh celkem762773788782754
Dluh celkem967972928925908
Odložená daň z příjmu6163464344
Minoritní podíly77121413
Ostatní pasiva, celkem168178173170174
Pasiva celkem2 9983 0893 0782 8583 025
Základní kapitál celkem2929292929
Nerozdělený zisk (akumulovaný)375375395367361
Nerealizovaný zisk (ztráta)77877
Ostatní kapitál, celkem158155155268270
Vlastní kapitál celkem569566587671667
Pasiva celkem a vlastní kapitál3 5673 6563 6653 5293 692
Kmenové akcie nesplacené, celkem2929292929
Poslední známé roční výsledky 31.12.2019
Poslední známé čtvrtletní výsledky 30.06.2020
 
Fiskální období: Annual Fiskální období: Interim
Poslední fiskální rok: 2019 Fiskálního roku: 2020
Konec fiskálního roku: 31.12.2019 Konec fiskálního čtvrtletí: 30.06.2020
Poslední auditor: BDO Austria GmbH Délka fiskálního čtvrtletí: -
Délka fiskálního roku: -
Zdroj: Reuters
Měna: EUR
  • Poslední aktualizace: -
Detailní přehled ukazatelů hospodaření, valuace
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.
Odhady výsledků hospodaření
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.