Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
NWR oznamuje záměr vstoupit na burzu v Londýně, Praze a Varšavě

NWR oznamuje záměr vstoupit na burzu v Londýně, Praze a Varšavě

10.4.2008 8:53
Autor: 

Společnost New World Resources B.V., holdingová společnost zabývající se těžbou uhlí, která je jediným vlastníkem největší české těžební společnosti černého uhlí, OKD, a.s., dnes oznámila svůj záměr primárně upsat své akcie na burzách v Londýně, Praze a Varšavě. Tuto zprávu vydala společnost pro současné a potenciální držitele dluhopisů podle podmínek smlouvy, jež určuje prioritní dluhopisy společnosti (senior notes) s úrokovou mírou 7,375 % splatné v roce 2015.


Společnost chce v rámci IPO kotovat 25-33 % akcií, přičemž podstatnou část nabídky budou tvořit stávající akcie a poměr starých a nových akcií se určí při alokaci. "Velikost nabídky a ohodnocení, které bude implikovat, určí poptávka na trhu," uvedl podle agentury Reuters finanční ředitel společnosti Marek Jelínek.

K IPO by podle vyjádření spolumajitele společnosti Zdeňka Bakaly v České televizi mělo dojít ve druhém čtvrtletí tohoto roku. 

Globálními koordinátory IPO jsou společnosti Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan Cazenove, Citigroup Global Markets Limited, vedoucím manažerem je Citigroup.

NWR je ze sta procent vlastněna evropskou společností RPG Industries. Jejími vlastníci jsou z 81 % investoři, jež zastupují Zdeněk Bakala a Peter Kadas, o zbylých 19 % se dělí americké First Reserve a American Metals and Coal International.

NWR je s objemem 13,5 milionů tun prodaného uhlí za rok 2006 jedním z největších producentů černého uhlí ve střední Evropě. NWR uvedla, že její zisk před úroky, zdaněním a odpisy v loňském roce stoupl o 24 procent na 351 milionů eur (zhruba 8,8 miliardy Kč). Tržby se zvýšily o více než deset procent na 1,37 miliardy eur, přes 34 miliard korun. NWR očekává, že vyplatí na dividendách přibližně polovinu konsolidovaného čistého zisku těžební divize.


(Zdroj: Tisková zpráva NWR, Reuters, Bloomberg, ČTK)

Následuje úplné znění tiskové zprávy společnosti NWR:

Společnost New World Resources B. V. (dále jen "New World Resources" nebo "Společnost"), přední producent černého uhlí v České republice a ve střední Evropě, oznamuje svůj záměr uskutečnit kotaci svých akcií druhu A na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange), na Burze cenných papírů Praha a na Varšavské burze cenných papírů (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie).


Mike Salamon, předseda představenstva New World Resources, v komentáři k dnešnímu oznámení řekl:

„Jako přední producent černého uhlí v regionu máme dobré předpoklady k tomu, abychom mohli těžit z rostoucí poptávky po uhlí ve střední Evropě. Tento region se stal jedním z evropských center automobilového průmyslu, výroby bílého zboží i dalšího zpracovatelského průmyslu. To přispívá k trvalému růstu v ocelářství, pro něž je New World Resources předním dodavatelem koksovatelného uhlí a koksu. IPO (veřejný úpis akcií) znamená počátek nové fáze v rozvoji společnosti v tom smyslu, že pro nás otevírá nové strategické a finanční možnosti. Podpoří náš cíl rozšířit zásoby uhlí prostřednictvím využití dalších zdrojů uhelných zásob a realizací akvizic."

Zdeněk Bakala, místopředseda představenstva New World Resources, řekl:

„Od doby, kdy jsme v roce 2004 koupili tehdejší společnost OKD, prošla celá skupina pod vedením zkušeného a vysoce motivovaného manažerského týmu rozsáhlou restrukturalizací s cílem zaměřit se primárně na těžbu uhlí a výrobu koksu. Společnost New World Resources je nyní připravena hrát rozhodující roli v otevírání dalších možností rozvoje černouhelného průmyslu v rámci našeho regionu a chystané IPO (veřejný úpis akcií) společnosti New World Resources jednoznačně napomůže plně těchto příležitostí využít.


Základní informace o společnosti New World Resources

Společnost New World Resources je, prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, přední středoevropskou černouhelnou těžební společností a největší společností tohoto druhu v České republice (měřeno výnosy a objemem produkce uhlí). Svou produkci dodává zákazníkům v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Maďarsku a Německu. Společnost provozuje pět funkčních dolů, jež se, spolu s ostatními souvisejícími provozy, nacházejí v severovýchodní části České republiky u hranic s Polskem. OKD je jednou z největších průmyslových skupin v České republice co do hodnoty aktiv, výnosů a počtu zaměstnanců. K hlavním odběratelům OKD patří Arcelor Mittal Steel, US Steel, Voestalpine Stahl, Dalkia ČR, Moravia Steel a ČEZ.

Společnost je také prostřednictvím své 100% dceřiné koksárenské společnosti OKK druhým největším producentem koksu v České republice. Výrobní kapacity zahrnují dvě koksovny s pěti koksárenskými bateriemi situovanými v blízkosti dolů.

K 1. lednu 2008 měla Společnost podle metodiky JORC přibližně 419 milionů tun vytěžitelných zásob uhlí. Převážná většina zásob uhlí patřících Společnosti je klasifikována jako kvalitní koksovatelné uhlí. V roce 2007 prodala společnost přibližně 13,1 milionů tun uhlí, z něhož cca 7,8 milionu tvořilo koksovatelné uhlí, a vyrobila také přibližně 1,3 milionu tun koksu.


Vybrané finanční údaje za rok 2007

Společnost dnes také oznámila své konsolidované hospodářské výsledky za rok 2007, stanovené podle mezinárodních účetních standardů, které ukazují silný nárůst tržeb a ziskovosti. Konsolidované výnosy vzrostly o 10,7 % na 1,367 miliardy € (2006: 1,235 miliardy €) a EBITDA se zvýšila o přibližně 24,2 % na 351 miliony € (2006: 283 mil. €). EBITDA marže společnosti za rok 2007 dosáhla 26 % (2006: 23 %).


Strategie společnosti

Růstová strategie New World Resources je zaměřena na zvyšování produktivity a cash-flow, z dlouhodobého hlediska pak na rozšiřování uhelných zásob Společnosti, především prostřednictvím rozvoje existujících dolů a hledání nových růstových příležitostí ve střední Evropě i na dalších trzích. Konkrétně nyní Společnost zvažuje dva projekty na rozvoj těžby v Polsku - v oblastech Dębieńsko a Morcinek. Společnost realizuje rozsáhlý program investic do vybavení a technologie, který zvýší provozní efektivitu při zachování vysoké kvality uhelných produktů, což zajistí i nadále plné uspokojování náročných požadavků jejích zákazníků.


Konkureční výhody
Společnost je přesvědčena, že její hlavní silné stránky spočívají ve:
• vedoucí tržní pozici v rámci České republiky a střední Evropy z hlediska výnosů a objemu prodaného uhlí;
• vnitrozemské poloze zákazníků a blízkosti dolů k zákazníkům i přepravcům;
• vysoké kvalitě uhlí (co do výhřevnosti a nízkého obsahu síry) a skutečnosti, že více než polovina celkové produkce v roce 2007 byla tvořena koksovatelným uhlím
• rozsáhlých a diverzifikovaných zásobách uhlí, pokrývajících potřeby zákazníků;
• dlouhodobých vztazích se zákazníky a jejich předchůdci, jež v některých případech trvají i více než 50 let, což vedlo vytvoření stabilní odběratelské základny;
• nárůstu poptávky po oceli a v pozitivních trendech průmyslového růstu ve střední Evropě;
• integraci těžebních a koksárenských provozů;
• výrazných provozních zlepšeních (vyplývajících z restrukturalizace, ze snižování nákladů a z investičních programů);
• zkušeném a kompetentním managementu společnosti i provozních zaměstnancích a jejich dlouholetých zkušenostech z obchodních a těžebních společností;
• vztazích s regulátory a místními i regionálními úřady a
• podpoře vlastníků, jejich znalostech regionu i odborných zkušenostech.Globální nabídka akcií (dále jen Nabídka)

Předpokládáme, že Nabídka bude zahrnovat mezinárodní nabídku institucionálním investorům ve Spojeném království, České republice, Polsku a jiných státech kromě USA, v souladu s Nařízením S, dle příslušných ustanovení Zákona 144A Spojených států, a také veřejnou nabídku drobným investorům v České republice a v Polsku. Kromě toho budou moci oprávnění zaměstnanci New World Resources v ČR a Polsku zakoupit akcie prostřednictvím samostatné zaměstnanecké nabídky.

Nabídka bude zahrnovat existující i nově vydané Akcie třídy A. Nabídka nových Akcií třídy A umožní Společnosti financování dalších rozvojových příležitostí (jež zahrnují průzkum ložisek, společné podniky a strategické akvizice nových i zakonzervovaných dolů) a jejího investičního programu. Předpokládáme, že Nabídka bude završena ve druhém čtvrtletí roku 2008.

Před oznámením Nabídky vytvořila Společnost dvě samostatné divize, které fungují jako oddělené účetní jednotky. Jsou to: (i) těžební divize, jíž jsou přiřazeny akcie druhu A, které mají být kotovány, a (ii) divize nemovitostí, reprezentovaná akciemi druhu B, jež nebudou kotovány a zůstanou ve výlučném držení majoritního akcionáře Společnosti, jímž je společnost RPG Industries SE.

Společnými globálními koordinátory, bookrunnery a garanty pro globální nabídku jsou Morgan Stanley, Goldman Sachs International a JPMorgan Cazenove. Společným vedoucím manažerem emise je Citigroup Global Markets Limited, spolumanažerem emise je Barclays Capital. Spolumanažery emise jsou Erste Bank, Patria Finance a Wood & Company. Česká spořitelna a Patria Finance jsou vedoucími manažery emise a koordinátory pro nabídku drobným investorům v České republice. Wood & Company zároveň působí jako vedoucí manažer emise v ČR. Spolumanažerem a vedoucím manažerem emise v Polsku je UniCredit Markets & Investment Banking (Bank Austria Creditanstalt AG).

Nabídka podléhá všem příslušným regulatorním schválením, zejména relevantním registracím, schválením, případně notifikacím u nizozemské Autoriteit Financiële Markten (AFM), britské Financial Services Authority (FSA), u České národní banky a u polské Komisje Nadzoru Finansowego (KNF), a současně přijetí k obchodování na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů, na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha a hlavním trhu Varšavské burzy cenných papírů. 

Upozornění k textu tiskové zprávy:
NENÍ URČENO K PUBLIKACI, DISTRIBUCI NEBO ZASLÁNÍ, AŤ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, NA ÚZEMÍ JIŽNÍ AFRIKY, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA NEBO USA.

Tato tisková zpráva není prospektem, nýbrž komerčním sdělením. Investoři by neměli upisovat žádné z cenných papírů, o nichž se tato tisková zpráva zmiňuje, jinak, než na základě informací obsažených v prospektu, který bude vydán společností New World Resources N. V. v souvislosti s jejím záměrem nabídnout k úpisu své akcie druhu A a provést kotaci těchto akcií druhu A na burzách cenných papírů v Londýně, Praze a Varšavě. Prospekt emitenta bude po jeho zveřejnění k dispozici v tištěné podobě v sídle společnosti.


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.1.2017
22:05US trhy pokračovaly v růstu: Nasdaq Composite překonal nový rekord
20:06Technologický hřbitov a z něj plynoucí investiční příležitosti
18:11Trhu s LNG může hrozit zahlcení. Pomohou superplavidla?
18:06Summary: Koninklijke Phlips s vyššími tržbami, SAP SE jen v linii odhadu trhu
17:20Data, politika ani soud dnes nedodaly hlavním měnám výrazný impuls  
17:09Měnová politika Islámského státu: Utopický projekt, nebo způsob, jak vyvést a vyprat peníze?
17:03Technická analýza: Libra po rozhodnutí ústavního soudu zůstává klidná
16:48Praha se za pomoci VIG a Monety vrátila do zeleného
15:22S Trumpem na skutečné cestě do Hayekova otroctví
14:23Jak by mohla vypadat obchodní válka USA proti Číně?
12:52Prezident ČR soudí, že devizové intervence skončí v polovině roku 2017
12:48Jak to, že se Samsungu vede tak dobře?
12:11Yahoo se ve čtvrtém čtvrtletí vrátila k zisku, převzetí online aktivit Verizone Communication se ale odkládá
11:50Marek Hlavica, předseda AKA: Cena služeb reklamních agentur letos vzroste až o desetinu
10:51Evropa mírně roste, BT Group -19 %
10:48Nejvyšší soud: Brexit musí schválit parlament, skotská vláda nemá veto
10:22Data z eurozóny ani slova amerických politiků už eurodolar výš neposouvají  
10:19Pražská burza otevírá na červené nule; brzdí jí Erste
10:06Jak vysoká je úspěšnost předpovědí Patria Forex? Ohlédnutí za čtvrtletím
9:13Technická analýza: Verbální intervence amerického ministra financí nedovolila dolaru posílit pod 1,07 EURUSD

Související komentáře
  Nejčtenější zprávy dne
  Nejčtenější zprávy týdne
  Nejdiskutovanější zprávy týdne
  Denní kalendář hlavních událostí
  ČasUdálost
  Advanced Micro Devices Inc (12/16 Q4)
  AK Steel Holding Corp (12/16 Q4)
  AK Steel Holding Corp (12/16 Q4, Bef-mkt)
  Alcoa Corp (12/16 Q4, Aft-mkt)
  Allegheny Technologies Inc (12/16 Q4)
  Apple Inc (12/16 Q1)
  Baker Hughes Inc (12/16 Q4)
  Danaher Corp (12/16 Q4)
  Freeport-McMoRan Inc (12/16 Q4)
  Intuitive Surgical Inc (12/16 Q4, Aft-mkt)
  Procter & Gamble Co/The (12/16 Q2)
  SAP SE (12/16 Q4, Bef-mkt)
  Seagate Technology PLC (12/16 Q2, Aft-mkt)
  Steel Dynamics Inc (12/16 Q4, Aft-mkt)
  Stryker Corp (12/16 Q4, Aft-mkt)
  VMware Inc (12/16 Q4)
  1:30JP - PMI v průmyslu
  7:00Koninklijke Philips NV (12/16 Q4)
  9:30DE - PMI v průmyslu
  10:00EMU - PMI v průmyslu
  12:00EI du Pont de Nemours & Co (12/16 Q4)
  12:40Johnson & Johnson (12/16 Q4)
  13:00Verizon Communications Inc (12/16 Q4)
  13:25Lockheed Martin Corp (12/16 Q4)
  13:303M Co (12/16 Q4)
  13:30Kimberly-Clark Corp (12/16 Q4)
  14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
  16:00USA - Prodeje starších domů
  22:05Capital One Financial Corp (12/16 Q4)
  22:30Texas Instruments Inc (12/16 Q4)