Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Daně|Firmy
Sazby DPH se od roku 2013 sjednotí na 17,5 procentech

Sazby DPH se od roku 2013 sjednotí na 17,5 procentech

29.09.2011
Poslanci 2. září do Senátu poslali novelu zákona o DPH, která přináší zásadní změny v nastavení sazeb daně. Od 1. ledna 2012 vzroste snížená sazba DPH ze současných 10 na 14 %.

Poslanci 2. září do Senátu poslali novelu zákona o DPH, která přináší zásadní změny v nastavení sazeb daně. Od 1. ledna 2012 vzroste snížená sazba DPH ze současných 10 na 14 %. Od 1. ledna 2013 se pak obě sazby sjednotí na úrovni 17,5 %. V této souvislosti obsahuje novela i technické změny a odstraňuje některá nadbytečná ustanovení. Od roku 2013 například mimo jiné ruší přílohy číslo 1 a 2 zákona, které vymezují zboží a služby, na něž se aplikuje snížená sazba daně.

Až na základě pozměňovacích návrhů bylo přijato také několik změn, které mají odstranit některé z nejasností poslední novely zákona, na které plátci daně od letošního dubna v praxi nejčastěji naráželi. Do definice dlouhodobého majetku tak bylo zařazeno technické zhodnocení. Stejně jako u hmotného a nehmotného majetku se bude i technické zhodnocení posuzovat v návaznosti na zákon o daních z příjmů. Nárok na odpočet daně u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor bude podléhat úpravě odpočtu daně 10 let.

Nové ustanovení zákona upřesňuje úpravy nároku na odpočet daně (podle rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají tento nárok), pokud ve lhůtě pro úpravu dojde k dodání zboží, převodu nemovitosti či poskytnutí služby. V takových případech se úprava provede jednorázově za zbývající počet let.

V návaznosti na četné diskuse ohledně oprav základu daně a výše daně v případech tzv. hromadných slev či skont, které se týkají více zdanitelných plnění, umožňuje novela v těchto případech použít pro přepočet z cizí měny i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. Zrušena byla povinnost uvádět na opravném daňovém dokladu týkajícím se více zdanitelných plnění čísla původních daňových dokladů. Mělo by stačit vymezit původní plnění tak, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Opravované částky základů daně a daně bude možno určit souhrnně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění.

Novela dále rozšiřuje okruh případů, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou plátcem–dodavatelem. Nově se bude ručení vztahovat i na případy, kdy je úplata za předmětné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje