Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Právnické osoby ponesou v ČR trestněprávní odpovědnost možná už od roku 2012

Právnické osoby ponesou v ČR trestněprávní odpovědnost možná už od roku 2012

14.09.2011
Právnické osoby by mohly být trestně odpovědné už příští rok. Předpokládá to návrh zákona, který bude v září projednávat Poslanecká sněmovna ve druhém čtení. Navzdory kritice části odborné veřejnosti existuje velká šance, že tato zásadní změna v trestním právu bude přijata.

Trestný čin může v České republice podle zákona spáchat jen fyzická osoba, firma nikoliv. A to i přesto, že debaty o zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob se u nás objevují již od roku 1989. Zavedení trestněprávní odpovědnosti pro právnické osoby by se nepochybně promítlo do  řízení, rozhodování, kontroly a dalších interních procesů ve společnostech. První pokus o legislativní změnu se uskutečnil v roce 2004. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Poslanecká sněmovna zamítla už v prvním čtení .

Druhý pokus o zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu vychází zejména z mezinárodněprávních závazků ČR a zatím probíhá úspěšně. Vládní návrh zákona o trestněprávní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim prošel již v květnu prvním čtením v Poslanecké sněmovně a ústavněprávním výborem. Druhé čtení, v němž se bude rozhodovat mimo jiné i o zapracování  pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru do zákona, je naplánováno na konec září 2011. Pokud nenastanou se schvalováním zákona žádné větší problémy, předpokládá se, že zákon nabude účinnosti již 1. ledna 2012.

Právnické osoby se podle návrhu zákona mohou dopustit celkem 74 různých trestných činů (včetně např. trestných činů proti majetku či trestných činů hospodářských), které jsou v něm výslovně vyjmenovány. Za jejich spáchání bude možné uložit některý z následujících trestů:  zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí nebo uveřejnění rozsudku. Dále přicházejí v úvahu ochranná opatření, mezi která patří zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje