Hledání v detailu akcií
Moje portfolio
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Oblíbené tituly
select
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

  • 26.11.2021 17:37:46
Renault SA (RENA.PA, Paris)
Závěr k 26.11.2021 Změna (%) Změna (EUR) Objem obchodů (EUR)
29,61 -7,80 -2,51 84 290 499
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.

 
  • Účetní období do: 31.12.2020
Základní ukazatele hospodaření
Tržní kapitalizace 8 756,34 mil. EUR Hrubá marže (poslední rok) 16,60%
Celkové tržby (poslední rok) 43 474,00 mil. EUR Návratnost vlastního jmění (ROE, poslední rok) -26,99
EBITDA (poslední rok) 4 412,00 mil. EUR Cena/tržby na akcii (poslední rok) 0,20
Čistý zisk pro akcionáře (poslední rok) -8 008,00 mil. EUR P/E bez mimořádných položek (poslední rok) -
Zisk na akcii (EPS, poslední rok) -29,51 P/BV (poslední rok) 0,35
Tržby na akcii (poslední rok) 160,21 Enterprise Value 50 978,34 mil. EUR
Účetní hodnota na akcii (BV, poslední rok) 85,07 Cash-flow na akcii (poslední rok) -12,15
Hotovost na akcii (poslední rok) 75,98 Dividenda na akcii (poslední rok) 0,00
Zdroj: Reuters
Měna: EUR
Najeďte myší na název ukazatele pro legendu.
  • Poslední aktualizace: 27.11.2021
Hospodářské výsledky 
select
select
Odeslat
 2020/42021/2
Hotovost11 35711 270
Hotovost a ekviv.prostředky10 3409 260
Krátkodobé investice426501
Hotovost a krátkodobé investice22 12321 031
Obchodní pohledávky, netto41 73041 631
Pohledávky celkem, netto42 34042 331
Zásoby celkem5 6405 392
Ostatní běžná aktiva celkem4 1724 274
Běžná aktiva celkem74 27573 028
Nemovitosti, budovy,zařízení celkem - brutto49 31949 602
Oprávky celkem-32 184-33 272
Nemovitosti, budovy, zařízení celkem - netto17 13516 330
Nehmotný majetek, netto6 3476 286
Dlouhodobé investice16 11715 810
Dlouhodobé úvěry161243
Ostatní dlouhodobá aktiva celkem1 7021 538
Aktiva celkem115 737113 235
Závazky z obchodních vztahů8 2777 680
Výdaje příštích období10397
Závazky ze směnek / krátkodobé výpůjčky47 46345 172
Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku3 5723 824
Ostatní běžná pasiva, celkem11 87511 481
Běžná pasiva, celkem71 29068 254
Dlouhodobý dluh12 78012 314
Závazky z pronajatého majetku530535
Dlouhodobý dluh celkem13 31012 849
Dluh celkem64 34561 845
Odložená daň z příjmu922923
Minoritní podíly566569
Ostatní pasiva, celkem4 8774 627
Pasiva celkem90 96587 222
Základní kapitál celkem1 1271 127
Dodatečný splacený kapitál3 7853 785
Nerozdělený zisk (akumulovaný)23 86825 137
Vlastní akcie-284-237
Nerealizovaný zisk (ztráta)384-9
Ostatní kapitál, celkem-4 108-3 790
Vlastní kapitál celkem24 77226 013
Pasiva celkem a vlastní kapitál115 737113 235
Kmenové akcie nesplacené, celkem291291
Poslední známé roční výsledky 31.12.2020
Poslední známé čtvrtletní výsledky 30.09.2021
 
Fiskální období: Annual Fiskální období: Interim
Poslední fiskální rok: 2020 Fiskálního roku: 2021
Konec fiskálního roku: 31.12.2020 Konec fiskálního čtvrtletí: 30.06.2021
Poslední auditor: Ernst & Young Audit Délka fiskálního čtvrtletí: -
Délka fiskálního roku: -
Zdroj: Reuters
Měna: EUR
  • Poslední aktualizace: -
Detailní přehled ukazatelů hospodaření, valuace
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.
Odhady výsledků hospodaření
Tato služba je součástí placeného informačního zdroje Patria Plus nebo Investor Plus. Pokud jste klienty Patria Plus nebo Investor Plus, musíte se nejprve přihlásit.