Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Firmy
Veřejnosti vstup povolen aneb jak musí obce zacházet s majetkem

Veřejnosti vstup povolen aneb jak musí obce zacházet s majetkem

21.03.2012
Autor:
Chcete od obce například koupit pozemek, dům nebo byt? Pak si raději ověřte, že obec splnila všechny podmínky, které jí zákon k převodu nemovitostí nařizuje. Jinak byste se mohli později dočkat nemilých soudních sporů.

Někdy se zapomíná, že zveřejnění záměru obce není jedinou podmínkou platnosti smlouvy o nabytí nebo převodu nemovitostí obcí. Nejvyšší soud ve svém nedávném stanovisku připomněl, je „v bytostném právním zájmu třetích osob, aby si ověřily, že při daném právním úkonu byla splněna jedna za zákonem stanovených podmínek  jeho vzniku [tj. rozhodnutí během veřejného zasedání zastupitelstva].“ Z opatrnosti však lze doporučit, aby si smluvní strana, která hodlá smlouvu o nabytí nebo převodu nemovitostí s obcí uzavřít, ověřila raději splnění všech podmínek předepsaných zákonem. O jaké podmínky se jedná?

Veřejnost, nebo neplatnost

Je všeobecně známo, že bez předchozího zveřejnění záměru obce nabýt či převést nemovitosti na úřední desce obce po stanovenou dobu nelze uzavřít příslušnou smlouvu. Přesněji řečeno, taková smlouva by byla neplatná. Jak vyplývá ze zákona o obcích, o nabytí a převodu nemovitostí přísluší v obci rozhodovat jejímu zastupitelstvu. Rozhodnutí zastupitelstva ale neznamená samotné uzavření smlouvy, je však podmínkou nutnou pro to, aby smlouvu mohl uzavřít starosta obce.

Zákon konstatuje, že zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a jejich konání musí být předepsaným způsobem předem oznámeno občanům obce. Co když se ale zastupitelé obce sejdou mimo obvyklé zasedání, například na poradě? Mají rozhodnutí přijatá na této poradě stejnou váhu jako ta, přijatá na „řádném“ zasedání? Nejvyšší soud si to nemyslí. Naopak zastává názor, že neveřejná poradní zasedání nebo jiná než řádná zasedání nejsou půdou, na které by zastupitelstvo mohlo přijímat platná rozhodnutí o nabytí nebo převodu majetku obce. Kvůli zachování transparentnosti a účelnosti by totiž tato rozhodnutí měla být veřejnosti přístupná. To se týká též fáze, kdy je o určitém záměru rozhodováno.

V budoucnu by hospodaření obcí mělo být ještě transparentnější. Počítá s tím novela zákona o obcích, která by měla umožnit větší kontrolu ze strany občanů obce a která je v současné době v připomínkovém řízení. Například prodloužením doby, po kterou musí být záměr na úřední desce obce zveřejněn, zakotvením pravidla, že veškeré dispozice s obecním majetkem by měly být obcemi činěny za cenu obvyklou, nebo též povinností zveřejňovat smlouvy uzavřené obcemi s plněním přesahujícím 50 tisíc Kč.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje