Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Kmenové listy podle zákona o obchodních korporacích. Jaké možnosti přinášejí?

Kmenové listy podle zákona o obchodních korporacích. Jaké možnosti přinášejí?

02.04.2014
Nový zákon o obchodních korporacích, účinný od 1. ledna 2014, přináší do převodů podílu ve společnostech s ručením omezeným poměrně revoluční změnu v podobě možnosti využití takzvaných kmenových listů. O co se konkrétně jedná a k čemu bude v praxi tato novinka sloužit, bude tématem tohoto článku.

Podle nového zákona o obchodních korporacích (ZOK) mají společnosti s ručením omezeným možnost připustit ve společenské smlouvě vznik různých druhů podílů. Ty podíly, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, se považují za podíly základní. Zároveň ZOK připouští, aby společenská smlouva určila, že podíl společníka bude představován kmenovým listem. Jedná se o cenný papír na řad, který mimo jiné umožňuje snazší převod podílu ve společnosti na někoho jiného.

Mohlo by se zdát, že pro ty společnosti, resp. společníky, kteří v budoucnu svůj podíl ve společnosti převádět nehodlají, je zavádění kmenových listů zbytečné. Kmenového listu je však možné využít i při jiných záležitostech než jen při převodech podílu. Výhodu může mít například při zástavě podílu na společnosti. V případě absence kmenového listu by bylo nutné, aby takové zástavní právo bylo zapsáno do obchodního rejstříku, zatímco v případě zástavního práva ke kmenovému listu jakožto cennému papíru na řad je potřeba jeho odevzdání zástavnímu věřiteli a zástavní rubopis. Nutno zde však upozornit, že nevýhodou zástavního práva ke kmenovému listu naopak může být to, že toto právo nebude veřejně zjistitelné.

I přes uvedený fakt je však zřejmé, že v praxi bude kmenový list sloužit s největší pravděpodobností převážně právě k rychlejšímu převodu podílu ve společnosti. K tomu, aby však bylo možné k takovému převodu podílu ve společnosti přistoupit, je nutné splnit několik zákonem stanovených požadavků. Předně je možné vázat kmenový list pouze na podíl, u něhož není jeho převoditelnost omezena nebo podmíněna. Zároveň musí mít kmenový list i předepsané náležitosti. Tak je nutné, aby tento list obsahoval označení, že jde o „kmenový list“, jednoznačnou identifikaci společnosti a společníka, výši vkladu společníka připadající na podíl, číslo kmenového listu a podpis jednatele nebo jednatelů. Pokud by se společnost rozhodla pro další označení kmenového listu (např. prioritní kmenový list), pak i toto označení. Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, je podle ZOK nově přípustné, aby společnost měla několik druhů podílů. Pokud tomu tak bude, musí kmenový list obsahovat i označení podílu, k němuž je kmenový list vydán. Kmenový list lze vydat i jako hromadný cenný papír. V takovém případě by z něj mělo být zřejmé, kolik kmenových listů nahrazuje a označení podílů, které nahrazuje.

Z toho, že je kmenový list cenným papírem na řad, vyplývají i pravidla pro jeho převod. K tomu je nutná jednak dohoda převodce a nabyvatele, ať již písemná či ústní, a jednak následný převod takzvaným rubopisem a předáním kmenového listu. Účinnost převodu kmenového listu vůči společnosti nastane, jakmile jí bude oznámena změna společníka a předložen kmenový list společnosti ke kontrole. Na základě těchto informací pak společnost zajistí aktualizaci seznamu společníků a zápisu v obchodním rejstříku. 


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje