Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony
Ochrana manžela dlužníků v exekuci by mohla posílit

Ochrana manžela dlužníků v exekuci by mohla posílit

29.05.2014
Ministerstvo spravedlnosti vyslyšelo kritické hlasy odborné veřejnosti a částečně upravilo pravidla pro vymáhání dluhů ze společného jmění manželů (SJM). Do vlády míří novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která reaguje na jeden z nejpalčivějších problémů výkonu rozhodnutí a exekuce, a to postih majetku stojícího mimo SJM z důvodu zúžení jeho zákonného rozsahu.

Velký mediální rozruch vyvolala otázka možného postihu majetku manžela dlužníka, který do SJM nepatří například z toho důvodu, že si manželé po vzájemné dohodě zúžili rozsah svého společného jmění. Podle úpravy účinné od 1. ledna 2014 totiž platí, že se k takovým smlouvám o zúžení SJM (ale i soudním rozhodnutím) při nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nepřihlíží. Pokud je výkonem rozhodnutí nebo exekucí postižen i majetek, který do SJM nespadá, musí se manžel dlužníka domáhat vyloučení tohoto majetku z postihu, a to formou tzv. vylučovací žaloby podané k soudu. Novelou procesních předpisů by se nutnost takového postupu měla změnit.

Blýská se na lepší časy

Pokud bude novela procesních předpisů schválena, budou soudní vykonavatelé a exekutoři povinni přihlížet ke smlouvám a rozhodnutím o zúžení SJM zapsaným v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. To však pouze za předpokladu, že se bude jednat o vydobytí dluhu ze závazku, který vznikl až po zapsání smlouvy nebo rozhodnutí do Seznamu, a současně že půjde o majetek, u kterého lze přímo ze smlouvy nebo rozhodnutí zjistit, že do společného jmění dlužníka a jeho manžela nepatří. Jinými slovy, pokud naděláte dluhy, a teprve poté zúžíte SJM, nebude vám novela procesních předpisů nijak platná. Exekutor totiž bude oprávněn postihnout veškerý movitý i nemovitý majetek, který by tvořil součást SJM, nebýt jeho zúžení. Jedná se o logické ustanovení, které má čelit účelovým dohodám manželů.

Novela procesních předpisů tedy zakotvuje povinnost nahlížet při rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a v případě, že budou splněny i další podmínky stanovené zákonem, rozhodnout o nařízení výkonu rozhodnutí pouze na majetek v rozsahu odpovídajícím SJM upravenou smlouvou nebo rozhodnutím soudu.

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Od 1. ledna 2014 vede Notářská komora ČR tzv. Seznam listin o manželském majetkovém režimu. V tomto Seznamu jsou evidovány smlouvy a všechna soudní rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Jde o veřejný seznam, což znamená, že údaje v Seznamu jsou veřejně přístupné jak třetím osobám (např. věřitelům), tak soudním vykonavatelům a exekutorům. Zaevidování listiny o manželském majetkovém režimu v Seznamu má ten následek, že se jí manželé mohou dovolávat vůči třetím osobám, i když tyto osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny.

Nezapomeňte však, že pokud jste zúžili SJM smlouvou před 1.1.2014 nebo disponuje rozhodnutím soudu o zúžení SJM, které bylo vydáno před 1.1.2014, musíte o založení do sbírky listin a zápis údajů do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu požádat.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje