Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Údaje z Centrální evidence exekucí je třeba brát s rezervou

Údaje z Centrální evidence exekucí je třeba brát s rezervou

2.11.2011
Centrální evidence exekucí (CEE) představuje významný pokrok v oblasti právní jistoty věřitelů a dalších osob. I tak se na ni ale dá při zjišťování exekucí nařízených vůči dlužníkům spoléhat jen omezeně.

CEE byla po dlouhých přípravách spuštěna 1. března 2009. Jedná se o veřejný seznam, vedený Exekutorskou komorou, který umožňuje zjistit, zda byla na konkrétní osobu nařízena exekuce podle exekučního řádu.

Navzdory tomu, že je CEE veřejně přístupná a že je nahlížení do systému CEE umožněno on-line, vyhledávání v této evidenci je zpoplatněno. Dálkový přístup do evidence je umožněn pouze registrovaným uživatelům po úhradě minimálního „startovacího“ kreditu ve výši 240 korun. Za každý dotaz učiněný prostřednictvím CEE se platí šedesátikorunový poplatek. Právě nutná administrativa a finanční náklady řadu osob od nahlížení do CEE odrazují.

Exekuce, o nichž se z CEE nedozvíte

Vypovídací hodnota informací v CEE je bohužel omezena tím, že se v CEE evidují pouze pravomocně nařízené exekuce. Příslušné údaje zapisuje do CEE exekutor pověřený provedením exekuce, a to do 3 dnů poté, co se o právní moci usnesení soudu o nařízení exekuce dozví.

V praxi ale často nastává situace, kdy je vydáno usnesení soudu o nařízení exekuce, proti kterému se dlužník odvolá. V takovém případě nenabude usnesení o nařízení exekuce právní moci, a není tak ani zapsáno do CEE. V případě jednoho dlužníka přitom může jít až o desítky nařízených - avšak nepravomocných - exekucí, které by zcela jistě měly značnou vypovídací hodnotu o jeho možné solventnosti. Zájemce se však o nich z CEE nedozví.

CEE rovněž neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány ani zdravotními pojišťovnami, což si mnoho dotazujících neuvědomuje. Lze tedy jednoznačně doporučit, aby se věřitelé a třetí osoby při ověřování solventnosti dlužníků nespoléhali jen na údaje obsažené v CEE.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.7.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje