Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Firmy|Trhy & finance
Jak může Volckerovo pravidlo dopadnout na zahraniční banky

Jak může Volckerovo pravidlo dopadnout na zahraniční banky

30.04.2012
Dva roky navíc dostala Wall Street, aby se přizpůsobila regulaci v podobě takzvaného Volckerova pravidla, nazvaného podle bývalého šéfa americké centrální banky. V dnešním díle se podíváme na to, jak by se Volckerovo pravidlo mělo dotknout zahraničních bank.

Po smršti námitek, která se na americké regulační orgány sesypala z Wall Street, dostaly komerční banky a jejich přidružené společnosti bonus: dva roky navíc na přizpůsobení se takzvanému Volckerovu pravidlu. To zakazuje obchodování na vlastní účet a omezuje investice do hedgeových fondů a do společností, které nejsou veřejně obchodovatelné. De facto se tak má reforma spustit až v létě 2014; otázkou navíc zůstává, jak se do plánů promítnou blížící se listopadové volby v USA. V případě úspěchu republikánů, kteří se k reformě staví odmítavě, by se mohlo Volckerovo pravidlo odebrat do historie dřív, než by reálně začalo platit.

Zatím ale vycházejme z toho, že banky podle Volckerova pravidla skutečně budou muset za dva roky postupovat. A to nejen americké, ale i ty zahraniční, jež mají v USA svou pobočku nebo zastoupení. Povinnosti by se měly týkat i osob, které jsou k zahraničním bankám přidružené. Jak hustě tkaná tedy bude síť, jíž budou tyto zahraniční bankovní entity muset proplout?

 

Obchodování „mimo USA“

 

Návrh Volckerova pravidla stanoví, že pobočky, přidružené osoby a další entity propojené se zahraniční bankovní organizací (ZBO) nepodléhají zákazu obchodování na vlastní účet v případě, že se tato aktivita odehrává „výlučně mimo Spojené státy.“ K tomu bude třeba splnit čtyři podmínky:

  1. Entita propojená se ZBO provádějící nákup nebo prodej není založena podle práva USA ani kteréhokoliv z federálních států;
  2. Žádná ze stran účastnících se nákupu nebo prodeje (včetně protistrany entity propojené se ZBO) není rezidentem USA;
  3. Nikdo z personálu entity propojené se ZBO, který se přímo účastní nákupu nebo prodeje, se fyzicky nenachází na území USA; a
  4. Nákup nebo prodej je proveden mimo USA.

Aby tuto výjimku mohla uplatnit, musí být ZBO zároveň „kvalifikovanou zahraniční bankovní organizací“ (KZBO) podle definice příslušného nařízení. Jinými slovy, celosvětové aktivity ZBO musí spočívat převážně v bankovnictví a bankovní aktivity ZBO se musí odehrávat převážně mimo Spojené státy. Jakékoliv entity propojené se ZBO, které tyto nároky na KZBO nesplňují, by se výjimky nemohly dovolávat.

Ve vztahu k pobočkám KZBO ležícím mimo USA by tuto výjimku bylo možné uplatnit pouze v případě, že by transakce nezahrnovala protistranu z USA, žádného zaměstnance pobývajícího v USA nebo jakoukoliv transakční platformu nacházející se ve státech USA. Pokud je kterýkoliv z těchto prvků v transakci zahrnut, musí entita propojená s KZBO buď uplatnit některou z jiných výjimek nebo, není-li to možné, obchod neprovést.

Další výjimky pro zahraniční banky

Povoleny by podle Volckerova pravidla měly být i následující transakce:

a) Obchodování jménem zákazníka za podmínky, že (i) entita propojená se ZBO jedná z pozice investičního poradce, poradce pro obchodování s komoditami, pověřence nebo zmocněnce a skutečným vlastníkem je zákazník (tedy nikoliv entita propojená se ZBO), nebo (ii) je transakce prováděna na základě bezrizikové jistiny;

b) Obchodování s vládními cennými papíry, které je omezené na cenné papíry vydávané americkou vládou, určitými americkými úřady, jednotlivými federálními státy nebo obcemi;

c) Nákup nebo prodej krytých finančních pozic jako součást upisování a následné distribuce cenných papírů jménem jejich vydavatele za podmínky, že tato transakce splní určitá kriteria stanovená návrhem a rovněž za podmínky, že ZBO je obchodníkem registrovaným u Securities and Exchange Commission (nebo je z registrační povinnosti vyňata) nebo, pokud sídlí mimo USA, je jako obchodník v místě svého sídla podřízena dostatečné regulaci;

d) Riziko omezující hedgeové aktivity za podmínky, že hedgeové uspořádání vyhovuje specifickým požadavkům a nárokům návrhu, včetně požadavku na řádné zdokumentování rizik, která mají být transakcí omezena, k okamžiku iniciace jejího uskutečňování; a

e) Transakce prováděné určitými regulovanými pojišťovnami.

Doložit, že existují podmínky pro uplatnění výjimky, budou muset regulačním úřadům samy bankovní entity. Jinými slovy, návrh vytváří domněnku, že veškeré transakce prováděné prostřednictvím obchodních účtů bankovních entit jsou nezákonným obchodováním na vlastní účet, pokud ta která bankovní entita nedoloží, že se na tuto transakci vztahuje některá z dovolených výjimek.

V příštím díle se zaměříme na povinnosti, které Volckerovo pravidlo zavádí v oblasti uchovávání záznamů a compliance.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje