Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Zákony|Firmy
Trestní odpovědnost firem: Jaká je bilance po dvou letech účinnosti zákona?

Trestní odpovědnost firem: Jaká je bilance po dvou letech účinnosti zákona?

14.02.2014
Nejen o tom, že 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ale i o jeho podrobnostech jste si mohli na Patria.cz před nějakou dobou přečíst v sérii článků. Tehdy ale ještě nebylo známo, jak se k zákonu postaví praxe. Dnes již první poznatky ze soudních síní máme.

Zákon o trestní odpovědnosti firem lze bez jakékoli nadsázky označit za revoluci v českém trestním právu, neboť prolomil zásadu individuální trestní odpovědnosti a zavedl možnost postihu firem za přibližně 80 trestných činů. Jak jsme psali již v našem miniseriálu, jeho přijetí nemělo pouze zastánce, ale také odpůrce, kteří argumentovali zejména tím, že firmy jsou pouhé umělé konstrukce, které nemají způsobilost jednat v trestněprávním smyslu. Jeden z dalších argumentů, proč nový zákon nepřijmout, bylo i to, že tento zákon Česká republika vůbec nepotřebuje, neboť nám stačí údajně efektivnější, rychlejší a hospodárnější správní trestání. Zákon navíc podle odpůrců neměl, podobně jako například na Slovensku, nalézt přílišného uplatnění v praxi. Zde je však nutné poznamenat, že na rozdíl od pravé trestní odpovědnosti, která byla přijata u nás, byla na Slovensku zvolena takzvaná nepravá trestní odpovědnost, která je zjednodušeně řečeno odvozována až od trestní odpovědnosti fyzické osoby. V ČR je však možné potrestat firmu i v případě, že se nepodaří zjistit, který konkrétní člověk se dopustil daného trestného činu. Postačí pouze to, že bylo naplnění některé ze skutkových podstat trestných činů spolehlivě zjištěno.

Sedmdesát firem stíháno

O tom, že se uvedené poněkud pesimistické prognózy nenaplnily a že je zákon v praxi policií, státními zastupitelstvími a soudy využíván, svědčí dosavadní údaje Nejvyššího státního zastupitelství. Podle těchto údajů bylo od účinnosti zákona do počátku letošního roku zahájeno trestní stíhání celkem 70 firem, z toho v roce 2012 jich bylo 18 a v roce 2013 již 51. Proti jedné firmě bylo zahájeno trestní stíhání ještě počátkem roku 2014.

Ze 70 stíhaných firem bylo nakonec obžalováno 18 (v roce 2012 šlo o 4 obžaloby a v roce 2013 o 14) a u dalších sedmi byly podány návrhy na potrestání (v roce 2012 byly podány 2 návrhy a v roce 2013 zbylých pět). Z uvedeného je zřejmé, že se potvrzují původní předpoklady, že se zákon po nabytí jeho účinnosti začne aplikovat pozvolně a že jednotlivých případů bude postupně přibývat. Tento trend ostatně odpovídá i situaci při přijetí obdobných úprav v zahraničí.

Pokud se ptáte, zda byla již firma za některý ze zákonem přesně vyjmenovaných trestných činů odsouzena, odpověď zní ano. Dosud totiž bylo vydanými rozsudky uznáno vinnými 6 právnických osob, přičemž dva rozsudky jsou již v právní moci. Proti třem firmám byly navíc vydány trestní příkazy, z nichž dva jsou také již pravomocné. Dvě firmy byly naopak obžaloby zproštěny.

Jak je z uvedených údajů patrné, není zákon o trestní odpovědnosti firem jen formálním splněním mezinárodních závazků, který by se v praxi nepoužíval. Je naopak právním předpisem, se kterým firmy v každém případě musejí počítat a musejí mu přizpůsobit své chování. Za jaké jednání byly uvedené firmy odsouzeny a jaké sankce jim byly soudy uloženy, bude tématem dalšího článku.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje