Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Trhy & finance
Evropské zkušenosti s fungováním regionálních letišť

Evropské zkušenosti s fungováním regionálních letišť

24.04.2014
Autor:
Na konci března proběhla v Bukurešti mezinárodní konference o letecké dopravě, na které vystoupil i partner KŠB Jiří Horník. Ve svém příspěvku se věnoval zejména zkušenostem s fungováním regionálních letišť, která mnohdy jen přežívají. V mnoha případech jsou taková letiště závislá na veřejné podpoře, pro jejíž poskytování však byla nově zpřísněna pravidla. V praxi se tak mnohá letiště mohou ocitnout v problémech.

Východiskem z této situace přitom může být aktivnější spolupráce mezi regionálními letišti, např. v oblasti společného plánování, marketingu nebo zadávání veřejných zakázek.  Závěrem pak upozornil na to, že takové spolupráci zpravidla nebrání žádné právní překážky, ale spíše neochota zpravidla regionálních politiků spravovat veřejný majetek efektivně a zejména transparentně.  V rámci příslušného panelu se rovněž probíraly zkušenosti z různých evropských letišť a diskutovaly se výhody a nevýhody nových pravidel pro financování letišť vydaných Evropskou komisí.

Konference se zúčastnilo na 100 zástupců mezinárodních organizací (ICAO, Evropská komise), národních úřadů pro civilní letectví, leteckých společností a jejich asociací, letišť, právních kanceláří a akademické obce. K dalším aktuálním probíraným tématům patřily například navrhované změny v oblasti posílení práv cestujících v letecké dopravě, dopad krize na některé letecké společnosti nebo regulace provozu bezpilotních letadel.

Na konferenci navázal 5. ročník simulovaného soudního jednání v oblasti leteckého práva (International  Air Law Moot Court), kterého se zúčastnilo na 20 týmů studentů z celého světa. Jejich výkon hodnotilo téměř 50 soudců, zpravidla odborníků na letecké nebo mezinárodní právo, přičemž mezi nimi byl i partner KŠB Jiří Horník. Finálové klání mezi týmem University of Leiden a China University of Political Science and Law rozhodoval senát, kterému předsedal Gilbert Guillaume, dlouholetý soudce a bývalý prezident Mezinárodního soudního dvora. Vítězství si nakonec odvezli zástupci University of Leiden.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje