Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy|Trhy & finance
Tracking shares, kusové akcie i „nesplacené akcie“. Investorům se otevřou nové možnosti

Tracking shares, kusové akcie i „nesplacené akcie“. Investorům se otevřou nové možnosti

07.06.2012
Nový zákon o obchodních korporacích přinese akcionářům netušené příležitosti, jak se majetkově podílet na firmách. Změn se ale dočkají i společníci s.r.o. Na rozdíl ode dneška budou například smět ve společnostech vlastnit více podílů najednou.

Jednou z důležitých změn, které přinese od roku 2014 zákon o obchodních korporacích (ZOK), je možnost společníků vlastnit ve firmě víc podílů najednou, což jim umožní s podíly volněji nakládat. Dnes naproti tomu striktně platí princip „jeden společník, jeden podíl“. Novinkou bude i to, že podíly budou moci být reprezentovány nekótovanými cennými papíry na řad, tzv. kmenovými listy. Těmito změnami se společnost s ručeným omezením přiblíží akciové společnosti. Ovšem s tím rozdílem, že společníci ani nadále nebudou mít možnost hromadit kapitál na finančních trzích. 

Akciová všehochuť

Akciové společnosti si budou moci určit druhy akcií, které budou vydávat. Týkat se to bude nejen kmenových a v omezené míře i prioritních akcií, které smějí emitovat už podle dnešního obchodního zákoníku, ale téměř jakýchkoli akcií. Výslovně budou zakázány pouze tzv. úrokové akcie, s nimiž je spojeno právo na výplatu předem stanoveného úroku nezávisle na hospodářských výsledcích společnosti. Zákon při vydávání akcií uloží společnostem povinnost, aby se všemi vlastníky akcií za stejných podmínek zacházely stejně, a společnosti také budou muset respektovat princip dobrých mravů.

A jaké „jiné“ akcie by mohly začít ve firmách existovat? V zahraničí se běžně objevují například takzvané „tracking shares.“ Tyto akcie sice také reprezentují vlastnický podíl v celé společnosti, ale podíl na zisku plyne akcionáři pouze z části její činnosti. Společnost tak může být snáz diverzifikovaná a pomůže jí to přilákat investory tím, že jim nabídne možnost podílet se na zisku z „perspektivních“ činností."

Co třeba akcie „bez hodnoty“? ZOK umožní vydat i takzvané kusové akcie. Ty spočívají v tom, že společnost vydá akcie bez toho, aby stanovila jejich jmenovité hodnoty. Akcie tak budou představovat stejné podíly na základním kapitálu. Výhodou je, že na akciích nebude nutné nic vyznačovat například při zvyšování základního kapitálu. Na druhou stranu ale z logiky věci plyne, že společnost již nebude smět vydat žádné další akcie, které by hodnotu určenou měly.

 

Nově se bude možné setkat i s tzv. „nesplacenými akciemi.“ Ty představují akcionářská práva a povinnosti do doby, než bude splacen emisní kurz akcie. Zákon také připouští, aby tato obligace byla representována zatímním listem, tedy cenným papírem, který je známý i stávají úpravě (dle ZOK ho budou firmy vydávat, jen když tak určí stanovy). Rozdíl mezi „nesplacenou akcií“ a klasickým zatímním listem bude především v převoditelnosti. Zatímco zatímní list je cenný papír na řad, a tedy je pro jeho převod nutný rubopis, nesplacenou akcii bude možné převést postoupením smlouvy.

Poukázky na akcie zmizí

Některé cenné papíry ale v nové právní úpravě nenajdeme. Jde například o poukázky na akcie, využívané při zvyšování základního kapitálu. Jejich absence umožní rychlejší zápis zvýšení do obchodního rejstříku. Některé „funkce“ těchto poukázek nahradí již zmiňované nesplacené akcie. Naopak vyměnitelné a prioritní dluhopisy zůstanou zachovány i přes to, že se v praxi moc nevyužívají.

Ne všechny uvedené změny ale budou společnosti smět využít automaticky. V mnoha případech bude nezbytné, aby stanovy možnost jejich využití výslovně připouštěly. Vzhledem k tomu, že dnes mnohé z těchto novinek zákon nepřipouští (resp. vůbec nezná), bude pro jejich aplikaci nezbytná změna stanov.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje