Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně
Daň darovací pod vánočním stromečkem

Daň darovací pod vánočním stromečkem

23.12.2011
Všichni máme rádi pocit, když vidíme radost v očích obdarovaného, zvláště o Vánocích. Pozor ale, aby se lesk v očích nového majitele dárku neobjevil po nějaké době znovu, tentokrát už kvůli slzám. Daň darovací totiž nezná vánoční náladu a ani sebekrásnější balicí papír nás před ní neochrání.

Pokud máte obavy, že vám darovací daň naruší rodinnou pohodu, bojíte se zbytečně. V rodině darovací daň vánoční náladu nezkazí, zase tak krutá není. Dary dětem, vnoučatům, manželce, manželovi, babičce, dědovi, tetičce, strýčkovi, neteři, synovci, tchánovi a dokonce i tchýni jsou od daně darovací osvobozeny. Pro osoby žijící ve společné domácnosti déle než rok to platí také.

Vánoční dárky ale nemusí být jen rodinnou záležitostí. Mladá krásná milenka se jistě na nějaký ten dárek také těší. Případně náš nový přítel či přítelkyně. Jenže spolu s nimi se těší i daň darovací. Kdy se tedy dočká?

Dary se sčítají

Tak například u dárku, který je movitou věci osobní potřeby s cenou přes 20 tisíc Kč, podléhá dani darovací hodnota dárku převyšující tuto částku. Avšak pozor: dary od jedné osoby se pro účely daně darovací sčítají vždy ve dvou po sobě jdoucích kalendářních rocích. Takže mnoho malých dárků ve dvou letech má stejný daňový dopad jako několik větších či jeden veliký. Ve vánočních počtech se to dá vyjádřit jako suma cen dárků nalezených pod stromečkem od téže osoby loni a letos.

A nejedná-li se o movitou věc osobní potřeby, ale jinou movitou věc? Tak to bude vánoční nadílka bez účasti daně darovací ještě chudší - maximálně v ceně 3 tisíce Kč. A od jedné osoby opět v součtu za poslední dva roky, tedy za poslední dvoje Vánoce.

Špatná správa pro investory. Vánoční portfolio akcií s cenou přes 20 tisíc Kč se dani darovací též nevyhne. Vše přes tuto částku se zdaní. A navíc opět platí pravidlo, že dary cenných papírů se sčítají za dva roky a dokonce se k nim připočítávají darované peníze. Drobným pozitivem je, že hranice pro zdanění u těchto darů se posuzuje samostatně od movitých darů osobní potřeby.

A co poukaz na krásnou dovolenou? Bez daně darovací to žádný luxus nebude. Hranice pro osvobození od daně darovací je stanovena u jiného majetkového prospěchu na 3 tisíce Kč. Když se tato hranice překročí, celá částka se musí zdanit.

Jak tedy daňově optimalizovat dárky mimo rodinný kruh? Důrazem na duchovní podstatu Vánoc. Nebo třeba odkázáním se na dluhovou krizi EU a dodržením výdajové disciplíny do stanovených limitů.

A pokud by to přece jen nešlo? Pak se chovat jako daňově znalý dárce. Oslovit daňového poradce, nechat si anonymně spočítat darovací daň, a to už ve variantě, že obdarovaný nakonec neromanticky obdrží peníze na zaplacení darovací daně a vánoční poukaz na daňové služby. Z čehož plyne, že máte hned dva dárky navíc – peníze a poukaz. Dárek se tím sice prodraží o zaplacenou daň darovací a služby daňového poradce, ale klidné svědomí a absence smutného lesku očí za to jistě stojí.

A pokud by nakonec nebyly darované peníze použity na zaplacení daně darovací? Nezoufejte, jako dárce jste i ručitelem. A finanční úřad si na vás třeba jednou vzpomene.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje