Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Jak mohou statutáři od 1. ledna 2014 snadno přijít o odměnu nebo i svůj majetek (I. díl)

Jak mohou statutáři od 1. ledna 2014 snadno přijít o odměnu nebo i svůj majetek (I. díl)

30.12.2013
Od 1. ledna 2014 bude podnikání v mnoha ohledech snazší. O jednokorunovém eseročku nebo o konci povinných zástupců zaměstnanců dozorčích rad slyšeli snad všichni. Méně se ale mluví o zvýšených nárocích na členy statutárních orgánů. Jakkoli nový zákon o obchodních korporacích přinese podnikatelům řadu výhod, přeci jen bude v některých ohledech přísnější. Podívejme se, co přesně se změní.

Péče řádného hospodáře bude i nadále hlavním kriteriem pro posouzení, zda členové statutárních orgánů společností plní své povinnosti tak, jak mají. Tuto jejich zákonnou povinnost nelze nijak omezit; sankce za její porušení se po novu nejen zpřesňují, ale do jisté míry i rozšiřují. Statutár, který porušil péči řádného hospodáře, bude povinen společnosti nahradit vzniklou újmu. Na první pohled se nic nemění – a přitom opak je pravdou. Jak totiž plyne z úvodních ustanovení zákona o korporacích, ukládá-li někomu povinnost uhradit újmu, rozumí se tím i újma nemajetková. Ta může být například ve formě poškození dobré pověsti společnosti nebo ztráty dlouholetého dodavatele.

Žalovat člena představenstva už nebude moct pouze společnost nebo kvalifikovaní akcionáři, jak tomu bylo doposud, ale i každý jednotlivý akcionář. Podmínkou je, že společnost sama nekoná a akcionář tak vlastně zastoupí nečinné orgány společnosti.

Porušení péče řádného hospodáře nemusí mít (a zpravidla ani nemá) dopad pouze na společnost. Škodu mohou utrpět i věřitelé společnosti. Ti nemají možnost žalovat přímo statutární orgán, protože v zásadě mezi porušením péče a jejich škodou nebývá přímá souvislost. Primárně se tedy mají domáhat plnění po společnosti. Ovšem nenahradí-li člen statutárního orgánu společnosti způsobenou škodu, bude v tomto rozsahu ručit věřitelům společnosti za její dluhy.

Posouzení, zda v konkrétním případě statutární orgán nebo jeho člen péči řádného hospodáře porušil, nebude ani do budoucna jednoduché. Nicméně, zákon v tomto směru přináší pár novinek, a to v prospěch statutárů. Za prvé, při posuzování odpovědnosti se bude povinně přihlížet k tzv. best practice, tedy k tomu, jak by se v obdobné situaci zachovala jiná rozumně pečlivá osoba. Za druhé, přestože i nadále bude důkazní břemeno nést primárně statutár, soud z něj bude moci toto břemeno sejmout, shledá-li, že to není spravedlivé.  

Další novinkou od příštího roku je možnost uzavření smlouvy o vypořádání mezi společností a statutárem, který porušil své povinnosti a způsobil společnosti újmu. Ačkoli se mohou názory na obsah takovéto smlouvy lišit, domníváme se, že smlouvou bude možné mimo jiné i újmu snížit. Bude však muset být schválena nejvyšším orgánem společnosti, a to kvalifikovanou většinou hlasů.Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje