Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Němeček (ERÚ) na Patria.cz: Instalovaná solární kapacita může letos přesáhnout 1800 MW

Němeček (ERÚ) na Patria.cz: Instalovaná solární kapacita může letos přesáhnout 1800 MW

24.11.2010 18:00, aktualizováno: 25.11. 10:28
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

K pondělku tohoto týdne vydal Energetický a regulační úřad (ERÚ) licence na více než 1300 MW instalovaného solárního výkonu a žádosti o dalších 500 MW jsou ve stádiu zpracování, uvedl v online rozhovoru na Patria.cz místopředseda ERÚ a šéf sekce regulace Blahoslav Němeček. „Každý den dochází zhruba 50 žádostí o licenci. Ke dni 19. listopadu je pravomocných 1182 MW, ve lhůtě nabytí právní moci (15 dnů) 124 MW, v řízení pak dalších 507 MW, to je dohromady 1813 MW, které by mohly být potenciálně do konce roku 2010 připojeny,“ upřesnil místopředseda ERÚ. Dále řekl, že v případě, že by skutečný instalovaný výkon roku byl nízký (proti odhadům ERÚ), pak by úřad korigoval velikost nákladů na krytí podpory u distributorů. „Prakticky se spíše obáváme, že naše odhady mohou být překonány,“ uvedl Němeček s odkazem na poslední odhad ERÚ, který hovořil o instalovaném výkonu FVE do konce kolem 1600 MW (plus dalších 200 MW počátkem roku 2011). Pro samotnou dodávku elektřiny do sítě je následně ještě zapotřebí uzavřít s distributorem příslušnou smlouvu o připojení, distribuci a vybrat si jeden z režimů podpory, tedy buď výkupní cenu nebo zelený bonus.

Kvůli prudkému rozvoji solárních elektráren v příštím roce hrozí skokové zdražení elektřiny, proti kterému vláda ČR přijala set opatření, zahrnující například 26% srážkovou daň na solární zdroje nad 30 kW instalované v letech 2009 a 2010, 32% darovací daň na emisní povolenky let 2011 a 2012 či zvýšení poplatku za vynětí půdy pro fotovoltaické instalace z půdního fondu. Zákon již schválila Poslanecká sněmovna a v nejbližších dnech se jím bude zabývat Senát. „Pokud by Senát ještě na počátku prosince novelu schválil, systém by mohl zafungovat tak, jak bylo původně předpokládáno, aby bylo dosaženo nižšího nárůstu cen elektřiny. Pokud by ale Senát vrátil návrh Poslanecké sněmovně, pak se zřejmě nutně posouváme do roku 2011. Dle mého názoru závisí vše na rozhodnutí Senátu," uvedl místopředseda ERÚ Němeček v online rozhovoru.

V legislativní přípravě je nyní novela energetického zákona, která je právní implementací třetího energetického liberalizačního balíčku a regulátorovi (ERÚ) přináší řadu nových kompetencí i povinností. "V rámci třetího balíčku je silně akcentována ochrana spotřebitele a povinnost státu zajistit rychlé, účinné a efektivní (tedy levné) řešení spotřebitelských sporů. I z tohoto důvodu by v rámci novely mělo dojít k převodu výkonu kontroly v energetických odvětvích ze Státní energetické inspekce přímo na ERÚ a rovněž by měl ERÚ převzít pro energetická odvětví kompetence České obchodní inspekce, aby mohl kontrolovat a případně trestat (pokutovat) nekalé obchodní praktiky některých dodavatelů energií.  Zároveň bude ERÚ povinen ve správní lhůtě (30 nebo 60 dní) řešit spory zákazníků s distributory a dodavateli pokud jde o oblast připojování, přerušování dodávek, či odmítnutí poskytnutí náhrady za nedodržení stanoveného standardu kvality dodávky," vyjmenovává místopředseda ERÚ očekávané změny s novou právní normou. ERÚ bude také úzce kooperovat s ÚOHS a ČNB za účelem monitorování trhu obecně i v oblasti pravomocí nad burzovním obchodem s energetickými komoditami a jejich deriváty. Nové pravomoci se budou týkat také dohledu nad provedením vlastnického nebo alternativního funkčního oddělení u provozovatele přenosové soustavy v elektroenergetice a přepravní soustavy v plynárenství a také oblasti mezinárodního obchodování s elektřinou a plynem.

Prudký růst solárních elektráren v ČR souvisí s vysokou státní podporou, která do tohoto oboru nalákala řadu investorů. „Příčina problému je přisuzována vysoké výkupní ceně, což je určitě pravda, nicméně pokud by se v ČR dodržovaly zákony, zde mám na mysli stavební zákon a související předpisy, těžko by se dalo s ohledem na ochranu přírody oplotit několik ha nebo desítek ha půdy ve volné krajině,“ uvedl Němeček. Nová legislativa umožní ERÚ v budoucnu měnit výkupní cenu elektřiny ze solárních zdrojů meziročně o více než pět procent, jak tomu bylo dosud. To by mělo od příštího roku obor částečně stabilizovat. „Nyní se připravuje nový zákon o podporovaných zdrojích, který se snaží řešit i problematiku likvidace panelů po skončení jejich životnosti. Zároveň pevně věřím, že po zkušenosti s FVE bude ke všem dalším právním úpravám připravena kvalitní analýza dopadů navrhovaných opatření,“ uvedl dále místopředseda ERÚ.

Pro příští rok rozhodnutím ERÚ u fotovoltaiky dochází k mírnému nárůstu v řádu procent u instalací z roku 2010, avšak podpora pro zdroje instalované v roce 2011, s novou kategorií nad 100 kW výkonu, klesne o 43 až 51,5 procenta. "Hlavními kritérii pro stanovení ceny jsou měrné investiční náklady, předpokládaná roční doby využití instalovaného výkonu zdroje a v případě zdrojů na biomasu a bioplynových stanic i palivové náklady," uvedl ke způsobu stanovení výkupních cen místopředseda ERÚ.  U fotovoltaických elektráren dle něho hodnota vznikla na základě anýzy cen technologií FVE z prvního pololetí roku 2010 a z předpokladu dalšího poklesu o 15 % pro rok 2011.

Místopředseda ERÚ byl dotazován také na ztráty distributorů plynoucí z garantovaných cen za výkup FVE a jejich nedostatečné pokrytí z položky účtované spotřebitelům za podporu OZE. „Regulované společnosti nám na konci dubna každého roku předkládají regulační výkazy, ze kterých je patrné, s jakým saldem (kladným/záporným) hospodařily v oblasti podpory obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kogenerace v uplynulém kalendářním roce. Úřad po ověření tuto korekci zakalkuluje do cen následujícího roku. Ztráta distributorů z roku 2009 ve výši 2,4 mld. je promítána do celkových nákladů na podporu pro rok 2011, které činí 32 miliard korun. Rok předtím byla ztráta distributorů zhruba poloviční. Pro tento rok, což bude kompenzováno až v roce 2012, se naopak předpokládá ztráta až dvojnásobná. Dovoluji si však odmítnout, že by se tak dělo z pohledu ERÚ záměrně. Úřad pracuje především s podklady samotných distributorů a pokud jde o ztrátu z roku 2010, ta bude zapříčiněna především jejich špatným odhadem výroby elektřiny z FVE v roce 2010,“ vysvětlil proces Němeček s tím, že pevně věří, že podobná situace se již nebude opakovat.

Otázka rozhovoru se také stočila na údajnou „běžnou praxi“ citovanou v odborných internetových diskusích i médiích, kdy na trhu není dostatek solárních panelů a údajně u již zkolaudovaných a zprovozněných FVE jsou tyto panely demontovány a používají se na nové, ještě nezkolaudované elektrárny. „Zaznamenal jsem podobné informace. Naše zkušenost je ale taková, že se spíše falšují dokumenty, kolaudační rozhodnutí, revizní zprávy apod. Z těchto důvodů se snažíme maximum instalací fyzicky zkontrolovat v termínu udělení licence nebo žádáme Státní energetickou inspekci o provedení kontroly v krátké době po udělení licence. Výrobní čísla panelů však v databázi evidována nejsou, pouze značka typ a výkon jednotlivých panelů. V praxi si stěhování panelů několikamegawatové elektrárny nedovedu úplně představit a trvalo by to řadu týdnů, což s ohledem na blížící se konec roku přestává být aktuální,“ vysvětlil proces kontroly licencovaných FVE Němeček.

Na dotaz čtenářů serveru pojmenoval Němeček i možná budoucí rizika vyplývající z dalších oblastí podpory obnovitelných zdrojů, například problematiky biomasy, která je dle jeho slov mnohem komplexnější, než současný solární boom. „Pokud bych měl vystihnout v čem spočívá hlavní riziko, pak je to hrozící nedostatek biomasy všech kategorií pro projekty, které již fungují, jsou ve fázi výstavby nebo se připravují. Dalším problémem je provázanost s otázkou dlouhodobé dostupnosti hnědého uhlí pro teplárenství. V neposlední řadě nejsou vyvinuty dostatečné kontrolní mechanismy, aby se v tomto segmentu nedalo podvádět. Zatímco fotovoltaika je ryze finanční investice bez hlubší vazby na ostatní sektory hospodářství, energetické využití biomasy, tím že spotřebovává surovinu, která je vstupem pro další průmyslová odvětví (výroba nábytku, dřevotřískových desek, papírenství, cihlářský průmysl), může napáchat mnohem větší škody,“ uvedl místopředseda ERÚ.

Dále potvrdil, že na nadměrný rozvoj růstných segmentů OZE musely reagovat i další země. „Je to případ Španělska, zákazu připojování solárních elektráren v Řecku, stanovení nízké kvóty instalovaného výkonu FVE na Slovensku, přechodu na tendrování připojitelné kvóty ve Francii a podobně. Německo rovněž zareagovalo snížením výkupních cen a zákazem výstavby solárních elektráren na zelené louce,“ vyjmenoval řadu příkladů Němeček. Většina evropských států se podle něj poučila z našeho, německého a španělského omylu a dočasně zmrazily podporu a rozvoj FVE, dokud tato technologie dostatečně nezlevní. "ERÚ odhaduje pokles cen celé instalace pro rok 2011 o 15 % oproti cenám ze začátku tohoto toku, kdy byly na minimu," dodal Němeček.Celý online rozhovor s místopředsedou ERÚ Blahoslavem Němečkem včetně později dodaných odpovědí na zbývající položené dotazy, které pan Němeček zodpověděl nad rámec domluveného času, naleznete na odkazu ZDE.


Váš názor
 •  
  25.11.2010 10:33

  V jednom mel Topolanek pravdu a to ze cela ERU by mela byt zrusen, proste proto ze nesplnil svou primarni funkci v tom ze nepodnikal kroky k zabraneni prilisneho rustu energie. Vse musela vyresit vlada nestandardnimi danemi.
  VSE LIMITED
  •  
   25.11.2010 11:14

   Částka 95/2009 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn §17odst(9) Energetický regulační úřad reguluje ceny za přenos elektřiny a distribuci elektřiny, za systémové služby, ceny za přepravu plynu, distribuci plynu, ceny za činnosti operátora trhu a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance a stanoví PŘÍSPĚVKY k ceně elektřiny z DRUHOTNÝCH energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla... Takže znovu - ERU stanovuje výkupní cenu, ale nemá co předepisovat koncovému spotřebiteli příspěvek na OZE. Novela zákona 180/2005 co prošla PSP i senátem - ZATÍM NEPODEPSÁNO - má KONEČNĚ §6a - Financování podpory 1.Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy má právo na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vícenáklady provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy podle předchozí věty jsou hrazeny složkou ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů regulované Úřadem a dotací z prostředků státního rozpočtu.
   oldold
   •  
    25.11.2010 11:18

    Takze znovu, proc ERU stanovila tak vysokou vykupni cenu?
    VSE LIMITED
Aktuální komentáře
27.01.2020
18:22Naše strategie funguje, říká O2 po výsledcích nad odhady trhu
17:35Negativní sazby a jiný svět
17:05Peníze míří do bezpečí. Šíření viru zvedlo další vlnu strachu  
16:18Franklin Templeton: Oops! Fed to zase udělal!
14:30Týdenní výhled: Nervózní úvod týdne v režii koronaviru, otěže převezme smršť korporátních čísel  
14:26Intervence doporučovali experti v ČNB zahájit už v srpnu 2013
12:57Gornicka: Jak se v Evropě rozpadal nemístný utahovací optimismus
11:14Petr Dufek: Čísla z Ifo chladí německý optimismus
10:49Bianchi: Trumpovy monetární tweety mají citelný dopad na trhy
10:46Wüstenrot hypoteční banka a.s. - Informace o výplatě výnosů HZL WHB VAR/22
10:25Střet o 5G aukci: Předseda ČTÚ Novák rezignoval ke konci ledna, vláda jej odvolala ke dnešku
10:22Evropské akcie kvůli obavám z nového viru výrazně klesají
9:14Rozbřesk: Potvrdí se lepší kondice německé ekonomiky?
9:10ČEB, a.s. - Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
8:59Čínský virus dál stlačuje trhy, klesá ropa i evropské a americké futures. Roste zlato  
8:57Obrat obchodů s emisními povolenkami loni stoupl na rekord
8:52Agentura Fitch potvrdila rating České republiky na stupni AA-
6:06Hroutí se infrastruktura – nebo jedno klišé?
26.01.2020
8:12Víkendář: Tahle středověká daň se snad již nevrátí
25.01.2020
16:12Airbus chce pomoct aerolinkám zajistit se proti výkyvům cen letenek

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
14:00Sprint Corp (12/19 Q3)
16:00USA - Prodeje nových domů