Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Veřejné zakázky nanovo: Filozofická otázka, co znamená „ihned“

Veřejné zakázky nanovo: Filozofická otázka, co znamená „ihned“

27.04.2012
V dnešním díle seriálu o velké novele zákona o veřejných zakázkách se podíváme na nabídky. Co si musí vštípit do hlavy uchazeči a jaké povinnosti mají nově zadavatelé?

Jak jsem už uvedla v jednom z předchozích dílů, z požadavků na základní kvalifikaci vypadlo předložení seznamu statutárů a seznamu akcionářů. Předložení dokumentů se i nadále požaduje, nově však jako součást nabídky. Přibylo k nim i povinné prohlášení uchazeče o neexistenci tzv. bid riggingu (tajná dohoda uchazečů o společném postupu v tendru). Zadavatel si také může nově vyhradit, že nabídky musí být podány pouze elektronicky.

Pět minut?

Dosud bylo stanoveno, že se obálky s nabídkami otevírají v termínu stanoveném zadavatelem, nejpozději však do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Od dubna zákon stanoví, že otevírání obálek má následovat „ihned“ poté, co uplynula lhůta pro podání nabídek. Problém je v tom, že není nikde stanoveno, co to přesně znamená.  Je to během pěti minut? Jedné hodiny? Či dvou dní? Zatím to není úplně jasné.

V médiích se objevil názor ministerstva pro místní rozvoj, že „ihned“ znamená otevření obálek do pěti minut od uplynutí lhůty pro podání nabídek.  Jsem toho názoru, že v praxi toto nové „stanovení lhůty“ může působit zadavateli obtíže. Nyní zpravidla čekal s otevíráním obálek 5 dnů po uplynutí lhůty pro otevírání obálek, do kdy je možné podat námitky proti zadávacím podmínkám. Pokud nyní otevře obálky do pěti minut, jak si přeje ministerstvo, ale pak dostane třeba třetí den námitky proti zadávacím podmínkám, nemá zadavatel v podstatě možnost své případné pochybení zhojit a vrátit zadávací řízení do stádia před otevíráním obálek. Pokud skutečně pochybil, nezbude mu tak nic jiného než zadávací řízení zrušit. Na to, jak se k interpretaci „ihned“ postaví rozhodovací praxe, si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Do té doby asi nezbývá než trochu riskovat, otevírat obálky ve lhůtě delší než pět minut a doufat, že zvítězí zdravý rozum.  

Pokud zadavatel obdrží nabídku pouze jednu, nově obálku vůbec neotevírá a zadávací řízení je povinen zrušit. Komise pro otevírání obálek už také nekontroluje úplnost nabídky -  to se přesouvá až do fáze posouzení nabídky - ale pouze to, zda nabídka byla podána v požadovaném jazyce a podepsána oprávněnou osobou. Komise je pak povinna přítomným uchazečům sdělit identifikační údaje, zda nabídka prošla předchozí kontrolou, nabídkovou cenu a další číselně vyjádřitelné údaje k hodnocení.

Novela zavádí seznam hodnotitelů, který povede ministerstvo pro místní rozvoj, a stanoví podmínky zápisu do tohoto seznamu. Od roku 2014 se počítá s tím, že členy hodnotící komise u významných veřejných zakázek budou osoby zapsané na tomto seznamu. V neposlední řadě zákon výslovně nově zakazuje použít jako dílčí hodnotící kritérium smluvní podmínky, které slouží k zajištění povinností dodavatele, a platební podmínky.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje