Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Názory
Jak rejstříkové soudy „terorizují“ odbory

Jak rejstříkové soudy „terorizují“ odbory

05.01.2015
Konečně se to někdo odvážil pojmenovat. Poté, co nové rekodifikační předpisy uložily odborům stejně jako ostatním spolkům povinnost registrovat se ve veřejném rejstříku právnických osob, narazily odborové organizace na rejstříkové soudy. Tento náraz je zjevně otřesný. Českomoravská konference odborových svazů bije na poplach. Dochází podle ní k „mimořádně závažným problémům”. Rejstříkové soudy rozhodují o zápisech do seznamu ve zvláštním soudním řízení! Požadují po odborových organizacích „soudní poplatky a splnění řady formálních náležitostí”! Nerespektují jejich “potřebu jiného zacházení”!

Na nastalou kritickou situaci naštěstí se souhlasem tripartity reaguje vláda návrhem nového zákona, který odjímá rejstříkovým soudům působnost ve věcech registrace odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a svěřuje je pod ochranná křídla Ministerstva práce a sociálních věcí. Jakkoli podle Listiny základních práv a svobod vznikají odborové organizace nezávisle na státu, jsou nezávislé soudy evidentně větším rizikem než ministerstvo. To totiž povede o odborových organizacích zvláštní evidenci “jednoduchým postupem”. S méně poplatky a především bez administrativních překážek.

Rejstřík zůstává veřejný, rozsah evidovaných údajů se však podstatně zužuje tak, aby neobsahoval “zbytečné položky”. Odborové organizace tak například nebudou muset v rejstříku uvádět členy svého statutárního orgánu, resp. toho, kdo za odborovou organizaci jedná.  „S ohledem na citlivost takového údaje je nutné zabezpečit nezveřejnění takové informace”, argumentuje se v důvodové zprávě nového zákona. Zástupci odborů budou tedy jednat v utajení.

Snad asi každý, kdo absolvoval několik zápasů s rejstříkovými soudy, musí mít jako já pro odboráře pochopení. Stejný šok jsem prožil v počátcích své advokátní kariéry a hrůzy z rejstříkových soudů jsem se dosud plně nezbavil. Proto řešení, s nímž reaguje na stížnosti odborů vláda, fandím.

Věřím ale, že tento postup předznamená další vývoj. Předpokládám, že se ozvou zaměstnavatelé s požadavkem, aby byli z pařátů rejstříkových soudů osvobozeni také drobní podnikatelé - fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, což je v souladu s evropskou politikou podpory malých a středních podniků. A lze jít dále: Kdo by mohl chtít po neziskových právnických osobách, aby trpěly zvůlí rejstříkových soudů? Předpokládám tedy, že i jim by vláda mohla vyjít vstříc dalším zákonem. Všechny tyto dezertéry by mohl “jednoduchým postupem” evidovat například Úřad vlády. Všem by se nám ulevilo.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje